WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПравознавство → Арбітражний суд. Його завдання і принципи діяльності - Курсова робота

Арбітражний суд. Його завдання і принципи діяльності - Курсова робота

спорів. Представники сторін (якими найчастіше є самі керівники юридичних осіб) виявляють в процесі арбітрування причини спорів, а також недоліки в роботі підприємств, організацій, вживають заходів до їх усунення.
2. В процесі підготовки справи до розгляду, а також під час її розгляду арбітражний суд має сприяти досягненню сторонами угоди. умови угоди викладаються в адресованій арбітражному суду письмовій формі за підписом представників сторін.
При цьому головуючий арбітр повинен витребувати від представників сторін щодо їх повноважень на таку угоду.
3. Арбітражний суд приймає рішення відповідно до цієї угоди Якщо ця угода суперечить діючому законодавству або порушує чиї-небудь права і охороняючи законом інтереси, арбітражний суд повинен відмовити в затверджені своїм рішенням такої угоди про що виноситься відповідна ухвала.
5) Гласності та відкритого розгляду справ, за винятком випадків, коли це суперечить інтересам охорони державної та комерційної таємниці або коли є обгрунтовані заперечення однієї із сторін. За статтею 72 Арбітражно - процесуального кодексу України і Конституцією України проголошено, що розгляд цивільних (в тому числі й господарських) справ в усіх судах проводиться відкрито.
Згідно з цим Кодексом та іншими нормативними актами кожному учаснику процесу надаються рівні можливості подавати необхідні докази, пояснення як в письмовій, так і в усній формі.
Письмові докази, які знаходяться в матеріалах справи, можуть бути оголошені в засіданні арбітражного суду як за вимогою учасників процесу, так і з ініціативи арбітра (арбітрів).
Кіно, фото і відео зйомки, а також використання інших технічних засобів в залі засідання арбітражного суду можливо, але тільки з дозволу арбітра, як правило на початку засідання. Якщо особа, яка бере участь в арбітражному процесі, не володіє мовою, якою ведеться судочинство, за клопотанням цієї особи до участі у справі залучається перекладач.
Якщо предмет спору або матеріали справи, яка розглядається, являють собою державну та комерційну таємницю, розгляд справи здійснюється в закритому засіданні.
6) Обов'язковості виконання рішень, ухвал, постанов арбітражного суду.
Судовою колегією з перегляду рішень, ухвал і постанов Вищого арбітражного суду України не було скасовано жодного судового акта, винесеного арбітражними судами Київської, Кіровоградської і Чернігівської областей. А це означає, що господарюючі суб єкти знайшли в даних судах належний правовий захист.
Організація арбітражних судів в Україні.
В Україні діють Вищий арбітражний суд України, арбітражний суд Республіки Крим, арбітражні суди областей, міст Києва і Севастополя, які становлять єдину систему арбітражних судів. Верховною Радою України за поданням Голови Вищого арбітражного суду можуть утворюватись й інші ланки арбітражних судів (міські, міжрайонні, районні арбітражні суди тощо). Відповідно до статті 10 "Закону України про арбітражний суд". Вищий арбітражний суд України є найвищим органом у вирішенні господарських спорів і здійсненні нагляду щодо рішень, ухвал, постанов арбітражних судів України та контролю за їх діяльністю.
Вищий арбітражний суд складається з Голови (зараз головою Вищого Арбітражного суду є Є.Д.Притика), першого заступника Голови, заступників Голови та арбітрів і діє у складі:
пленуму Вищого арбітражного суду;
президії Вищого арбітражного суду;
арбітражних колегій по розгляду спорів та перегляду рішень, ухвал,
постанов.
Згідно статті 12. "Закону України про арбітражний суд".
Вищий арбітражний суд України має такі повноваження:
1) Вирішує господарські спори, віднесені до його компетенцій Арбітражним процесуальним кодексом України, іншими законодавчими актами України, міждержавними договорами й угодами; може в межах відповідності арбітражних судів України прийняти до свого провадження будь-який господарський спір.
2) Переглядає в порядку нагляду рішення ухвали, постанови Вищого арбітражного суду, арбітражного суду Республіки Крим, арбітражних судів областей. міст Києва і Севастополя.
3) Вивчає і узагальнює практику застосування законодавства, забезпечує однаковість практики, аналізує статистику вирішення господарських спорів; дає роз'яснення арбітражним судом з питань практики застосування законодавства України, яке регулює відносини в господарській сфері та порядок вирішення господарських спорів. Роз'яснення Вищого арбітражного суду є обов'язковим для арбітрів і учасників господарських правовідносин, що застосовують законодавство, з якого дано таке роз'яснення.
4) Веде роботу, спрямовану на попередження правопорушень у сфері господарських відносин.
5) Здійснює організаційне керівництво арбітражним судом Республіки Крим, арбітражними судами областей, міст Києва і Севастополя, несе відповідальність за організацію, стан і вдосконалення їх діяльності, перевіряє і поширює позитивний досвід роботи арбітражних судів республіки.
6) Забезпечує підбір і підготовку кандидатів у арбітри, підвищення кваліфікацій працівників арбітражних судів, організовує роботу по матеріально-технічному забезпеченню арбітражних судів і створенню належних умов для їх діяльності, нормативному забезпеченню, веденню статистичного обліку.
7) Здійснює інші повноваження, надані йому законодавством.
Вищому арбітражному суду відповідно до Конституції України належить право законодавчої ініціативи у Верховній раді України
Повноваження Голови Вищого арбітражного суду України (стаття 12):
1) організовує діяльність Вищого арбітражного суду і несе відповідальність за виконання завдань, покладених на Вищий арбітражний суд, видає в межах своїх повноважень накази та інші акти; призначає на посаду та звільняє з посади працівників апарату Вищого арбітражного суду, вживає заходи заохочення і накладає дисциплінарні стягнення на голову арбітражного суду Республіки Крим, голів Арбітражних судів областей, міст Києва і Севастополя, їх заступників, арбітрів цих арбітражних судів, арбітрів та працівників апарату Вищого арбітражного суду;
2) здійснює організаційне керівництво роботою арбітражних судів України;
3) розподіляє обов'язки між заступниками Голови та арбітрами Вищого арбітражного суду;
4) затверджує структуру, штатний розпис, кошторис витрат на утримання Вищого арбітражного суду, положення про структурні підрозділи Вищого арбітражного суду;
5) вносить у Верховну Раду України подання щодо:
призначення заступників Голови та арбітрів Вищого арбітражного суду, голів, їх заступників та арбітріварбітражних судів областей, міст Києва і Севастополя;
затвердження складу президії Вищого арбітражного суду;
встановлення численності арбітрів та інших працівників вищого арбітражного суду, арбітражного суду Республіки Крим, арбітражних судів областей, міст Києва і Севастополя і асигнувань на їх утримання;
тлумачення законів України;
6) забезпечує підготовку матеріалів з питань, що підлягають розгляду на президії та пленумі Вищого арбітражного суду, вносить на розгляд ці питання, скликає президію і пленум та головує на їх засіданнях;
7) може прийняти до свого

 
 

Цікаве

Загрузка...