WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПравознавство → Арбітражний суд. Його завдання і принципи діяльності - Курсова робота

Арбітражний суд. Його завдання і принципи діяльності - Курсова робота

переглядають рішення, ухвалу, постанову по справі;
2) здійснюють відповідно до розділу обов'язків керівництво роботою структурних підрозділів апарату арбітражного суду;
3) здійснюють інші повноваження, передбачені законодавством.
Статус Арбітра Арбітражного суду.
Згідно статті 20 Арбітр може бути особа, яка досягла на день призначення 30 років, має вищу юридичну освіту і стаж роботи за спеціальністю, як правило, не менше п'яти років.
На посаду арбітра арбітражного суду Республіки Крим, арбітражних судів областей та міст Києва і Севастополя призначається особа, яка досягла на день призначення 25 років, має вищу юридичну освіту і стаж роботи за спеціальністю, як правило, не менше трьох років.
Права і обов'язки арбітра.
Арбітр при вирішенні господарського спору повинен точно виконувати вимоги законодавства, бути об'єктивним та неупередженим, забезпечувати високу культуру арбітражного процесу.
Вимоги арбітра, що ставлять в межах повноважень арбітражного суду, є обов'язковими для посадових осіб, державних, кооперативних, громадських та інших органів, господарських та інших організацій і підприємств, до яких вони звернуті.
Арбітр має право вносити у пленум чи прездію Вищого арбітражного суду України пропозиції щодо роз'яснення застосування законодавства, яке регулює відносини в господарській сфері та порядок вирішення господарських спорів.
Арбітр вивчає та узагальнює арбітражну практику, вносить пропозиції щодо запобігання порушенням законності у сфері господарських відносин.
Арбітр може очолювати структурний підрозділ апарату арбітражного суду.
Підприємництво та робота арбітра на інших державних, кооперативних і громадських підприємствах, в установах, організаціях або інших органах не допускається, за винятком педагогічної і науково-дослідницької діяльності.
Згідно закону арбітри мають соціально-побутове забезпечення.
Місцеві Ради народних депутатів зобов'язані не пізніше шести місяців після призначення арбітра забезпечити його окремою квартирою (будинком) відповідно до законодавства України. Арбітр користується правом на додаткову жилу площу.
Арбітр користується пільгами на встановлення квартирного телефону, влаштування дітей в дошкільні заклади незалежно від їх відомчої підпорядкованості та при вирішенні інших питань соціально-побутового забезпечення у порядку, передбаченому законодавством України.
Незалежність арбітра проявляється у здійснені правосуддя і підкоряється тільки законові. Втручання в судову діяльність арбітра забороняється.
Вплив на арбітра в будь-якій формі з метою перешкодити всебічному, повному і об'єктивному розгляду конкретної справи тягне за собою відповідальність за законодавством України.
Засоби масової інформації не мають права у своїх повідомленнях формувати громадську думку до розгляду конкретної справи або іншим чином впливати на арбітра до прийняття рішення.
Недоторканість арбітра.
Арбітра не може бути притягнуто до кримінальної відповідальності, піддано заходам адміністративного стягнення, що накладаються в судовому порядку, або заарештовано без згоди Верховної Ради України, а в період між сесіями - Президії Верховної Ради України.
Дисциплінарна відповідальність арбітра. За статтею 25 "Закону України про Арбітражні суди" арбітра не може бути притягнуто до дисциплінарної відповідальності на загальних підставах у випадках та в порядку, встановлених законодавством України про працю.
Скасування або зміна рішення, ухвали, постанови з господарського спору самі по собі не тягнуть дисциплінарної відповідальності арбітра, який брав участь у їх прийнятті, якщо при цьому не були допущені навмисне порушення закону або несумлінність.
Арбітр може бути звільнений від посади за:
за станом здоров'я, який перешкоджає продовженню роботи;
внаслідок обрання, призначення або переведення на іншу роботу;
за власним бажанням;
по досягненні пенсійного віку.
Арбітр звільняється з посади за порушення законності або скоєння вчинку, не сумісного з подальшим перебуванням на посаді. Увільнення від виконання своїх обов'язків та звільнення з посади провадяться:
Голови Вищого арбітражного суду України - за поданням Голови Верховної Ради України Президією Верховної Ради України з наступним внесенням на затвердження Верховної Ради України;
Арбітрів усіх арбітражних судів - за поданням Голови Вищого арбітражного суду України Президією Верховної Ради України з наступним внесенням на затвердження Верховної Ради України.
Інші питання діяльності арбітражного суду.
1) Арбітражний суд займається підготовкою науково обгрунтованих рекомендацій з питань організації та діяльності арбітражного суду, розробки пропозицій щодо вдосконалення законодавства, порядку і практики розгляду господарських спорів при Вищому арбітражному суді України утворюється науково-консультативна рада з провідних вчених та інших висококваліфікованих спеціалістів.
Склад науково-консультативної ради та порядок її організації і діяльності затверджуються президією Вищого арбітражного суду.
2) Арбітражні суди ведуть у встановленому порядку статистичний облік.
Вищий арбітражний суд України аналізує статистичні дані і використовує їх для вдосконалення діяльності арбітражних судів.
3) Здійснює зв'язки з органами, що вирішують господарські спори в державах, на підставі угод і договорів.
Вищий арбітражний суд України, арбітражний суд Республіки Крим, арбітражні суди областей, міст Києва і Севастополя взаємодіють із засобами масової інформації та громадськими організаціями у роботі по попередженню порушень законності, а також координують свою діяльність із правоохоронними органами України та інших держав щодо запобігання порушенням законодавства у сфері господарських відносин.
Вищий арбітражний суд України розробляє пропозиції щодо організації і діяльності третейських судів на території України.
4) Мають друкарський орган.
Висновок
Підсумовуючи викладене, можна зробити такі висновки; що арбітражний суд сприяє економічним перетворенням в державі, формуванню конкурентноспроможного середовища для суб'єктів господарювання та усіх форм власності, врегульовує господарськіспори згідно законам і підзаконним актам. Також спрямовує дії господарюючих суб'єктів у правове русло. При розгляді справ арбітражні суди вживають певні заходи, приймають на професійному рівні рішення і не припускаються помилок. Ще хочеться доповнити, що високу оцінку роботи арбітражних судів України дав Президент. Він наголосив, що суди в умовах зіткнення інтересів різних суб'єктів господарювання спроможні притаманними їм методами поєднувати інтереси кожного з них з державними інтересами.
Це висловлення ми розцінюємо не лише як підсумок діяльності, а, насамперед, як програмне положення на перспективу.
Література
1. Арбітражний процесуальний кодекс України. Харків, 1995, стор. 3-4.
2. Закон України про арбітражний суд. Харків, 1991.
3. Юридичний журнал "Право України" №3, 1998, стор. 20-22.
4. Юридичний журнал "Право України" №6, 1999, стор. 3-4.

 
 

Цікаве

Загрузка...