WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПравознавство → Адміністративне право - Реферат

Адміністративне право - Реферат

податкової міліції, закріплені в ст. 22 Закону України "Про державну податкову службу в Україні", можна помітити їх подвійну природу, що відрізняє їх від інших органів міліції і наближує певною мірою до органів прокуратури. Працівники податкової міліції наділені без винятку всіма правами, які передбачені для органів Державної податкової служби, а також правами, що містяться в окремихположеннях Закону України "Про міліцію".
Маючи спільні для всіх органів Державної податкової служби України завдання, податкова міліція має також і специфічні завдання, виконання яких пов'язане з її призначенням як спеціального підрозділу в складі органів Державної податкової служби України. Для виконання цих завдань законодавець наділяє підрозділи податкової міліції оперативно-розшуковою, кримінально-процесуальною та охоронною функціями. Для теорії і практики функціонування суб'єктів виконавчої влади правовий статус податкової міліції ставить багато складних запитань.
Податкова міліція здійснює відповідно до закону оперативно-розшукову діяльність, веде досудову підготовку матеріалів за протокольною формою, а також провадить дізнання та досудове (попереднє) слідство в межах своєї компетенції. Вона забезпечує безпеку працівників органів Державної податкової служби та їх захист від протиправних посягань, пов'язаних з виконанням ними посадових обов'язків. Вона запобігає корупції та іншим службовим порушенням серед працівників Державної податкової служби, здійснює провадження у справах про адміністративні правопорушення.
Податкова міліція в організаційному і функціональному відношенні має складну квазіконтрольну природу. Для розвитку і зміцнення зв'язків, а також для відшукання найбільш оптимальних форм взаємодії підрозділів податкової міліції з відповідними органами Державної податкової служби необхідні нові законодавчі акти, які б враховували досвід інших країн.
Відповідно до ст. 12 Закону України "Про державну податкову службу в Україні" вищестоящі органи податкової служби мають право скасовувати рішення нижчестоящих, проте цей порядок не застосовується щодо рішень податкової міліції. Саме тут і можуть виникати колізії службового характеру. Керівники відповідних органів Державної податкової служби, до складу яких входять підрозділи податкової міліції, не наділені повноваженнями втручатися у їхню діяльність, вимагати для перевірки матеріали і давати обов'язкові для виконання вказівки.
Правова природа податкової міліції як органічної частини Державної податкової адміністрації України обумовила її підпорядкування лише по вертикалі - вищестоящим органам спеціальної компетенції. Це робить державне управління підрозділами податкової міліції більш предметним і конкретним.
Працівники податкової міліції у межах наданих повноважень самостійно приймають рішення і несуть за свої протиправні дії або бездіяльність встановлену законом відповідальність. У разі порушення прав і законних інтересів громадянина відповідний орган Державної податкової служби зобов'язаний вжити заходів до поновлення цих прав, відшкодування завданих матеріальних збитків, на вимогу громадянина публічно вибачитись. Дії або рішення працівників податкової міліції можуть бути оскаржені у встановленому законом порядку до суду чи прокуратури.
Задача.
При перевірці фінансово-господарської діяльності приватного підприємства "Моноліт", що займається виготовленням та обробкою будівельних матеріалів, виявлено, що окремі види робіт виконувалися бригадою найманих робітників з п'яти чоловік. Бригада виконавши за угодою весь обсяг робіт, отримала оговорену суму заробітної плати. Про виплату грошей членам бригади не було повідомлено в податкові органи за місцем їх проживання.
1. Які порушення податкового законодавства допущені посадовими особами ПП "Моноліт".
2. Які адміністративні стягнення передбачені за такі порушення.
Відповідь.
Відповідно до п.п. 8.1.1.-8.1.2. ст. 8 Закону України "Про податок з доходів фізичних осіб " податковий агент (юридична особа (її філія, відділення, інший відокремлений підрозділ) або фізична особа чи нерезидент або його представництво, які незалежно від їх організаційно-правового статусу та способу оподаткування іншими податками зобов'язані нараховувати, утримувати та сплачувати цей податок до бюджету від імені та за рахунок платника податку, вести податковий облік та подавати податкову звітність податковим органам відповідно до закону, а також нести відповідальність за порушення норм цього Закону), який нараховує (виплачує) оподатковуваний дохід на користь платника податку, утримує податок від суми такого доходу за його рахунок, використовуючи ставку податку, визначену у відповідних пунктах статті 7 цього Закону (а саме 15 %).
Податок підлягає сплаті (перерахуванню) до бюджету під час виплати оподатковуваного доходу єдиним платіжним документом. Банки не мають права приймати платіжні документи на виплату доходу, які не передбачають сплати (перерахування) цього податку до бюджету. Якщо оподатковуваний дохід нараховується, але не виплачується платнику податку особою, що його нараховує, то податок, який підлягає утриманню з такого нарахованого доходу, підлягає сплаті (перерахуванню) до бюджету у строки, встановлені законом для місячного податкового періоду.
Згідно ст. 11 Закону України "Про державну податкову службу в Україні" органи державної податкової служби в установленому законом порядку мають право накладати адміністративні штрафи на посадових осіб підприємств, установ і організацій, а також на громадян - суб'єктів підприємницької діяльності, які виплачували доходи, винних у неутриманні, неперерахуванні до бюджету сум податку на доходи фізичних осіб, перерахуванні податку за рахунок коштів підприємств, установ і організацій (крім випадків, коли таке перерахування дозволено законодавством), у перекрученні даних, у неповідомленні або несвоєчасному повідомленні державним податковим інспекціям за встановленою формою відомостей про доходи громадян, - у розмірі трьох неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, а за ті самі дії, вчинені особою, яку протягом року було піддано адміністративному стягненню за одне із зазначених правопорушень, - у розмірі п'яти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
Джерела.
1. Конституція України.
2. Закон України "Про державну податкову службу в Україні".
3. Закон України "Про податок з доходів фізичних осіб".
4. Державне управління в Україні. (Навчальний посібник). 3а загальною редакцією доктора юридичних наук, професора В.Б. Авер'янова. К.: ЮрІнком Інтер - 1999.
5. А.Селиванов, доктор юридичних наук, професор Національного університету ім. Т.Шевченка, О.Дзісяк, ад'юнкт Національної академії внутрішніх справ України // Правове регулювання податкових органів в Україні" // Право України 1998 № 7 С. 15-19

 
 

Цікаве

Загрузка...