WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПравознавство → Правові аспекти підприємництва - Курсова робота

Правові аспекти підприємництва - Курсова робота

видачі ліцензії може бути оскаржена в судовому порядку.
Передача ліцензій іншим юридичним і фізичним особам забороняється. Термін дії ліцензії встановлюється органом, що її видає, але не може бути меншим за три роки. Дія ліцензії може бути продовжена на новий термін за заявою суб'єкта підприємницької діяльності.
Орган, що видає ліцензію, має право зупинити дію ліцензії на певний термін у разі порушення суб'єктом підприємницької діяльності ліцензійних умов; невиконання суб'єктом підприємницької діяльності у визначений термін обов'язкових для виконання розпоряджень щодо додержання ліцензійних умов органу, спеціально уповноваженого Кабінетом Міністрів України, або органу, що видав ліцензію.
У разі усунення порушень, що призвели до зупинення дії ліцензії, орган, що видав ліцензію, приймає рішення про поновлення її дії. Порядок зупинення та поновлення дії ліцензії визначає орган, спеціально уповноважений Кабінетом Міністрів України, або орган, що видав ліцензію. 5.3.
Умови відклику ліцензії Ліцензія може бути анульована в разі виявлення недостовірних даних у заяві на отримання ліцензії чи в документах, щододаються до неї; передачі суб'єктом підприємницької діяльності ліцензії іншій особі; повторного або грубого порушення суб'єктом підприємницької діяльності ліцензійних умов. Ліцензія вважається анульованою з дати прийняття рішення щодо анулювання ліцензії або з дати скасування державної реєстрації суб'єкта підприємницької діяльності.
Мотивоване рішення про зупинення дії ліцензії або її анулювання доводиться до відома суб'єкта підприємницької діяльності в п'ятиденний термін. Рішення про зупинення дії ліцензії або її анулювання може бути оскаржено суб'єктом підприємницької діяльності в судовому порядку. У разі втрати ліцензії суб'єкт підприємницької діяльності зобов'язаний у десятиденний термін повідомити про це орган, що видав ліцензію, та подати заяву про видачу дубліката ліцензії.
У разі зміни місцезнаходження або найменування юридичної особи (якщо зміна найменування пов'язана з реорганізацією) чи зміни відомостей, зазначених у ліцензії, виданій підприємцю-громадянину, суб'єкт підприємницької діяльності зобов'язаний в десятиденний термін подати заяву органу, що видав ліцензію, для переоформлення ліцензії з наданням документів, що підтверджують зазначені зміни. Переоформлення ліцензії проводиться протягом десяти днів з дати подання заяви та необхідних документів.
Порядок видачі суб'єктам підприємницької діяльності ліцензії на здійснення окремих видів підприємницької діяльності встановлюється Кабінетом Міністрів України. За видачу та переоформлення ліцензії справляється плата, розмір підприємств, установ та організацій щодо доцільності запровадження чи скасування ліцензування певних видів підприємницької діяльності підлягають обов'язковій експертизі, яка проводиться спеціально уповноваженим органом у порядку, що встановлюється Кабінетом Міністрів України.
До обов'язків підприємства належить проведення природоохоронних заходів (у тому числі рекультивація земель і відновлення лісів після їхнього використання), які сприяють зменшенню викликаного виробництвом негативного впливу на навколишнє середовище. Фінансування цих заходів здійснюється за рахунок коштів підприємства. Підприємство відповідає за раціональне використання усіх природних ресурсів і відшкодовує витрати на відновлення та охорону природних ресурсів.
Більш детальні консультації з питань ліцензування підприємницької діяльності можна отримати в регіональних представництвах Ліцензійної палати України. 45 Ліцензування підприємницької діяльності 44 У к р а ї н с ь к а К о н с а л т и н г о в а М е р е ж а та порядок зарахування якої встановлюються Кабінетом Міністрів України.
Розміри плати визначаються Постановою Кабінету Міністрів України від 4 січня 1999 р. №6 "Про розміри та порядок зарахування плати за видачу та переоформлення ліцензії на провадження певних видів підприємницької діяльності". Згідно з цим документом, для більшості ліцензій встановлена наступна плата: Для громадян-підприємців - у розмірі двох неоподатковуваних мінімумів; Для юридичних осіб - у розмірі дванадцяти неоподатковуваних мінімумів.
Суб'єкти підприємницької діяльності, які здійснюють підприємницьку діяльність без ліцензії, якщо її отримання передбачено цим Законом, несуть відповідальність згідно із законодавством.
Так, зокрема, стаття 164 кодексу України про адміністративні порушення регламентує, що заняття підприємницькою діяльністю без державної реєстрації або без спеціального дозволу (ліцензії), якщо його отримання передбачене законодавством, тягне за собою накладання штрафу від трьох до восьми неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з конфіскацією виготовленої продукції, знарядь виробництва і сировини чи без такої.
Неліцензована оптова та роздрібна торгівля алкогольними напоями і тютюновими виробами карається штрафом, який дорівнює 200% вартості реалізованої партії товарів (але не менше 100 неоподатковуваних мінімумів). За повторне порушення і здійснення такої діяльності протягом року передбачається притягнення до кримінальної відповідальності по ст.148 Кримінального Кодексу України. Орган, що видає ліцензії, у разі недотримання порядку їхньої видачі несе відповідальність згідно з законодавством.
Орган, що видає ліцензії, веде реєстр виданих ним ліцензій. До реєстру включаються відомості про суб'єктів підприємницької діяльності та видані ліцензії. На базі реєстрів органів, що видають ліцензії, створюється Єдиний ліцензійний реєстр, який ведеться органом, спеціально уповноваженим Кабінетом Міністрів України. Термін та форма подання інформації до Єдиного ліцензійного реєстру визначаються органом, спеціально уповноваженим Кабінетом Міністрів України.
Пропозиції державних органів, органів місцевого самоврядування, а) створення на базі підприємств та об'єднань, що не узгодили свій статус з чинним законодавством, кількох нових господарюючих суб'єктів або відокремлення від підприємств та об'єднань структурних підрозділів - за рішенням органу, уповноваженого розпоряджатися державним майном; б) виходу підприємств зі складу добровільних об'єднань згідно зі статутом об'єднання.
Ініціатор поділу чи відокремлення звертається з відповідним поданням до органу, уповноваженого розпоряджатися майном об'єкта поділу чи відокремлення. До подання додається організаційне та техніко-економічне обгрунтування доцільності поділу чи відокремлення. При перетворенні одного підприємства на інше до підприємства, яке щойно виникло, переходять усі майнові права і обов'язки колишнього підприємства. Ліквідація підприємства здійснюється згідно з законодавством України, а саме законів України "Про підприємства в Україні", "Про підприємництво" та

 
 

Цікаве

Загрузка...