WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПравознавство → Вища рада юстиції. Органи суддівського самоврядування. Державна судова адміністрація - Реферат

Вища рада юстиції. Органи суддівського самоврядування. Державна судова адміністрація - Реферат

суддів та членів їх сімей, а також інші питання, що безпосередньо не пов'язані із здійсненням правосуддя.
Реалізація суддівського самоврядування пов'язана із правом суддів організовувати асоціації суддів та інші організації і вступати до них для захисту своїх інтересів, вдосконалення професійної підготовки та збереження своєї судової незалежності.
В нормативно - правових актах України вперше визначено органи суддівського самоврядування у Концепції судово - правової реформи України від 28 квітня 1992 р.
Подальший розвиток концепції суддівського самоврядування отримав закріплення в Законах України " Про статус суддів " та " Про органи суддівського самоврядування", де передбачалось утворення системи органів суддівського самоврядування для вираження інтересів суддів як носіїв судової влади. Саме самоврядуваннявизначалось як одна з найважливіших гарантій незалежності суддів.
Завданням органів суддівського самоврядування є вирішення питань внутрішньої діяльності судів щодо:
1) забезпечення організаційної єдності функціонування органів судової влади; зміцнення незалежності судів, захист від втручання у їх діяльність;
2) участь у визначенні потреб кадрового, фінансового, матеріально - технічного та іншого забезпечення судів та контроль за дотриманням встановлених нормативів вказаного забезпечення;
3) погодження призначених суддів на посади в судах загальної юрисдикції, призначення суддів Конституційного Суду України та суддів до складу Вищої ради юстиції і обрання до кваліфікаційних комісій суддів;
4) заохочення суддів та працівників апарату судів;
5) здійснення контролю за організацією діяльності судів та інших структур у системі судової влади.
Виконання завдань органів суддівського самоврядування, загальна спрямованість їх діяльності мають сприяти створенню належних організаційних, фінансових, кадрових, матеріально - технічних та інших умов для забезпечення нормальної діяльності судів і суддів, утверджувати незалежність суду, забезпечувати захист суддів від втручання у їх діяльність, а також підвищувати високий рівень знань і професіоналізму суддів, дотримання норм професійної етики судді.
Організаційними формами суддівського самоврядування є збори суддів, конференції суддів, з'їзд суддів України, ради суддів та їх виконавчі органи.
Суддівське самоврядування здійснюється через:
1) збори суддів місцевого суду, апеляційного суду, Апеляційного суду України, вищого спеціалізованого суду, Верховного Суду України;
2) конференції суддів загальних місцевих та апеляційних судів АРК, областей, міст Києва та Севастополя;
3) конференцію військових судів;
4) конференції суддів спеціалізованих судів;
5) з'їзд суддів України.
V. Збори суддів - це зібрання суддів відповідного суду, на якому вони обговорюють питання внутрішньої діяльності цього суду та приймають колективне рішення з обговорюваних питань.
Збори суддів місцевого суду скликаються головою відповідного суду як за власною ініціативою, так і на вимогу не менше як третини від загальної кількості суддів даного суду. Збори суддів апеляційних судів скликаються президією відповідного суду за власною ініціативою, або за пропозицією голови суду, або на вимогу не менше як однієї третини від загальної кількості суддів цього суду.
Збори суддів місцевого суду скликаються у міру необхідності, але не рідше одного разу на шість місяців. Збори суддів апеляційних судів скликаються не рідше одного разу на три місяці.
Збори є повноважними, якщо на них присутні не менш як дві третини від загальної кількості суддів даного суду. Збори суддів апеляційних судів є повноважними, якщо на них присутні не більше половини від загальної кількості суддів даного суду. На збори можуть запрошуватися працівники апарату суду, інші особи, але у голосуванні беруть участь лише судді даного суду.
До повноважень зборів належить:
- заслуховування звітів суддів, які займають адміністративні посади у даному суді, та керівників структурних підрозділів апарату суду;
- обирають делегатів на відповідні конференції суддів, а збори суддів Апеляційного суду України - делегатів на з'їзд суддів України.
- можуть звертатися з пропозиціями щодо вирішення питань діяльності суду до органів державної влади та органів місцевого самоврядування, які зобов'язані їх розглянути і дати відповідь по суті пропозиції;
- можуть обговорювати питання щодо практики застосування законодавства, виробляти відповідні пропозиції щодо удосконалення цієї практики та законодавства і вносити свої пропозиції на розгляд конференцій суддів та з'їзду суддів України.
Рішення із зазначених питань приймаються після обговорення шляхом відкритого або таємного голосування більшістю голосів від присутніх на зборах суддів конкретного суду. Рішення, прийняті на зборах суддів є обов'язковими для суддів даного суду.
Збори суддів Верховного Суду України, збори суддів вищого спеціалізованого суду скликаються президією відповідного суду за власною ініціативою, на пропозицію голови суду або на вимогу не менше як однієї третини від загальної кількості суддів даного суду.
Збори суддів Верховного Суду України та збори суддів вищого спеціалізованого суду скликаються у міру необхідності, але не рідше одного разу у три місяці.
Збори суддів вказаних судів обговорюють питання, що стосуються:
- внутрішньої діяльності суду або роботи конкретних суддів чи працівників апарату суду, та приймають з цих питань рішення, що є обов'язковими для суддів даного суду;
Збори суддів вищого спеціалізованого суду:
- Обговорюють питання, що виникли у судовій практиці та вносять пропозиції на розгляд конференції суддів відповідних спеціалізованих судів;
- обирають делегатів на конференцію суддів спеціалізованих судів;
Збори суддів Верховного Суду України:
- обговорюють питання застосування законодавства, що виникли у судовій практиці, та пропозиції суддів Верховного Суду України щодо необхідності роз'яснень з окремих питань судової практики;
- обирають делегатів від Верховного Суду України на з'їзд суддів України.
Збори суддів Верховного суду та вищих спеціалізованих судів також можуть звертатися з
пропозиціями щодо вирішення питань діяльності суду до органів державної влади та місцевого самоврядування, які зобов'язані їх розглянути і дати відповідь по суті пропозиції.
За дорученням зборів виконання їх рішень у місцевих судах покладається на голову відповідного суду. В тому ж порядку виконання рішень зборів суддів

 
 

Цікаве

Загрузка...