WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПравознавство → Вища рада юстиції. Органи суддівського самоврядування. Державна судова адміністрація - Реферат

Вища рада юстиції. Органи суддівського самоврядування. Державна судова адміністрація - Реферат

суддів України, ініціатори скликання позачергового з'їзду утворюють організаційні комітети по скликанню з'їзду суддів України, що має повноваження Ради суддів України щодо скликання з'їзду. У цьому випадку організаційний комітет невідкладно публікує інформацію про його утворення в офіційних друкованих засобах масової інформації та призначає дату проведення позачергового з'їду суддів не раніше як через два місяці з дня утворення організаційного комітету.
Судді усіх судів повідомляються про дату проведення з'їзду суддів України та питання, що вносяться на його розгляд, не пізніше як за 30 днів до початку роботи з'їзду.
Ст. 114 Закону України " Про судоустрій " встановлює порядок обрання делегатів з'їзду суддів України та визначає органи суддівського самоврядування, до компетенції яких належить обрання делегатів з'їзду суддів України.
, З'їзд суддів є повноважним, якщо в ньому бере участь не менше як дві третини від загальної кількості обраних делегатів
З'їзд суддів обирає шляхом відкритого голосування президію з'їзду у кількісному складі, який визначається рішенням з'їзду, Президія керує роботою з'їзду суддів України.
Рішення з'їзду суддів України приймаються більшістю голосів делегатів з'їзду , присутніх на засіданні, відкритим або таємним голосуванням..
Законом визначено, що рішення з питань призначення та звільнення суддів Конституційного Суду , призначення та припинення повноважень членів Вищої ради юстиції та обрання членів Вищої кваліфікаційної комісії суддів України приймаються з'їздом шляхом таємного голосування, а інші рішення можуть прийматися як відкритим голосування, так і таємним.
Рішення з'їздусуддів України публікуються У " Віснику Верховного Суду України ", або в інших засобах масової інформації.
Рада суддів України є вищим органом суддівського самоврядування щодо суддів всіх судів України у період між з'їздами суддів України. Рада суддів України обирається з'їздом суддів України у кількісному складі, визначеному рішенням зїзду. До складу Ради суддів України повинні бути обрані не менше як по одному представнику від суддів Апеляційного суду України, конференції суддів військових судів, конференцій суддів відповідних спеціалізованих судів, суддів Верховного Суду України, а також суддів Конституційного Суду
України. Представники суддів загальних місцевих та апеляційних судів повинні складати не менш як половину від загальної кількості членів Ради суддів України. Пропозиції щодо кандидатур до складу Ради суддів України можуть вносити делегації від конференцій чи зборів суддів, а також окремі делегати зїзду.
Рада суддів України:
- розробляє та організовує виконання заходів щодо забезпечення незалежності судів і суддів, поліпшення стану організаційного забезпечення діяльності судів;
- розглядає питання правового захисту суддів, соціального захисту суддів та членів їх сімей і приймає відповідні рішення з цих питань;
- здійснює контроль за організацією діяльності судів та діяльністю Державної судової адміністрації, заслуховує інформацію голів судів і посадових осіб державної судової адміністрації про їх діяльність;
- вирішує питання щодо призначення суддів на адміністративні посади в судах у випадках і порядку, передбачених цим Законом;
- заслуховує звіти про роботу членів Вищої кваліфікаційної комісії суддів України у складі Комісії;
- звертається з пропозиціями щодо вирішення питань діяльності судів до органів державної влади та органів місцевого самоврядування;
- має право зупиняти рішення рад суддів, що не відповідають Конституції України та закону чи суперечать рішенням зїзду суддів України;
- приймає інші рішення з питань віднесених до її повноважень.
Рішення Ради суддів України є обов'язковими для всіх органів суддівського самоврядування і можуть бути скасовані лише з'їздом суддів України.
VIII. Державна судова адміністрація - становить систему органів, що складається з Державної судової адміністрації України та територіальних управлінь державної судової адміністрації.
Необхідність створення цієї нової системи органі в системі судоустрою України, які займалися організаційним забезпеченням діяльності судів, без втручання у здійснення правосуддя і вилучення цих функцій у Міністерства юстиції України випливало з конституційних засад поділу державної влади на законодавчу, виконавчу і судову. Оскільки Мін'юст, виконуючи передбачені положенням про нього положенням функції, мало елементи контролю за діяльністю судів та впливу на кар'єру і фінансове забезпечення суддів у поєднанні з обов'язком представництва в судах як сторони в окремих категоріях справ.
3.03.2003 року Указом Президента України затверджено Положення про Державну судову адміністрацію України ( ДСА ), що є центральним органом виконавчої влади зі спеціальним статусом, діяльність якого спрямовується і координується Кабінетом Міністрів України.
ДСА здійснює організаційне забезпечення діяльності судів загальної юрисдикції, інших органів та установ судової системи, крім Конституційного Суду України, Верховного Суду України та інших спеціалізованих судів, організаційне забезпечення яких здійснюється апаратами цих судів.
До основних завдань ДСА України та її територіальних управлінь, також належить забезпечення діяльності Академії суддів України, роботи з'їздів суддів України, діяльності Ради суддів, конференцій суддів, рад суддів, а також участь у межах своїх повноважень у формуванні судів загальної юрисдикції, розробленні пропозицій щодо вдосконалення організаційного забезпечення діяльності судів, здійснення матеріального і соціального забезпечення суддів ( в тому числі у відставці ) та працівників апарату судів.
ДСА України здійснює свої повноваження безпосередньо та через територіальні управління державної судової адміністрації, які утворені в АРК, областях, містах Києві та Севастополі.
Положенням про ДСА України передбачено можливість створення в центральному апараті наукової та науково-консультативної рад для розгляду наукових рекомендацій та інших пропозицій щодо вдосконалення організаційного забезпечення діяльності судів.
ДСА має право для виконання для виконання покладених на неї завдань створювати в установленому законом порядку, підприємства, установи та організації, положення ( статути) про які затверджує Голова ДСА України.
Повноваження ДСА
- забезпечує належні умови діяльності судів загальної юрисдикції, кваліфікаційних комісій суддів, органів суддівського самоврядування, Академії суддів

 
 

Цікаве

Загрузка...