WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПравознавство → Адміністративне право - Реферат

Адміністративне право - Реферат


Реферат на тему:
Адміністративне право
План:
1. ДПА України - суб"єкт адміністративного права
(ознаки органу вищої виконавчої влади влади України. Структуран побудова і
її спільні риси з побудовою структури державних органіввиконачої влади)
2. Особливості правового положення податкової міліції в в складі ДПА
України. ДПА України правові основи організації роботи податкової міліції
3. Задача
При перевірці фінансово-господарської діяльності приватного підприємства
"Моноліт", що займається виготовленням та обробкою будівельних матеріалів,
виявлено, що окремі види робіт виконувалися бригадою найманих робітників з
п"яти чоловік. Бригада виконавши за угодою весь обсяг робіт, отримала
оговорену суму заробітної плати. Про виплату грошей членам бригади не було
повідомлено податковіоргани за місцем їх проживання.
1. Які порушення податкового законодавства допущені посадовими особами ПП
"Моноліт"
2. Які адміністративні стягнення передбачені за такі порушення
1. ДПА України - суб'єкт адміністративного права.
Необхідність неухильного виконання вимог податкового законодавства для життєзабезпечення суспільства і держави в цілому обумовила застосування різних засобів державного примусу до учасників правовідносин. Але гарантовані Конституцією України права та обов'язки фізичних і юридичних осіб, зокрема, добровільна сплата податків та загальнообов'язкових платежів визначили спеціалізовану систему органів Державної податкової служби, які мають повноваження примусового впливу на неплатників податків. Це дозволяє забезпечувати надходження податків до бюджетної системи у встановлені строки і у відповідності до ставок податків, у свою чергу є умовою відповідальності щодо виконання зобов'язань перед державою всіх юридичних та фізичних осіб .
Державна податкова служба пройшла складний шлях - від податкових (фінансових) інспекторів до організаційно-самостійної податкової служби, що відповідно до свого конституційно-правового статусу є складним інститутом здійснення фіскальної політики держави. Зміни, які відбулись у статутному праві податкових органів, виділили їх у самостійну структуру податково-фінансового примусу, встановили багато нових повноважень для власне податкових органів та податкової міліції, яка законно реалізує адміністративний і інший процесуальний примус до осіб, які вчинили правопорушення. Ці питання становлять неабиякий науково-практичний інтерес, що вимагає дослідження у сфері правосуб'єктності податкових органів. В першу чергу необхідно оцінити в умовах України характер та призначення суб'єктів загальної і спеціальної податкової юрисдикції, які отримали новий правовий статус.
Відповідно до ст. 1 Закону України "Про державну податкову службу в Україні"" , державна податкова служба є системою органів, до складу якої входять Державна податкова адміністрація України, державні податкові адміністрації в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі, державні податкові інспекції в районах, містах (крім міст Києва та Севастополя), районах у містах. Державну податкову службу України очолює Голова Державної податкової адміністрації України, якого призначає на посаду та звільняє з посади Президент України за поданням Прем'єр-міністра України.
Відповідно до ч. І ст. 6 Конституції "Державна влада в Україні здійснюється на засадах її поділу на законодавчу, виконавчу та судову". Державна податкова адміністрація України є центральним органом виконавчої влади. Організація, повноваження і порядок діяльності центрального органу виконавчої влади визначаються Конституцією і законами України (ч. 2 ст. 120 Конституції України).
До центральних органів виконавчої влади України відносяться такі групи органів: міністерства, державні комітети, інші центральні органи виконавчої влади, які мають різноманітні назви - агентства, комітети, служби і т.ін. (часто вони узагальнено визначаються як "відомства").
Зазначені органи у своїй діяльності представляють інтереси всієї держави, а не окремих територій, місць, їх компетенція поширюється з відповідного кола питань на всю територію країни.
За своїм призначенням центральні органи виконавчої влади (надалі - центральні органи) забезпечують або сприяють формуванню і втіленню в життя державної політики у відповідних сферах управління, здійснюють керівництво дорученими їм сферами і несуть відповідальність за стан їх розвитку перед Президентом і Кабінетом Міністрів України.
Центральні органи утворюються, реорганізовуються та ліквідовуються Президентом України за поданням Прем'єр-міністра у межах коштів, передбачених Державним бюджетом на утримання органів виконавчої влади (пункт 15 ст. 106 Конституції"). Президент призначає за поданням Прем'єр-міністра міністрів, голів державних комітетів, керівників інших центральних органів та припиняв їхні повноваження на цих посадах (п. 10 згаданої статті).
Голова Державної податкової адміністрації України має заступників, яких за його поданням призначає на посаду та звільняє з посади Кабінет Міністрів України. Кількість заступників визначається Кабінетом Міністрів України, розподіл обов'язків між ними проводить Голова Державної податкової адміністрації.
Залежно від кількості платників податків та інших місцевих умов Державна податкова адміністрація України може утворювати міжрайонні (на два і більше районів), об'єднані (на місто і район) державні податкові інспекції. Державній податковій адміністрації України підпорядковуються державні податкові адміністрації в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі, очолювані головами, які призначаються на посаду і звільняються з посади Кабінетом Міністрів України за поданням Голови Державної податкової адміністрації України.
Державні податкові інспекції в районах, містах (крім міст Києва та Севастополя), районах у містах, міжрайонні та об'єднані Державні податкові інспекції підпорядковуються відповідним Державним податковим адміністраціям в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі. Очолюють Державні податкові інспекції начальники, які призначаються на посаду та звільняються з посади головою Державної податкової адміністрації України за поданням відповідних голів Державних податкових адміністрацій.
Для погодженого вирішення питань у Державній податковій адміністрації України та відповідних Державних податкових адміністраціях на місцях утворюються колегії. Колегії є дорадчими органами і розглядають найважливіші напрями діяльності відповідних Державних податкових адміністрацій. Чисельність і склад колегії Державної податкової адміністрації України затверджується Кабінетом Міністрів України, колегії Державних податкових адміністрацій в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі - Державною податковою адміністрацією

 
 

Цікаве

Загрузка...