WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПравознавство → Правові аспекти підприємництва - Курсова робота

Правові аспекти підприємництва - Курсова робота

медична, ветеринарна практика; * юридична практика; * створення та утримання гральних закладів, організація азартних ігор; * міжнародні
перевезення пасажирів і вантажів залізничним та автомобільним (крім країн СНД), повітряним, річковим, морським транспортом; * агентування морського торговельного флоту; * виготовлення та ввезення бланків цінних паперів, документів суворого обліку і знаків поштової оплати, а також матеріалів та напівфабрикатів для їхнього виробництва; * надання послуг, пов'язаних з охороною державної, (крім об'єктів, зазначених у частині першій цієї статті) та іншої власності, а також охороною громадян; * діяльність
, пов'язана з використанням радіоактивних відходів, джерел іонізуючого випромінювання, перевезення ядерних матеріалів та радіоактивних речовин; проектування, будівництво та експлуатація об'єктів атомної енергетики, а також надання послуг з їхнього обслуговування; * видобування дорогоцінних металів і дорогоцінних каменів, виготовлення і реалізація виробів з їхнім використанням; * виконанняавіаційно-хімічних робіт та аерофотозйомок; * аудиторська діяльність; 38 У к р а ї н с ь к а К
о н с а л т и н г о в а М е р е ж а * надання за переліком, який визначається Кабінетом Міністрів України, спеціалізованих послуг транспортних терміналів, портів, аеропортів; * виробництво електричної енергії в обсягах, що перевищують рівень, який встановлюється умовами та правилами здійснення підприємницької діяльності з виробництва електричної енергії (ліцензійними умовами); * транспортування нафти та нафтопродуктів магістральними трубопроводами, транспортування природного і
нафтового газу трубопроводами, централізоване водопостачання, водовідведення та централізоване постачання теплової енергії. Крім цього, іншими законодавчими актами запроваджене ліцензування: * виготовлення і реалізація вибухових речовин; * розробка, виготовлення і реалізація спеціальних технічних засобів (іноземного виробництва) для зняття інформації з каналів зв'язку, інших засобів таємного отримання інформації. 5.2.
Порядок отримання ліцензії Для отримання ліцензії на кожний вид діяльності суб'єкт підприємницької діяльності подає органу, що видає ліцензії, заяву про видачу ліцензії, в якій зазначаються:
1) відомості про заявника: для громадянина-підприємця - прізвище, ім'я, по батькові та паспортні дані (серія, номер паспорта, ким і коли виданий та місце проживання), для юридичних осіб - найменування, місцезнаходження, банківські реквізити, організаційно-правова форма, ідентифікаційний код; 2) вид діяльності, на який заявник має намір отримати ліцензію; 3) термін дії ліцензії.
До заяви додаються такі документи: підприємцями-громадянами - копії документів, що засвідчують рівень освіти і кваліфікації, необхідний для здійснення відповідного виду діяльності, копії свідоцтва про державну реєстрацію суб'єкта підприємницької діяльності; юридичними особами - копії свідоцтва про державну реєстрацію суб'єкта підприємницької діяльності та установчих документів.
Заявник несе відповідальність згідно з законодавством за дос- 41 Ліцензування підприємницької діяльності даних з космічних об'єктів, крім питань, віднесених до компетенції Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення; * надання інших космічних послуг за переліком, затвердженим Кабінетом Міністрів України; * діяльність, пов'язана з обігом наркотичних засобів, прекурсорів і психотропних речовин, перелік яких визначається Кабінетом Міністрів України; * переробка і зберігання донорської крові та
її компонентів, реалізація їх і виготовлених з них препаратів; * довірчі та інші операції з майном довірителя (вкладника); * фізкультурно-оздоровча та спортивна діяльність (перелік видів фізкультурно-оздоровчої та спортивної діяльності, які підлягають ліцензуванню, визначається Кабінетом Міністрів України); * виготовлення і реалізація вибухових речовин; * розроблення, виготовлення і реалізація спеціальних технічних засобів (у тому числі іноземного виробництва) для зняття інформації з каналів зв'язку, інших засобів негласного
отримання інформації; * діяльність арбітражних керуючих (розпорядників майна, керуючих санацією, ліквідаторів). Перелік видів діяльності, що ліцензуються, розширений Указом Президента України від 17 листопада 1998 р. "Про запровадження ліцензування діяльності господарюючих суб'єктів у сфері природних монополій".
Запровадити з 1 січня 1999 року ліцензування таких видів підприємницької діяльності: * зберігання природного газу в обсягах, що перевищують рівень, який встановлюється умовами та правилами здійснення підприємницької діяльності зі зберігання природного газу (ліцензійними умовами); * постачання природного газу; * надання послуг з користування залізничними коліями та визначеними, згідно з переліком Кабінету Міністрів України, іншими об'єктами інфраструктури залізничного транспорту загального користування; * внутрішні та міжнародні (у межах країн СНД) перевезення пасажирів та вантажів залізничним транспортом; * виробництво теплової енергії (крім випадків, коли вона використовується виключно для внутрішньовиробничих потреб) в обсягах, що перевищують рівень, який встановлюється умовами і правилами здійснення підприємницької діяльності з виробництва теплової енергії (ліцензійними умовами); 40 У к р а ї н с ь к а К о н с а л т и н г о в а
М е р е ж а 43 Ліцензування підприємницької діяльності 42 У к р а ї н с ь к а К о н с а л т и н г о в а М е р е ж а товірність відомостей, викладених у заяві, та доданих до неї документів.
У ліцензії вказуються: * найменування; * ідентифікаційний код органу, що видав ліцензію; * прізвище, ім'я, по батькові; * адреса проживання; * ідентифікаційний номер фізичної особи - платника податків та інших обов'язкових платежів або * найменування і місцезнаходження, ідентифікаційний код юридичної особи; * вид діяльності, на яку видається ліцензія; * місце її здійснення; * особливі умови та правила здійснення даного виду діяльності (ліцензійні умови); * номер реєстрації ліцензії; * дата її видачі * термін дії
. Ліцензія видається після прийняття рішення про її видачу та подання заявником до органу, що видає ліцензію, документа про внесення плати за видачу ліцензії. Орган, що видає ліцензії, приймає рішення про видачу ліцензії або про відмову в її видачі в термін не пізніше 30 днів з дня одержання заяви та відповідних документів.
У видачі ліцензії може бути відмовлено в разі виявлення недостовірних даних у документах, поданих заявником, а також у разі неможливості здійснення заявником певного виду діяльності відповідно до ліцензійних умов. У рішенні про відмову у видачі ліцензії зазначаються підстави відмови. Відмова у видачі ліцензії видається заявнику в письмовій формі у термін, зазначений в частині десятій цієї статті. Відмова у

 
 

Цікаве

Загрузка...