WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПравознавство → Поняття і класифікація конституційних прав і свобод - Реферат

Поняття і класифікація конституційних прав і свобод - Реферат

процедуру їх правового захисту. Тим самим громадянин має можливість реалізувати свої суб'єктивні права.
Конституційне право людини і громадянина - це певні можливості суб'єкта конституційно-правових відносин, тобто юридичні можливості задоволенняособистих потреб та інтересів відповідно до рівня розвитку громадянського суспільства й держави.
Свобода людини і громадянина як конституційно-правова категорія - це спроможність людини діяти відповідно до своїх інтересів і мети; це можливість власного, незалежного вибору того чи іншого рішення. Тому громадянські свободи тлумачаться як встановлена і гарантована законом сфера автономії громадянина по відношенню до держави, державної влади й інших громадян. Це свобода певних дій, волевиявлень, передусім свобода вираження думок, вимог і міркувань політичного порядку, або право громадянина на невтручання органів держави й інших громадян у сферу його особистих переконань.
Щодо конституційних обов'язків людини й громадянина, то, згідно з постулатами загальної теорії права, - це міра належної поведінки. Людина повинна підкорятися певним правилам, аби при використанні своїх прав і свобод не спричинити невиправданої шкоди. Конституція України акцентує на правах та свободах, але фіксує й конституційні обов'язки.
Конституційний обов'язок громадянина і людини - це міра обов'язкової поведінки, якої кожний повинен дотримуватись для забезпечення нормального функціонування інших суб'єктів громадянського суспільства.
Система прав, свобод та обов'язків людини й громадянина, встановлена Конституцією України, визначає основний зміст правового статусу людини і громадянина України. Залежно від характеру діяльності, здійснюваної у основних сферах життя громадянського суспільства, Конституція фіксує основні права, свободи й обов'язки громадянина і людини. Вони належать усім громадянам як суб'єктивні права певного виду.
Формою реалізації основних прав можуть бути конкретні правовідносини. Водночас деякі конституційні права й обов'язки громадянина і людини можуть здійснюватись і опріч останніх (таємниця листування, вико-нання законів тощо).
Уся система прав і обов'язків, їх співвідношення зумовлені об'єктивними потребами та інтересами суспільства, з одного боку, й інтересами громадянина і людини-з іншого.
Класифікація може здійснюватися на різних підставах. В результаті одні й ті самі права та свободи одночасно належать до двох або й більше класифікаційних груп, а підстави, за якими права і свободи об'єднуються у групи, можуть бути досить розмаїтими.
Так, виділяють: права і свободи індивіда (рівноправ'я), свободи груп індивідів (право об'єднань), свобода думки або висловлювань (свобода преси), реальні свободи (право на працю), нове покоління прав, пов'язаних з науково-технічною революцією, медична етика.
І насамкінець: права й свободи людини і громадянина можуть бути згруповані за сферами життєдіяльності індивіда. Такого роду класифікація уявляється особливо важливою, бо вона показує межі охорони прав людини і громадянина у різних сферах. Критерієм тут є однорідність матеріального змісту прав, свобод і обов'язків та однотипність норм, що її закріплюють. За цією кла-сифікацією у Конституції України виділяють три основні групи прав і свобод та одну групу обов'язків.
1. Громадянські права і свободи людини (це статті: 25 - право на громадянство; 27 - право на життя; 28 - право на повагу гідності; 29 - право на свободу і власну недоторканність; 30 - право недоторканності житла; 31 - таємниця листування, недоторканність особистого життя; 33 - свобода пересування; 34 - свобода думки і слова; 35 - свобода світогляду; 40 - право звертання до органів державної влади; 48 - право на гідний життєвий рівень; 49 - право на безпечне для життя середовище; 51 - право на свободу сім'ї; 52 - право на дітей; 55 - право на судовий захист своїх прав і свобод; 56 - право на відшкодування збитків; 57 - право захисту своїх прав і обов'язків; 58 - право не відповідати за дії, які під час їх вчинення не були визнані законом як правопорушення; 59 - право на правову допомогу; 60 - право неви-конання незаконних розпоряджень і наказів; 61 - право індивідуального характеру відповідальності; 62 - принцип презумпції невинуватості; 63 - право підсудного на захист).
2. Політичні права і свободи громадян України (статті: 63 - право на свободу об'єднань; 38 - право участі у керівництві державними справами; 39 - право на участь у зборах, мітингах і т. п.).
3. Економічні, соціальні та культурні права й свободи людини і громадянина (статті: 41 - право на приватну власність; 42 - право на підприємницьку діяльність; 13 і 41 - право на користування об'єктами державної та комунальної власності; 44 - право на страйк; 43 - право на працю; 45 - право на відпочинок; 46 - право на соціальний захист; 47 - право на житло; 49 - право на охорону здоров'я, медичну допомогу і медичне страхування).
4. Конституційні обов'язки людини і громадянина (статті: 65 - захист Вітчизни, шанування державних символів; 66 - обов'язок берегти природу та культурний спадок; 67 - обов'язок платити збори і податки; 68 - обов'язок дотримуватись Конституції України і законів України, не зазіхати на права, свободи, честь та гідність інших людей).
Класифікація конституційних прав, свобод і обов'язків будується не довільно, а із врахуванням наявності в суспільстві різних сфер діяльності, якісно різних за змістом суспільних відносин; взаємовідносин держави і громадянина у сфері правоохоронної діяльності держави, спрямованої на захист життя, здоров'я, індивідуальної свободи і безпеки, честі й гідності людини, взаємовід-носин у політичній, соціальній, економічній та культурній сферах.
Беручи до уваги окремі сфери діяльності держави і громадян та керуючись відомими міжнародними пактами й чинною Конституцією України, можна виділити такі групи основних прав та свобод громадян України:
1) громадянські права й свободи;
2) політичні права і свободи;
3) економічні права й свободи;
4) соціальні права і свободи;
5) культурні права та свободи.
Ці конституційні права, свободи й обов'язки є не якимось випадковим, аморфним поєднанням, а внутрішньо узгодженою системою прав і свобод громадян, яка охоплює своїм регулюючим впливом всі найважливіші й найістотніші сфери життя і діяльності людини: соціальну, економічну, політичну, а також розвитку її індивідуальних фізичних та духовних якостей.
2. Особисті права і свободи.
Особисті права і свободи людини безпосередньо пов'язані із самою сутністю людини як фізичної особи. Це дуже важливо, оскільки саме цей статус є підґрунтям усіх інших якісних рис людини. Виходячи з того, кожну кон-кретну людину, хоча

 
 

Цікаве

Загрузка...