WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПравознавство → Адміністративне право - Реферат

Адміністративне право - Реферат

податкової служби відповідних Державних податкових адміністрацій в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі, а також Державним податковим інспекціям у містах з районним поділом. У разі безпосереднього здійснення контролю заплатниками податків зазначені органи виконують щодо цих платників ті ж функції, що й податкові інспекції в районах, містах без районного поділу, районах у містах, міжрайонні та об'єднані інспекції. Отже, виникає запитання: чому за функціональними ознаками законодавець поділяє Державні податкові інспекції в містах на: Державні податкові інспекції в містах з районним поділом та Державні податкові інспекції в містах без районного поділу? З урахуванням кількості платників податків та місцевих умов саме на базі Державних податкових інспекцій у містах без районного поділу та району за рішенням Державної податкової адміністрації України утворюються об'єднані Державні податкові інспекції. Державні податкові інспекції в містах з районним поділом, які в структурному відношенні підпорядковуються Державним податковим адміністраціям в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі за функціональними ознаками перебувають на одному рівні. Класифікуючи систему органів Державної податкової служби, можна помітити різницю в класифікаціях за функціональними ознаками та структурним підпорядкуванням. Розподіл Державних податкових адмініс-трацій та Державних податкових інспекцій за функціональними ознаками дозволяє виділити три рівні системи органів Державної податкової служби України:
1. Державна податкова адміністрація України.
2. Державні податкові адміністрації в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі, Державні податкові інспекції в містах з районним поділом.
3. Державні податкові інспекції в районах, районах у містах, містах без районного поділу, міжрайонних та об'єднаних.
У структурному відношенні Державні податкові інспекції в районах, районах у містах, містах без районного поділу, міжрайонні та об'єднані підпорядковуються Державним податковим адміністраціям в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі, які в свою чергу підпорядковуються Державній податковій адміністрації України.
Відповідно до ст. 8 Закону України "Про державну податкову службу в Україні" Державна податкова адміністрація України організовує роботу і здійснює керівництво всіма структурними підрозділами. Державні податкові адміністрації в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі виходячи із закріплених функцій здійснюють керівництво та організацію відповідних Державних податкових інспекцій. Відсутність колегії та підпорядкованих органів не передбачає наділення Державних податкових інспекцій організаційними і керівними повноваженнями щодо органів Державної податкової служби.
Найменування державного органу - одна з форм вираження його змісту, тобто державно-правової природи. Застосовуючи найменування до цих органів, законодавець вживає замість назви "адміністрація" - назву "інспекція", що тим самим вказує на відмінність у змісті державно-владних повноважень, тобто різну правову природу та статус суб'єктів, які входять до системи органів Державної податкової служби. Як самостійні організаційно відокремлені органи в системі органів Державної податкової служби вони одночасно є структурними підрозділами Державної податкової адміністрації України, перебуваючи у відносинах підпорядкування, і діють у межах встановлених законом процедури і своєї компетенції самостійно. Цим законодавець створив умови для розподілу функцій між ними, що забезпечує взаємозв'язок підпорядкованості для їх найбільш ефективного функціонування і гарантує дотримання законності. В той же час вони утворюють єдиний, цілісний комплекс з наявністю тісних зв'язків, об'єднаних в єдину систему - систему органів Державної податкової служби України.
Залежно від обсягу наданих прав, передбачених для органів Державної податкової служби, законодавець виділяє дві категорії суб'єктів їх користування: "посадові особи" і керівники разом з заступниками відповідних органів Державної податкової служби. Категорія "посадові особи" користується лише відповідною частиною передбачених прав. Право зупиняти операції на рахунках в установах банків та інших фінансово-кре-дитних установах, застосовувати фінансові санкції, приймати рішення про примусове стягнення не внесених у строк податків та інших платежів до бюджету, накладати адміністративні штрафи та інші міри, зазначені в ст. 11 Закону України "Про державну податкову службу в Україні", - це прерогатива керівників та заступників органів Державної податкової служби. Начальники підрозділів податкових міліцій, як заступники відповідних Голів Державних податкових адміністрацій та начальників Державних податкових інспекцій, користуються всім об'ємом передбачених прав для органів Державної податкової служби.
Аналіз структури і функцій системи органів Державної податкової служби дає підстави зробити основний висновок, що система органів Державної податкової служби за внутрішньою будовою і структурним зв'язком не є повністю спеціалізованою, вона вимагає концептуального осмислення за результатами практики і застосуванням нового законодавства України.
2. Особливості правового положення податкової міліції в в складі ДПА України. ДПА України правові основи організації роботи податкової міліції.
У складі органів Державної податкової служби є відповідні спеціальні підрозділи по боротьбі з податковими правопорушеннями - податкова міліція. Це особливий вид міліційної служби з самостійним статусом. Податкову міліцію очолює начальник податкової міліції - перший заступник Голови Державної податкової адміністрації України. Податкова міліція складається із спеціально утворених підрозділів, які діють у складі відповідних органів Державної податкової служби. До складу податкової міліції входять: Головне управління податкової міліції, слідче управління податкової міліції та Управління по боротьбі з корупцією в органах Державної податкової служби Державної податкової адміністрації України.
Відповідно до Закону України "Про міліцію", міліція України є державним озброєним органом виконавчої влади, яка входить до структури Міністерства внутрішніх справ України. Міністр внутрішніх справ України здійснює керівництво всієї міліцією республіки. Колишній самостійний оперативний підрозділ у складі кримінальної міліції МВС України по боротьбі з кримінальним ухиленням від сплати податків було виведено з підпорядкування Міністерства внутрішніх справ України і створено на його основі податкову міліцію в органах податкової служби. Природно, що виникає спірний підхід до оцінки підрозділів податкової міліції, які входять до складу системи органів Державної податкової служби, що мають спеціальну юрисдикцію.
Аналізуючи права

 
 

Цікаве

Загрузка...