WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПравознавство → Правові аспекти підприємництва - Курсова робота

Правові аспекти підприємництва - Курсова робота

"Про господарські товариства".
Для ліквідації підприємства за рішенням власника потрібно подати наступні документи: 1) заява власника; 2) рішення власника (наказ або протокол зборів) про ліквідацію та про створення ліквідаційної комісії; 3) ліквідаційний баланс з відмітками аудитора та додатками, що підтверджують: 47 Проблеми ліквідації підприємства. Процедура банкрутства Припинення діяльності підприємств в Україні відповідно до законодавства відбувається двома способами: * шляхом реорганізації; * шляхом ліквідації.
Суттєвою відмінністю між способами припинення діяльності підприємств є те, що в процесі ліквідації підприємство припиняє свою діяльність як юридична особа без правонаступництва, а в процесі реорганізації, хоч і має місце припинення діяльності як юридичної особи, але її справи переходять до іншої юридичної особи в порядку правонаступництва. У разі злиття одного підприємства з іншим усі майнові права та обов'язки кожного з цих підприємств переходять до підприємства, що виникло в результаті злиття.
При приєднанні одного підприємства до іншого, до останнього переходять усі майнові права та обов'язки приєднаного підприємства. У разі поділу підприємства, до нових підприємств, які виникли в результаті цьогоподілу, переходять за роздільним актом (балансом) у відповідних частинах майнові права і обов'язки реорганізованого підприємства.
При виділенні з підприємства одного або кількох нових підприємств, до кожного з них переходять за роздільним актом (балансом) у відповідних частинах майнові права і обов'язки реорганізованого підприємства. Поділ чи відокремлення можуть здійснюватися відповідно до чинного законодавства у випадках та за умов: 46 У к р а ї н с ь к а К о н с а л т и н г о в а М е р е ж а Проблеми ліквідації підприємства.
Процедура банкрутства 6 Банкрутство - визнана арбітражним судом неспроможність боржника відновити свою платоспроможність та задовольнити визнані судом вимоги кредиторів не інакше як через застосування ліквідаційної процедури. Визнання суб'єкта підприємницької діяльності банкрутом здійснюється виключно арбітражним судом за заявкою кредитора, самого боржника, органів державної податкової служби або державної контрольно-ревізійної служби.
При цьому кредитор має право звернутися із заявою до арбітражного суду у випадку, якщо боржник не здатен виконати претензії протягом місяця. Арбітражний суд визнає боржника банкрутом у разі відсутності пропозицій щодо проведення санації або незгоди кредиторів з умовами проведення санації боржника.
Санація - система заходів, що здійснюються під час провадження справи про банкрутство з метою запобігання визнання боржника банкрутом та його ліквідації, спрямована на оздоровлення фінансово-господарського становища боржника, а також задоволення в повному обсязі або частково вимог кредиторів шляхом кредитування, реструктуризації підприємства, боргів і капіталу та (або) зміну організаційно-правової та виробничої структури боржника.
Протягом трьох місяців з дня винесення ухвали про санацію боржника керуючий санацією зобов'язаний подати комітету кредиторів для схвалення план санації боржника.
План санації повинен містити заходи щодо відновлення платоспроможності боржника, умови участі інвесторів, за їхньої наявності, у повному або частковому задоволенні вимог кредиторів, зокрема шляхом переведення боргу (частини боргу) на інвестора, строк та черговість виплати боржником або інвестором боргу кредиторам та умови відповідальності інвестора за невиконання взятих згідно з планом санації зобов'язань. План санації повинен передбачати строк відновлення платоспроможності боржника.
Платоспроможність вважається відновленою за відсутності ознак банкрутства, визначених законом. 49 Проблеми ліквідації підприємства.
Процедура банкрутства * погашення претензій кредиторів з копіями повідомлення про ліквідацію; * стягнення дебіторської заборгованості чи посилання про неможливість такого; * довідка суду чи арбітражного суду про ненадходження претензій кредиторів, якщо вони були незадоволені ліквідаційною комісією; * капіталізація погодинних платежів або довідка про відсутність за період діяльності підприємства фактів каліцтва чи смерті працівників.
4) довідки: * з банку про закриття розрахункового рахунку; * з податкової інспекції про відсутність заборгованості; * з пенсійного фонду про відсутність заборгованості; * з архіву про здачу документів; * з ВВС про здачу печатки і штампів; 5) установчі документи (статут, установчий договір, зміни і доповнення, витяг з рішення про реєстрацію, свідоцтво, ліцензії, сертифікати); 6) повідомлення в друкованих засобах масової інформації про ліквідацію товариства; 7) акт ліквідаційної комісії
. Печатки і штампи здаються в останню чергу. Приватні підприємці для ліквідації подають документи, зазначені в п.п. 1, 4. Однією з найрозповсюдженіших підстав ліквідації підприємств на сьогоднішній день є банкрутство. Й оскільки процес ліквідації при банкрутстві має деякі особливості, розглянемо його більш детально. Банкрутство є результатом кризового фінансового стану підприємства, за якого підприємство проходить шлях від тимчасової до стійкої неспроможності задовольняти вимоги кредиторів.
В країнах Західної Європи, США, де законодавство про банкрутство діє й удосконалюється десятиріччями, поняття "неплатоспроможність" ототожнюється з терміном "банкрутство". У вітчизняному механізмі банкрутства оцінка і визнання неплатоспроможності є процедурою попередньою, майже автоматичною.
Наслідки ж цієї процедури можуть бути важкими для підприємства: при визнанні його неплатоспроможним підприємство попадає в "чорні списки" - реєстр неплатоспроможних підприємств - з усіма наслідками: падіння репутації, втрата партнерів, неможливість отримати кредити, зміна директора. Закон України "Про банкрутство" дає наступне визначення цього поняття: 48 У к р а ї н с ь к а К о н с а л т и н г о в а М е р е ж а Проблеми ліквідації підприємства.
Процедура банкрутства 51 * відомості про фінансове становище банкрута перестають бути конфіденційними чи становити комерційну таємницю; * скасовується арешт, накладений на майно боржника, визнаного банкрутом, чи інші обмеження щодо розпорядження майном такого боржника.
Накладення нових арештів або інших обмежень щодо розпорядження майном банкрута не допускається; * вимоги за зобов'язаннями боржника, визнаного банкрутом, що виникли під час проведення процедур банкрутства, можуть пред'являтися тільки в межах ліквідаційної процедури; * виконання зобов'язань боржника, визнаного банкрутом, здійснюється у випадках і порядку, передбаченому Законом України "Про банкрутство".
Ліквідація підприємства здійснюється відповідно до Закону України "Про підприємства в Україні" ліквідаційною комісією, яка утворюється власником або уповноваженим ним органом.

 
 

Цікаве

Загрузка...