WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПравознавство → Арбітражний суд. Його завдання і принципи діяльності - Курсова робота

Арбітражний суд. Його завдання і принципи діяльності - Курсова робота

провадження в межах підвідомчості арбітражних судів України вирішення господарського спору та переглянути рішення, ухвалу, постанову по справі в порядку, передбаченому Арбітражним процесуальним кодексом України;
8) вносить у президію Вищого арбітражного суду протести на рішення, ухвали, постанови, прийняті заступниками Голови Вищого арбітражного суду або в засідання під їх головуванням;
9) вносить у пленум Вищого арбітражного суду подання про перегляд постанов президії Вищого арбітражного суду;
10) здійснює інші повноваження, передбачені законодавством.
Заступник голови вищого арбітражного суду його функції і обов'язки:
1) є головою арбітражної колегії Вищого арбітражного суду;
2) може прийняти до свого провадження в межах підвідомчості арбітражних судів України вирішення господарського спору в порядку, передбаченому Арбітражним процесуальним кодексом України, та переглянути рішення, ухвалу, постанову по справі;
3) здійснює відповідно до розподілу обов'язків керівництво роботою структурних підрозділів апарату Вищого арбітражного суду;
4) здійснює інші повноваження, передбачені законодавством.
Пленум. Згідно статті 15 пленум Вищого арбітражного суду України діє у складі:
Голови Вищого арбітражного суду (головуючий), його заступників, арбітрів Вищого арбітражного суду, голови арбітражного суду Республіки Крим, голів арбітражних судів областей, міст Києва і Севастополя за посадою.
Пленум скликається не менш як двічі на рік. Про час його скликання члени пленуму повідомляються не пізніш як за п ятнадцять днів до засідання. В цей же строк надсилаються матеріали щодо питань, які вносяться на розгляд пленуму. Засідання пленуму є правомочним при наявності не менш як двох третин його складу.
Постанови пленуму приймаються відкритим голосування більшість голосів членів пленуму і підписуються головуючим на засіданні.
Повноваження пленуму.
1) вирішує найважливіші питання діяльності арбітражних судів України;
2) заслуховує повідомлення голови арбітражного суду Республіки Крим, голів арбітражних судів областей, міст Києва і Севастополя про виконання покладених на них завдань і практику застосування законодавства;
3) розглядає матеріали узагальнення арбітражної практики та статистики і дає керівні роз'яснення, що є обов'язковими для органів, які вирішують господарські спори, а також підприємств, організацій, державних та інших органів, посадових осіб;
4) приймає рішення за висновками Конституційного Суду України про відповідність роз'яснень пленуму Вищого арбітражного суду Конституції України;
5) переглядає за поданням Голови Вищого арбітражного суду постанови президії Вищого арбітражного суду з господарських спорів;
6) обирає кваліфікаційну колегію, яка проводить атестацію арбітрів арбітражних судів;
7) розглядає інші питання вдосконалення правового регулювання господарських відносин, які вносяться президією або членами пленуму Вищого арбітражного суду.
Президія. Згідно статті 17:
Президія Вищого арбітражного суду України утворюється у складі Голови Вищого арбітражного суду (головуючий) та заступників Голови за посадою і кількох арбітрів.
Кількість членів і склад президії Вищого арбітражного суду затверджуються Верховною Радою України за поданням Голови Вищого арбітражного суду.
Засідання президії Вищого арбітражного суду є правомочними при наявності не менш як двох третин членів президії.
Рішення президії Вищого арбітражного суду приймаються відкритим голосуванням більшістю голосів членів президії і підписуються головуючим у засіданні.
Засідання президії Вищого арбітражного суду проводяться не менш як один раз на місяць.
Повноваження президії:
1) вирішує питання організації та діяльності, підбору кадрів арбітражних судів України;
2) заслуховує повідомлення голови арбітражного суду Республіки Крим, голів арбітражних судів областей, міст Києва і Севастополя, арбітрів судів України та звіти керівників структурних підрозділів Вищого арбітражного суду;
3) переглядає за протестом Голови Вищого арбітражного суду в порядку нагляду рішення, ухвали, постанови, прийняті Вищим арбітражним судом, та переглядає за нововиявленими обставинами справи, постанови з яких було прийнято самою президією Вищого арбітражного суду;
4) розглядає матеріали узагальнення практики і аналізу статистики, у період між засіданнями пленуму Вищого арбітражного суду дає роз'яснення щодо практики застосування законодавства України, яке регулює відносини в господарській сфері та порядок розгляду господарських спорів з наступним затвердженням на пленумі;
5) вносить питання для розгляду їх на пленумі Вищого арбітражного суду;
6) розглядає інші питання, які вносяться Головою чи членом президії Вищого арбітражного суду.
Згідно статті 5 в Україні діють арбітражні суди Республіки Крим, областей, міст Києва і Севастополя.
Повноваження арбітражного суду Республіки Крим, арбітражного суду області, міст Києва і Севастополя
1) вирішує господарські спори, віднесені до його компетенції, розглядає справи про банкрутство;
2) переглядає в порядку нагляду рішення, ухвали, постанови цього арбітражного суду;
3) визначає і узагальнює практику застосування законодавства, аналізує статистику вирішення господарських спорів, вносить пропозиції Вищому арбітражному суду України, спрямовані на вдосконалення правового регулювання господарської діяльності та практики вирішення господарських спорів;
4) веде роботу, спрямовану на попередження правопорушень у сфері господарських відносин;
5) здійснює інші повноваження, надані йому законодавством.
Голова арбітражного суду Республіки Крим, області, міста Києва і Севастополя
1) може прийняти до свого провадження в межах компетенції відповідного арбітражного суду вирішення господарського спору в порядку, передбаченому Арбітражним процесуальним кодексом України; переглядає рішення, ухвалу, постанову по справі;
2) розподіляє обов'язки між заступниками голови та арбітрами арбітражного суду;
3) забезпечує підбір і підготовку кандидатів у арбітри;
4) затверджує структуру, штатний розпис та кошторис витрат на утримання арбітражного суду;
5) організовує діяльність арбітражного суду і несе відповідальність за виконання завдань, покладених на арбітражний суд, видає в межах своїх повноважень накази таінші акти; призначає на посаду та звільняє з посади працівників апарату арбітражного суду, застосовує щодо них заходи заохочення і накладає дисциплінарні стягнення;
6) вносить Голові Вищого арбітражного суду України подання щодо призначення Верховною Радою України заступників голови та арбітрів, встановлення чисельності працівників і асигнувань відповідного арбітражного суду;
7) здійснює інші повноваження, передбачені законодавством.
Заступники голови арбітражного суду Республіки Крим, області, міст Києва і Севастополя мають такі повноваження:
1) можуть прийняти до свого провадження в межах компетенції відповідного арбітражного суду вирішення господарського спору в порядку, передбаченому Арбітражним процесуальним кодексом України;

 
 

Цікаве

Загрузка...