WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПравознавство → Поняття та значення складу злочину (пошукова робота) - Реферат

Поняття та значення складу злочину (пошукова робота) - Реферат

Безпосередній додатковий .поруч з основним об'єктом порушуються або ставляться в небезпечну порушення інші суспільні відносини.
в) факультативний безпосередній об'єкт це суспільні відносини, які заслуговують самостійної кримінально-правової охорони але при конструювань конкретного складу злочину не виділені в якості об"єкта злочину.
Класифікація об'єктів злочинів дає змогу кращого їх вивчення, кращого використання даного поняття.
За об'єктом злочину йде об'єктивна сторона складу злочину.
Об'єктивна сторона складу злочину це те що можна реально відчути" сприйняти. Це зовнішня сторона злочину, що містить в собі небезпечне діянні (дію або бездію)злочинний наслідок та причинний зв'язок який зумовив настання наслідку в результаті вчинення діяння.
З даного визначення (див.додаток) випливають ознаки об'єктивної сторони злочину:
1) Діяння (дія або бездія);
2) Причинний зв'язок;
3) Злочинний наслідок. Діяння поділяється на дію або бездію.
а) дія суспільне значима поведінка особи, яка складається з певних рухів, жестів і т.ін., а також використання машин, механізмів, властивостей речовин, температури і т.ін.
б) бездія - невиконання особою своїх юридичних обов'язків. Злочинний наслідок - наслідки "які надають характер суспільне небезпечної шкоди і мають вид порушення чи знищення суспільних відносин що охороняються кримінальним законом.
Наслідки кваліфікуються по значенню заподіяної шкоди:
а) фізична шкода;
б) матеріальна шкода;
в) моральна шкода;
г) Порушення роботи зв'язку, транспорту;
д) Порушення діяльності органів держави і ін.
Причинний зв'язок це зв'язок між діянням та наслідком, коли діяння є об'єктивною умовою настання наслідку.
"Причинний зв'язок виконує роль зв'язкової ланки між протиправними діяння і небезпечний наслідками що вже наступили результатами".
Крім того до об'єктивної сторони складу злочину входять такі ознаки, як місце ,час, спосіб вчинення злочину обстановка вчинення, знаряддя злочину .
Об'єктивна сторона складу злочину дає можливість розрішити близькі склади злочинів.
Об'єкт і об'єктивна сторона є об'єктивними елементами складу злочину"
До суб'єктивних елементів належить суб'єкт і суб'єктивна сторона окладу злочину.
Суб'єкт злочину. Це ознаки ,які характеризують особу, що вчинила суспіль но небезпечне діяння.
До таких ознак належать (див .додаток):
1) Фізична особа - тільки фізичні особи визначаються суб'єктами злочину, оскільки лише вони є кримінальне відповідальними. Проте визначення фізичної особи, як суб'єкта злочину в Кримінальному кодексі немає, однак суб'єктом злочину може бути тільки людина (згідно закону).
2) вік особи досягнення встановленого кримінальним законом віку, з якого починається кримінальна відповідальність: загальна дієздатність з 16 років; виключна дієздатність з 14 років; особлива дієздатність з 18 років;
3) осудність здатність особи усвідомлювати та оцінювати суспільне значення своїх дій чи бездіяльності або керувати ними;
4. Спеціальні ознаки суб'єкта:
o громадянство;
o посадова особа;
o військовослужбовець;
o фах;
o особливо небезпечний рецидивіст;
o особа, що відбуває покарання у вигляді позбавлення волі;
o особа, що лягає призову на строкову військову службу;
o працівник транспорту;
o член виборчої комісії;
o родинні відносини (батьки, діти). Всі перелічені ознаки утворюють в своїй сукупності поняття суб'єкта
злочину, як елемента складу злочину останній елементом складу злочину є суб'єктивна сторона складу злочину.
Суб'єктивна сторона це ознаки злочину ,які характеризують його із внутрішнього боку.
До таких ознак належить (див. до даток):
1) умисел - вчинення злочину умисно. Визначення вчинення злочину умисно подано в ст. 2.1.1.2 Кримінального кодексу. "Злочин визнається вчиненим, коли особа, яка його вчинила, усвідомлювала суспільно-небезпечний характер своєї дії або бездіяльності, передбачала її суспільне небезпечні наслідки і бажала їх або свідомо допускала настання цих наслідків
2) необережність . вчинення злочину необережно. ст.25 Кримінального кодексу говориться: "Злочин визначається вчиненим з необережності, коли ocoба яка його вчинила передбачала можливість настання суспільне небезпечних наслідків своєї дії або бездіяльності, але легковажно розрахувала їх відвернення або не передбачала можливості настання таких наслідків, хоч повинна і могла їх передбачити."
3) мотив злочину внутрішні спонукання, які є усвідомленою потребою що керує діями особи;
4) мета злочину ідеальні зміни, кінцевий результат діяльності, який прагне досягти злочинець, шляхом вчинення злочину.
Виходячи з попередньо визначеного можна зробити висновок, що кожний склад злочину являє собою не лише сукупність об'єктивних і суб'єктивних ознак, але і їх органічну єдність, яка базується на тому, що кожний злочин як акт людської поведінки єдиний .за своєю природою. Зв'язок елементів і ознак складу злочину, їх співвідношення відображають визначену властивість злочину Кожний елемент складу злочину має самостійне значення лише при його фактичному розгляді ознаки і елементи складу злочину існують лише в якості відповідних частин складу злочину. Це ще раз доводить те, що при відсутності однієї з ознак складу злочину, немає і самого складу злочину" Значення складу злочину в правозастосовчій діяльності надзвичайно велика.
Склад злочину служить не тільки індикатором злочину, але і виступає як підставою кримінальної Відповідальності, бо в співвідношенні з законам його відсутність виключає кримінальне переслідування. Такого погляду на склад злочину дотримуються не всі криміналісти. Одні з них бачать в складі лише юридичну підставу відповідальності "інші підставою відповідальності вважають сан злочин "а склад злочину розглядають як єдиний і достатній показник наявності в діянні особи злочину. І хоча більшість криміналістів ця позиція не поділяється питання про цю функцію складу все ще виникає спір.
Значення складу злочину полягає в тому, що він являється підставою кваліфікації злочину. Тобто віднесення конкретного суспільне небезпечного діяння до конкретного виду заборонених діянь ступінь суспільної небезпеки яких була .оцінена законодавцем при їх криміналізації. Склад злочину виступає в роді своєрідного мірила наявності або відсутності у вчиненому того рівня суспільної небезпеки, який необхідній і достатній для визнання його злочином". Він дає можливість не тільки встановити злочинне діяння" але і віднести його до тої чи іншої категорії" групи злочинів так як виявлення ознак складу злочину дозволяє визначити вид злочину "специфіку характеру і ступень його суспільної небезпеки, тин самим проводиться розмежування між окремими видами злочинів

 
 

Цікаве

Загрузка...