WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПравознавство → Шпаргалки з теорії держави і пpава - Реферат

Шпаргалки з теорії держави і пpава - Реферат

СИСТ ОХОР ЗДОР, КУЛ-РА)
31 Принципи права.
Принц права - його основні засади, вихідні ідеї, що характеризуніверсал, загал значущістю, вищою імперативністю і відображують суттєві положення права. Принц права за своєю сутністю є узагальнені відображення об'єктив закономірн розвитку сус-ва, людства в цілому. Правові принципи визнач нормоутворюючу і правозастосовну діяльність, координують функціонування механізму правового регулювання, є критеріями оцінки правності (правової природи) рішень органів держави і дій громадян, формують правове мислення і правову культуру, цементують систему права. Призначен правов принц полягає у тому, що вони: 1)здійсн універсал і узагальнене закріплення основ сусп ладу; 2)забезпеч одноманітне формулювання норм права та їх вплив на сусп відносини у формі правового регул та інш видів прав впливу. 3алежно від функціонал призначення і об'єкта відображення принципи права поділ: соціально-правові і спеціально-правові. Соц-правові принц відображ систему цінностей, що властиві сусп і мають чи повинні мати правову форму виразу і забезпечення. Спец-правові принц узагальн засади формуван та існування власне права як специфічн соц явища і поділ на загально-правові, міжгалуз, галузеві, принципи інститутів. 3агальноправ принц: 1)гуманізму - домінування у формуванні і функціонуванні правової системи невід'ємних природн прав і свобод людини; 2) принцип рівності громадян перед законом; 3)принц демократизму - право, зак-во адекватно відображують волю народу, формуються через безпосередню і посередню форми демократії; 4) принцип законності - здійснення всіх правових форм діяльності держави, функціонування громад сус-ва, громадян на основі і у відповідності з нормами права, природними правами і обов'язками людини; 5) принцип взаємної відповідальності держави і особи. Міжгалуз принц на відміну від загально правових діють не в усіх галузях права, а в певних їх групах. Галузеві принц притаманні окремим галузям права.
32.Види юридичної відповідальності.
Юр відп поділ на перспективну (позитивну) і ретроспективну (негативну). Позитив- сумлінне виконання своїх обов'язків перед громадян сус-вом, правовою держ, колективом людей та окремою особою. Ретроспект-специфіч правовіднос між держ і правопорушником внаслідок держ-правов примусу, що характериз засудженням протиправного діяння і суб правопоруш, покладанням на останнього обов'язку перетерпіти позбавлення і несприятливі наслідки особистого, майнового, організац хар-ру за скоєне правопоруш. Ретросп поділ на види. Залежно від суб- органів, що накладають юр відповідальність, поділ на таку, що покладається: а)органами влади; б)виконавчими і розпорядчими органами; в)судовими та іншими юрисдикц органами. Залежно від суб правопорушн вона буває: а) індивідуал; б) колектив. Розрізняють також внутрішню держ і міжнародну юр відповідальність. Класифікація юр відповідал залежно від галузевої належності правової норми, що порушена: а) кримін-правову; б) адміністрат; в) цивільно-правову; г) трудову (дисциплінарну, матеріальну відповідальність робітн і служб). Крим-застосування міри кримін покарання до фіз осіб, винних у вчиненні злочину. Адміністрат- покладення на порушників загальнообов'язкових правил, що діють в управлінні та в інших сферах, адміністратив стягнень, котрі тягнуть для цих осіб обтяжливі наслідки майнового чи морального характеру. Цив-прав - це відповідальність фіз чи юр особи за порушення договірних зобов'язань, за заподіяння позадоговірної майнової шкоди, а також за порушення особистих майнових прав. Дисциплінар - це відповід працівника за поруш трудової дисципліни з застосуванням до нього догани та звільнення. Матері відповід працівника настає у випадках, коли заподіяно матеріальну шкоду. Як самостійний вид юр відповід в теорії права розглядають скасування актів, що суперечать зак-ву. Ця юр відповід полягає в тому, що компетентний орган чи службова особа застосовує правовідновну санкцію, скасовуючи незаконно прийнятий акт. Форми названої юр відповідальності: а) скасування акта, який суперечить законодавству; б) визнання недійсним акта, який суперечить законодавству; в) зміна акта в тій частині, що не відповідає законодавству; г) давання вказівок компетентним органом чи службовою особою про обов'язкове скасування чи зміну акта, який суперечить законодавству суб'єктом, який його приймав. Не вважається формою зазначеного виду юр відповідальності припинення дії акта.
Білет № 11. !
33 Поняття та основні ознаки держави (сутність).
Термін "держава" в юр та іншій науковій літературі тлумачать по-різному. У субстанціональному значенні держ- організоване в певні корпорації населення, що функціонує в просторі й часі. В атрибутивному - це устрій певних суспільних відносин, офіційний устрій певного сус-ва. В інституціональному - це апарат пуб-лічної влади, державно-правові органи, що здійснюють держ владу. У міжнародному значенні держ розглядають-як суб'єкт міжнародних відносин, як єдність території, населення і суспільної влади. Держава - це суверенна політико-територіальна організація влади певної частини населення в соціальне неоднорідному сус-ві, що має спеціал апарат управління і примусу, здатна за до-помогою права робити свої веління загальнообов'язковими для населення всієї країни, а також здійснювати керівництво та управління загальносуспільними справами. До основних ознак держ відносять: oсуверенітет; oтериторіальне розселення населення країни; oнаявність апарату управління і примусу; oздатність видавати загальнообов'язкові правила поведінки; oздатність збирати податки, робити позики і давати кредити; oспроможність виражати і захищати інтереси певної частини населення.
34 Правові презумпції та аксіоми
Презумпція - це закріплене в законодавстві припущення про наявність або відсутн певних юрид фактів, що спираються на зв'язок між фактами, які припускаються, та що існують, і це підтвердж життєвим досвідом.Презумпція не достовірн факт, а факт що припускається з великою мірою ймовірності, і застосов в юр практиці як засіб, що полегшує досягнення істини по справі. Правова презумп - закріплене в зак-ві припущення про наявність або відсутн юр фактів. Прав презумп поділ: 1) презумп, що не можуть бути спростовані - закріпл в законі припущення про наявн або відсутн певних фактів що не підлягають сумніву (аксіоми); 2) презумп що можуть бути спростовані - закріпл в законі припущення про наявн або відсутн певних фактів що мають юр значен до того часу, поки у відповідн із встановлен процедурою не буде встановл інше ( презумпція невинності). Аксіоми: всяка діяльність не заборонена законом - дозволена; недієздатність неповнолітнього; Закон не має зворотної сили коли він передбач Кримі відповідал або значно погірш стан особи; ніхто не повинен сам себе звинувачувати; обов'язок доказув крим спави лежить на правоохорн органах, і сивіл на позивачі; ніхто не може мати обов'язків без прав та прав без обов'язків, та інш.
35.Акти

 
 

Цікаве

Загрузка...