WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПравознавство → Права людини - Реферат

Права людини - Реферат

збиратися мирно, без зброї і проводити збори, мітинги, походи і демонстрації, про проведення яких завчасно сповіщаються органи виконавчої влади чи органи місцевого самоврядування.
Усі мають право направляти індивідуальні чи колективні письмові звернення або особисто звертатися до органів державної влади, органів місцевого самоврядування та посадових і службових осіб цих органів, що зобов'язані розглянути звернення і дати обґрунтовану відповідь у встановлений законом строк.
Ці права і свободи дають громадянам можливість виявляти своє громадянство у широкому розумінні слова, підніматись до рівня громадсько-політичних діячів. Саме з реалізацією політичних прав і свобод громадян помітні зміни в громадсько-політичному житті України: частково з'явилася вільна преса, проводяться багатопартійні парламентські і президентські вибори тощо.
4. Які основні ознаки економічних та культурних прав людини?
Економічні права і свободи громадян забезпечують їм можливість ставити і досягати економічної мети своєї діяльності. Конституція України надає своїм громадянам право володіти, користуватися і розпоряджатися своєю власністю, результатами інтелектуальної і творчої праці, право на підприємницьку діяльність, яка не заборонена законом, право на страйк (ст. ст. 41-44, 54).
Український народ десятиріччями не знав не лише власної держави, але й права приватної власності і права на підприємницьку діяльність, що суттєво знизило його мотивацію до діяльності при переході до сучасних ринкових відносин.
Закони конкуренції не дають спочивати на лаврах тим, хто досяг економічних успіхів у бізнесі. Досвід, наприклад, Великобританії свідчить, що протягом XIX століття клас багатих людей змінився на 98%. Основою цивілізованого суспільства є так званий середній клас, до якого належить переважна частина народу. В Україні формування середнього класу є одним з пріоритетів державної політики.
Право на працю для більшості українського суспільства є важливою умовою його виживання. При переході до системи вільних договорів між працедавцями і найманими працівниками зростає роль гарантій права громадян на працю.
Соціальні права і свободи громадян створюють передумови для задоволення їх соціальних потреб. Це - право на відпочинок, право на соціальний захист, право на житло та ін. (ст. ст. 45-50) Конституції України.
Реалізація цих прав і свобод залежить від економічного потенціалу суспільства, системи соціального законодавства. Україна, як соціальна держава, покликана дбати про соціальне здоров'я суспільства. Але держава може взяти на себе лише такі соціальні зобов'язання, які відповідають рівню економічного розвитку суспільства.
Культурні права і свободи громадян України сприяють соціально-культурному розвитку як особи, так і суспільства в цілому. Це - право на освіту, свобода літературної, художньої, наукової і технічної творчості та ін. (ст.ст.53-54 Конституції України). Рівень цивілізованості суспільства визначається рівнем фінансування культурно-освітньої сфери, де реалізуються відповідні права і свободи громадян. Цей рівень вимагає вкладення в культуру, науку та освіту до 20% видатків з Державного бюджету. Культурні права і свободи громадян набули нового змісту. Так, повна загальна середня освіта є обов'язковою. Національним меншинам гарантується право на навчання рідною мовою і т.д.
5. Які обов'язки людини передбачено Конституцією України?
Громадяни України несуть певні обов'язки перед державою:
захисту Вітчизни, сплати податків, додержання Конституції і законів та інші (ст.ст.65-68 Конституції України). Конституційні обов'язки громадян існують окремо від конституційних прав і свобод і мають свої механізми реалізації. Держава сприяє вихованню громадян в дусі добровільного виконання ними своїх конституційних обов'язків. До конституційних обов'язків також відноситься обов'язок учнів вчитися і здобувати повну загальну середню освіту. Серед конституційних обов'язків громадян першочергове значення мають обов'язки дотримуватися Конституції і законів та сплачувати податки. Конституція України гарантує громадянам право знати свої права і обов'язки (ст.57). Після прийняття нової Конституції України держава посилює увагу до правової освіти і культури українських громадян. Сплата податків громадянами - необхідна умова реалізації соціальних та інших державних і місцевих програм, показник їх ставлення до суспільних проблем. Але забезпечення державою сплати податків чи виконання інших обов'язків не повинно вести до обмеження прав громадян.
6. Охарактеризуйте поняття та зміст Конституційних гарантій прав людини?
Правові гарантії захисту прав і свобод громадян України є необхідною умовою їх реалізації. Конституція і закони України встановлюють два види правових гарантій: конституційні та судові.
Конституційні гарантії прав і свобод громадян здійснюються через весь механізм державної влади та місцевого самоврядування. Ці гарантії підтримуються відповідним рівнем конституційної законності і правопорядку, авторитетом Основного Закону, силою громадської думки тощо. Серед інститутів, які забезпечують конституційні гарантії прав і свобод громадян, слід назвати Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини. Цей інститут є новим в конституційній системі України.
Судові гарантії прав і свобод громадян є універсальним засобом їх захисту. Будь-яка скарга громадянина, права якого порушені, повинна розглядатися судом (ст.55 Конституції України). Громадянин може вимагати в суді скасування незаконного акту, який порушує його права, компенсації завданих збитків та відшкодування моральної шкоди тощо. Для захисту прав громадян юридичну допомогу їм надає адвокатура, інші юридичні структури. Нова Конституція України включає право громадян звертатися за судовим захистом до міжнародних судових органів (ст.55).
Прокуратура України за певних умов також може виконувати правозахисні функції, хоча це не є суттю її діяльності. Права і свободи громадян України мають певні межі їх реалізації, зумовлені необхідністю гарантувати інтереси державної безпеки, прав інших громадян і т.д. Така практика існує в усіх правових державах. Адже свобода людини - це не свавілля, а визначена Конституцією чи законом міра можливої поведінки.
Обмеження прав і свобод громадян не можуть вести до їх скасування чи застосування з порушенням рівності громадян перед законом і судом. Ці обмеження встановлюються тільки Конституцією (ст.64).
Права і свободи громадян України потребують не тільки захисту, але й охорони, зокрема через систему правоохоронних органів, які забезпечують охорону громадського порядку, державну безпеку і т.д. та органів оборони держави, які забезпечують захист держави від зовнішнього нападу.
7. Література.
1. В В. Копейчикова, Основи Конституційного права України, К.: ЮРінком, - 1997. - 205с.
2. Конституція України - К., 1996. - 37с.
3. О. Глущенко, В. Кампо, 17 уроків з курсу "КонституціяУкраїни", - К.: МП "Леся", - 1997. -160с.

 
 

Цікаве

Загрузка...