WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПравознавство → " Суть та завдання прокурорського нагляду в Україні - Реферат

" Суть та завдання прокурорського нагляду в Україні - Реферат

здійсненні між органами прокуратури та іншимиустановами, організаціями, посадовими особами та громадянами, а також між суб'єктами прокурорського нагляду при виконанні їх функцій. Відповідно прокурорський нагляд як галузь права утворює собою сукупність норм, які визначають побудову та діяльність органів прокуратури та регулюють правові відносини при здійсненні функцій пркурорського нагляду за додержанням і правильним застосуванням законів.
Законодавство про прокурорський нагляд:
1) Конституція України (ст.ст.121,122);
2) Закон України "Про прокуратуру" від 5.11.91р.
3) Положення "Про класні чини прачівників пркуратури";
4) Дисциплінарний статут прокуратури України від 5.11.91р.
5) Постанова Верховної Ради України "Про підпорядкування військових прокуратур";
6) Постанова Верховної Ради України "Про затвердження структури прокуратури";
7) Указ Президента України від 19.08.92р. "Про розмір надбавок до посадових окладів працівників прокуратури, класні чини та за вислугу років";
8) Накзи Генерального прокурора України.
Генеральний прокурор України має право видавати накази і вказівки, які носять нормативний характер і є обов'язковими для виконання.
Нагляд, як особливий вид державної діяльності, передбачає наділення прокуратури сукупністю функцій, які забезпечують виконання покладених на неї завдань.
Функція є одним із головних понять, через яке розкривається структура і весь зміст діяльності органів прокуратури .
Функції прокуратури обумовленні завданнями, на вирішення яких вони напрвлені і повинні здійснюватись. До основних віднесена функція нагляду за додержанням законів. Вона здійснюється тільки органами прокуратури і займає головне місце в структурі її діяльності. До забезпечуючих функцій відносяться функції управління в органах прокуратури. Без їх розгляду, розкриття механізму взаємодії з основними і допоміжними функціями важко зрозуміти проблему в цілому.
Під функцією прокуратури слід вважати таку частину діяльності її органів, яка характеризується певни предметом ведення, спрямованаа на вирішення відповідного завдання і здійснюється за допомогою властивої їй компетенції.
Функції прокуратури об'єктивно обумовлюють права і обов'язки її органів, правові засоби їх здійснення.
Головними функціями прокуратури України сформульованими в Конституції України є :
1) підтримання державного обвинувачення в суді;
2) представництво інтересів громадянина або держави в суді, у випадках, визначених законом;
3) нагляд за додержанням законів органами, які проводять оперативно-розшукову діяльність, дізнання, досудове слідство;
4) нагляд за додержанням законів при виконанні судових рішень у кримінальних справах, а також при застосуванні заходів примусового характеру, пов'язаних з обмеженням особистої свободи громадян .
Підтримання державного обвинувачення в суді є найважливіщою функцією прокуратури на всіх етапах становлення і розвитку цього інституту не тільки в Україні, але й в інших державах. Передбачена вона Законом України "Про прокуратуру" (п.4ст.5). Підтримання державного обвинувачення в суді пркурором відповідно до Конституції України (п.5ст.129) є одним із принципів кримінального судочинства в Україні.
Функція представництва інтересів громадянина або держави в суді є для пркуратури України новою.Оскільк в Конституції зміст даної функції не розкривається, можливо це положення буде закріплене в новому Законі про прокуратуру . В цьому Законі потрібно буде сформулювати приводи та підстави представництва прокурора в суді, його повноваження в судовому засіданні.
Функція нагляду за додержанням законів органами, які проводять оперативно-розшукову діяльність, дізнанн, досудове слідство сформульована Законом України "Про прокуратуру" (п.2ст.5).
Розглянуті вище основні функції прокуратури покладені на неї Конституцією України.
Разом з ними в Конституції України (ст.9 Розділу 15) записано, що прокуратура "продовжує виконувати відповідно до чинних законів функцію нагляду за додержанням та застосуванням законів до введення в дію законів, що регулюють діяльність державних органів щодо контролю за додержанням законів". Це означає, що "загальний нагляд прокуратури" як функція прокуратури зберігається на перехідний період, а це має знайти своє відображення у новому Законі про прокуратуру.
Прокуратура відповідно до процесуального законодавства України бере участь у розгляді справ судами, вносить протести на рішення вироки ухвали і постанови судів, що суперечать чинному законодавству. Бере участь у правотворчій діяльності, випускає спеціальні видання, має у своєму підпорядкуванні наукові та науково педагогічні навчальні заклади.
Генеральний пркурор України, його заступники, за їх дорученням інші працівники прокуратури мають право бути присутніми на засіданні Верховної Ради України, її комісій і комітетів, Уряду України, представницьких і виконавчих органів Автономної Республіки Крим, областей, м.Києва і Севастополя, районних, міських, селищних та сільських Рад народних депутатів та їх виконкомів.
Пррокурор, його заступники, а також за їх дорученням прокурори повинні координувати діяльність по боротьбі із злочиннівстю органів внутрішніх справ, Служби Безпеки України, Державної Податкової Адміністрації, та інших правоохоронних органів.
З метою забезпечення координаційної діяльності вказаних органів прокурор скликеє координаційні наради, організовує робочі групи, вимагає статистичну та іншу необхідну інформацію, здійснює інші повноваження відповідно до нормативних актів про координацію діяльності по боротьбі зі злочинністю, затверджених Президентом України. Прокурор при виявленні в ході здійснення своїх повноважень необхідності вдосконалення чинних нормативних правоввих актів має право вносити в законодавчі органи, і органи, що наділені правом законодавчої ініціативи, відповідного і нижчестоячого рівнів вимоги про зміни чи доповнення, про відміну чи прийняття законів або інших нормативно-правових актів .
Література:
1. Закон України "Про прокуратуру"
2. В.Главговський, М.Руденко Право України.-1996р.
3. В.Гусаров, М.Руденко Право України.- 1995р.
4. Грошеве Ю. М., Пишньов Д. І. Теоретичні проблеми співвідношення прокурорського нагляду й відомчого (позавідомчого) контролю в системі АПК: Навч. посібник. -К., 1992. - С. 49.
5. Бакаєв Д. М . Вопросы повышения эффективности прокурорского надзора: Учеб. пособие. - Харьков, 1993. - С. 6
6. Шумський П.В. Прокуратура Украъни.-1998.
7. Советское административное право: Учебник / Под ред. П.Т.Василенкова. - М.,1981.-С.219
8. Давиденко Л.М. Органызацыя дыяльносты прокуратури по профілактиці злочинів.-Харків.-1990р.-С.36.
9. Давиденко Л.М. Право України,-1997.-№6-С.43
9. Давиденко Л.М. Право України,-1997.-№5.-С.43
10. Конституционная законность й прокурорский надзор: Сборник научных трудов. - М., 1994. - С. 26.

 
 

Цікаве

Загрузка...