WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПравознавство → Вища рада юстиції. Органи суддівського самоврядування. Державна судова адміністрація - Реферат

Вища рада юстиції. Органи суддівського самоврядування. Державна судова адміністрація - Реферат

України;
- вивчає практику організації діяльності судів, розробляє і вносить у встановленому порядку пропозиції щодо її вдосконалення;
- вивчає кадрові питання апарат судів, прогнозує необхідну потребу у спеціалістах, здійснює через Міністерство юстиції України та інші органи замовлення на підготовку відповідних спеціалістів;
- веде статистичний і персональний облік даних про кадри судів, готує матеріали щодо призначення, обрання та звільнення суддів;
- забезпечує необхідні умови для підвищення кваліфікації суддів і працівників апарату судів, створює систему підвищення кваліфікації;
- організовує роботу по веденню судової статистики, діловодства та архіву; контролює стан діловодства в судах загальної юрисдикції;
- готує матеріали для формування пропозицій щодо бюджету судів та здійснює заходи щодо їх фінансування відповідно до Закону;
- виконує функції головного розпорядника бюджетних коштів у випадках передбачених Законом про судоустрій;
- здійснює матеріальне і соціальне забезпечення суддів, у тому числі суддів у відставці, а також працівників апарату судів;
- забезпечує медичне обслуговування і санаторно-курортне лікування суддів та працівників апарату судів, вживає заходів щодо забезпечення їх благоустроєним житлом;
- забезпечує у взаємодії з органами суддівського самоврядування, судами та іншими правоохоронними органами незалежність, недоторканість і безпеку суддів;
- організовує та фінансує будівництво і ремонт будинків та приміщень судів, а також забезпечує їх технічне оснащення;
- організовує впровадження в судах комп'ютеризації для судочинства, діловодства та інформаційно-нормативного забезпечення судової діяльності; забезпечує суди необхідними технічними засобами фіксування судового процесу;
- здійснює зв'язки з відповідними органами та установами, в тому числі інших держав. З метою вдосконалення організаційного забезпечення діяльності судів;
- організовує діяльність служби судових розпорядників;
- разом з Радою суддів України визначає нормативи навантаження суддів у судах усіх рівнів та виробляєпропозиції щодо кількості суддів у відповідних судах;
- здійснює інші повноваження, визначені законом.
Вирішуючи інші, спрямовані на створення умов для ефективного здійснення правосуддя , ДСА:
- організовує роботу зі створення бібліотек судів та забезпечує формування їх фондів;
- забезпечує виконання вимог законодавства щодо використання символів судової влади у приміщеннях судів та суддями під час здійснення судочинства;
- здійснює згідно із законодавством функції з управління об'єктами державної власності, що перебувають в її управлінні;
- організовує співробітництво з міжнародними організаціями з метою залучення і використання фінансової, технічної та гуманітарної допомоги для забезпечення діяльності судів, веде облік такої допомоги, узагальнює досвід із цього питання, аналізує ефективність її використання .тощо.
Виконуючи свої повноваження, ДСА відповідно до Положення має право:
- представляти Кабінет Міністрів України за його дорученням у міжнародних організаціях та під час укладання міжнародних договорів України;
- одержувати від голів судів та інших посадових осіб необхідну інформацію з кадрових питань, а також дані про навантаження у судах усіх рівнів;
- утворювати уразі потреби, за погодженням з іншими заінтересованими центральними органами виконавчої влади , в межах своєї компетенції експертні та робочі групи;
- одержувати безоплатно в установленому порядку від центральних та місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування необхідні інформацію, документи, матеріали;
- залучати спеціалістів центральних та місцевих органів виконавчої влади, підприємств, установ та організацій ( за погодженням з їх керівниками ) для розгляду питань, що належать до її компетенції;
- скасовувати в межах своєї компетенції рішення територіальних управлінь ДСА України в разі їх невідповідності актам законодавства;
- скликати наради з питань, що належать до компетенції ДСА України.
Голова Д державної судової адміністрації.
Голова ДСА призначається на посаду і звільняється з посади Президентом України, в порядку встановленому для призначення керівників центральних органів виконавчої влади, за поданням Прем'єр Міністра України, погодженим з Радою суддів України. Голова ДСА може бути звільнений з посади також за рекомендацією зїзду суддів України.
Повноваження Голови ДСА передбачені у ст.127 Закону України "Про судоустрій " та Положенням про Державну судову адміністрацію України.
Голова має першого заступника та заступників, які призначаються на посаду і звільняється з посади Президентом України за поданням Прем'єр-міністра України, погодженим з Радою суддів України. Обов'язки заступників визначаються Головою ДСА України.
Для погодженого вирішення питань, що належать до компетенції ДСА України, обговорення її найважливіших напрямів діяльності у ДСА утворюється колегія у складі Голови ДСА (голова колегії ), його першого заступника та заступників ( за посадою ), інших керівних працівників ДСА України. До складу колегії можуть входити представники наукових установ та інших організацій за їх згодою.
Члени колегії затверджуються та увільняються від обов'язків Кабінетом Міністрів України за поданням Голови ДСА України.
Рішення колегії проводяться у життя наказами Голови ДСА.
Територіальні управління ДСА є територіальними органами ДСА України.
Територіальне управління ДСА очолює начальник, який призначається на посаду та звільняється з посади Головою ДСА за погодженням з Радою суддів України.
Ці територіальні управління утворені в АРК, областях, місті Києві та Севастополі.
Для прикладу, управління ДСА у місті Києві виконує завдання ДСА щодо місцевих судів у районах міста, господарського суду м. Києва, апеляційного суду міста Києва, Апеляційного суду України, а також конференцій суддів міста Києва, господарських судів України, рад суддів м. Києва та господарських судів України, кваліфікаційних комісій Київського округу та господарських судів.
Структуру і штатний розпис територіального управління ДСА затверджує Голова ДСА за поданням начальника відповідного територіального управління.
Територіальні управління ДСА здійснюють свою діяльність на основі положення про ДСА України, яке затверджується указом Президента України за поданням Прем'єр-міністра України, погодженим із Радою суддів України.

 
 

Цікаве

Загрузка...