WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПравознавство → ЗЛОЧИНИ ПРОТИ ВОЛІ ОСОБИ - Реферат

ЗЛОЧИНИ ПРОТИ ВОЛІ ОСОБИ - Реферат

ЗЛОЧИНИ ПРОТИ ВОЛІ ОСОБИ
ЗМІСТ
Вступ 3
Злочини проти волі особи. Їх види,
кримінально-правова характеристика. 6
А. Незаконне позбавлення волі. Поняття,
склад і види цього злочину. 10
Б. Захоплення заложників. Поняття,
склад і види цього злочину. 16
В. Незаконне поміщення в психіатричну
лікарню. Поняття, склад злочину. 22
Г. Викрадення чужої дитини. 23
Висновки. 27
Використана література. 29
ВСТУП
Подальший розвиток демократизації суспільства, зміцнення правової основи держави і суспільного життя, передбачає всеохоплюючу охорону політичних, майнових, та інших особистих прав і свобод людини. Така охорона повинна здійснюватися на основі законності та правопорядку.
Конституція України закріплює основні права, свободи і обов'язки громадян, встановлює ефективну систему гарантій їх здійснення. Норми Основного Закону, забезпечують недоторканість особи, її житла, таємницю особистого життя, її листування, телефонних розмов і т. п. В ст. 3 Конституції України сказано, що людина , її життя і здоров'я, честь і гідність, недоторканість і безпека визнаються в Україні найвищою соціальною цінністю. Будь-яке порушення прав і свобод громадян України є недопустиме, в разі порушення прав і свобод людини, громадянин має право звертатися до суду для захисту своїх прав.
Кожний громадянин повинен дотримуватися закону, виконувати свої обов'язки як перед суспільством так і перед державою, поважати права і законні інтереси інших людей. Найбільш тяжкі порушення закону є злочинами - суспільно небезпечними діяннями, відповідальність за які передбачена Кримінальним кодексом України.
Серед злочинів особливе місце займають посягання, направлені проти особистості, тобто життя, здоров'я, свободи і гідності людини. Кримінально-правова охорона цих невід'ємних прав людини від злочинних посягань регулюється в спеціальній главі Особливої частини КК України - в главі III "Злочини проти життя, здоров'я, свободи і гідності особи".
В даній роботі, проаналізовано тільки один вид злочинів спрямованих проти особи, це злочини проти волі особи, об'єктом яких є особиста свобода людини. А також аналіз, їх основних видів: незаконне позбавлення волі, захоплення заложників та незаконне поміщення в психіатричну лікарню. Основною метою роботи є дослідження всіх питань повязаних із злочинами проти волі особи, їх види та кримінально-правова характеристика.
1. Злочини проти волі особи. Їх види, кримінально-правова характеристика.
Свобода особи, її права і законні інтереси забезпечуються системою суспільних відносин, які склалися в Україні.
У статті 55 Конституції України вказується, що громадяни України мають право на судовий захист від посягань на честь, гідність, життя і здоров'я, на особисту свободу. Глава III Кримінального кодексу України присвячена захистові життя, здоров'я, волі і гідності особи від злочинних посягань. Крім даної глави в КК є ряд норм спрямованих на охорону цих благ. При посяганні на ці блага шкода завдається особі.
Особою є тільки людина як розумна істота, наділена здатністю передавати або сприймати думки і здійснювати історично сформовану сукупність інших психофізичних процесів. Однак під особою, як об'єктом кримінально-правової охорони слід розуміти не тільки людини, наділену перерахованими властивостями, але і взагалі, живу людину як вищу ступінь живих організмів на Землі. Так кримінальний закон України оберігає життя, здоров'я та інші права людини, яка в силу малолітства або недоумства незбатна виконувати соціальні функції.
Залежно від безпосереднього об'єкта посягання злочини глави поділяються на такі групи:
а) злочини проти життя (ст. 93 - 100 КК);
б) злочини проти здоров'я ( ст. 101 - 107, ч. 2 і 3 ст. 108, 1081, ч. 2 ст. 1082, ст. 1083 КК);
в) злочини які ставлять під загрозу життя і здоров'я (ст. 109 - 116 КК);
г) статеві злочини (ст. 118 - 122 КК);
д) злочини що посягають на особисту свободу (ст. 123 - 124 КК);
е) злочини проти гідності особи (ст. 125-126 КК) .
Всі ці діяння, що називаються злочинами проти особи, мають своїм родовим об'єктом особу, а безпосередніми життя, здоров'я, свободу і гідність людини. Виходячи з поставленої мети, ми зупинимось на кримінально-правовій характеристиці злочинів проти волі особи. Суспільна небезпека цих злочинів полягає в тому, що вони посягають на волю особи, яка оберігається Конституцією, а якщо подібне діяння здійснюється при обтяжуючих обставинах, то додатково ставить в небезпеку житя і здоров'я людини.
Родовий об'єкт цієї групи злочинів - воля особи. З об'єктивної сторони дані злочини характеризуються діями або бездіяльністю, що посягає на свободу особи.
Таким чином, до злочинів проти волі особи належать:
незаконне позбавлення волі;
захоплення заручників;
незаконне поміщення до психіатричної лікарні;
викрадення чужої дитини.
Здебільшого, по формі посягання на свободу особи, склади злочинів здійснюються шляхом дії. Це пояснюється не тільки тим, що дія є більш ефективною формою поведінкою, але і тим, що людина може вчинити опір при посяганні на її свободу. Вказаний опір неможливо перебороти шляхом бездіяньності зловмисника. Однак, позбавлення волі може здійснюватись і шляхом бездіяльності, наприклад, особа знаходиться в закритому приміщенні за власною згодою, бездіяльність проявляється в небажанні здійснити дії по її звільненню .
По законодавчій конструкції дані злочини мають формальний і матеріальних склад злочину. З суб'єктивної сторони дані злочини характеризуються умисною виною. Обов'язковою ознакою суб'єктивної сторони в складі злочину є наявність мети і цілі. Суб'єктами даного злочину можуть бути особи, яким на момент вчинення злочину виповнилося 16 років.
А. Незаконне позбавлення волі (ст. 123 КК України).
Об'єктивна сторона злочину полягає у незаконному позбавленні волі, тобто у перешкодженні обирати за своїм бажанням місце перебування. Відповідальність за ст. 123 КК настає у випадку, якщо особа, яку позбавлено волі, досягла чотирнадцятирічного віку. Незаконне позбавлення волі має місце незалежно від здатності особи усвідомлювати цей факт (наприклад,

 
 

Цікаве

Загрузка...