WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПравознавство → Правове регулювання орендних відносин у сучасному законодавстві України - Дипломна робота

Правове регулювання орендних відносин у сучасному законодавстві України - Дипломна робота

монтажу
_________________________________________________________ млн. крб.
інше майно за балансовою вартістю _________________________ млн.крб.;
б) передається в користування на умовах довгострокового
банківського кредиту:
грошові кошти та цінні папери з урахуванням дебіторської та кредиторської заборгованості ______________________ млн.крб.
на умовах, визначених в кредитному договорі, який підписується одночасно з цим Договором;
в) орендар викуповує:
оборотні матеріальні засоби (окрім зазначених в п. 1 (б) __________ млн.крб.
Викуп оформляється окремим договором купівлі-продажу одночасно з підписанням цього Договору.
Вартість незавершеного будівництва за станом на при введенні об'єктів в експлуатацію індексується з наступним збільшенням вартості основних фондів.
1.1.1. Орендар стає правонаступником прав та обов'язків реорганізованого державного підприємства.
1.2. У разі оренди нерухомого майна та іншого окремого індивідуально визначеного майна державних підприємств Орендодавець передає, а Орендар приймає в строкове платне володіння та користування
(назва майна або його інвентарний номері
яке знаходиться на балансі державного підприємства ____________________________________
(повна назва підприємства та юридична адреса)
________________________, вартість якого визначена відповідно до Акта оцінки вартості окремого індивідуально визначеного майна і становить _____________________ млн.крб.
2. УМОВИ ПЕРЕДАЧІ ТА ПОВЕРНЕННЯ ОРЕНДОВАНОГО МАЙНА
2.1. Вступ Орендаря у володіння та користування майном настає одночасно із підписанням сторонами Договору та Акта прийому-передачі вказаного майна.
2.2. Передача майна в оренду не спричиняє передачу Орендарю права власності на це майно. Власником орендованого майна залишається держава, а Орендар володіє і користується ним протягом строку оренди.
Продовження додатку 6
2.3. Передача майна в оренду здійснюється за вартістю, визначеною в Акті оцінки цього майна, складеного згідно з відповідною Методикою, затвердженою Кабінетом міністрів України.
2.4. Вартість майна, що повертається Орендарем Орендодавцю, визначається на підставі передаточного балансу та Акта оцінки складеного за даними інвентаризації майна на момент припинення договору оренди, звіреного з Актом прийому-передачі державного майна в оренду. Майно вважається поверненим Орендодавцеві з моменту підписання сторонами Акта прийому-передачі.
3. ОРЕНДНА ПЛАТА
3.1. Орендна плата визначається на підставі Методики розрахунку орендної плати, затвердженої Кабінетом міністрів України і складає _________________ млн.крб. за рік.
3.1.1. В разі оренди цілісного майнового комплексу (структурного підрозділу) державного підприємства орендна плата перераховується до державного бюджету щоквартально не пізніше
___________ числа місяця наступного за звітним кварталом, з урахуванням щомісячного індексу інфляції, щодо суми орендної плати, визначеної за перший місяць після укладання договору оренди, яка становить __________________ млн.крб.
3.1.2. В разі оренди нерухомого майна та іншого окремого індивідуально визначеного майна державних підприємств орендна плата становить ___________________ млн.крб. за перший місяць оренди і перераховується Орендарем Орендодавцеві не пізніше
__________________________________________________________________________________
(термін сплати, встановлений за домовленістю сторін)
з урахуванням щомісячного індексу інфляції.
3.2. Розмір орендної плати може бути переглянуто на вимогу однієї із сторін в разі зміни методики її розрахунку, змін централізованих цін і тарифів та в інших випадках, передбачених законодавством України.
3.3. Орендна плата, перерахована несвоєчасно або не в повному обсязі, стягується в бюджет (Орендодавцеві) відповідно до чинного законодавства з урахуванням пені в розмірі _____% суми заборгованості за кожний день прострочення (включаючи день оплати).
3.4. Наднормативна сума орендної плати, що надійшла до бюджету (Орендодавцеві), підлягає в установленому порядку поверненню Орендареві, або заліку в рахунок наступних платежів.
4. ВИКОРИСТАННЯ АМОРТИЗАЦІЙНИХ ВІДРАХУВАНЬ
4.1. Амортизаційні відрахування наорендоване майно залишаються в розпорядженні Орендаря і використовуються на повне відновлення орендованих основних фондів.
Поліпшення орендованого майна, здійснені за рахунок амортизаційних відрахувань, є власністю Орендодавця.
5. ОБОВ'ЯЗКИ ОРЕНДАРЯ
Орендар зобов'язується:
5.1. Використовувати орендоване майно у відповідності з його призначенням, визначеним статутом підприємства, майно якого передано в оренду, та умовами цього Договору.
5.2. Своєчасно і в повному обсязі вносити до бюджету (Орендодавцеві) орендну плату.
5.3. Своєчасно здійснювати капітальний і поточний ремонт орендованих основних фондів.
5.4. В разі припинення Договору оренди повернути Орендодавцеві орендоване майно в належному стані, не гіршому ніж на час передачі його в оренду, з урахуванням фізичного зносу. Крім того, в разі оренди цілісного майнового комплексу (структурного підрозділу) державного підприємства майно, що повертається, повинно відповідати техніко-економічним показникам державного підприємства на час передачі його майна в оренду.
5.5. Застрахувати орендоване майно в порядку, визначеному чинним законодавством.
5.6. Створити страховий фонд.
6. ПРАВА ОРЕНДАРЯ
Орендар має право:
6.1. Самостійно здійснювати господарську діяльність в межах. визначених статутом створеного ним господарського товариства, підприємства, чинним законодавством України та цим Договором.
6.2. Продавати, обмінювати, позичати за згодою Орендодавця окремі види орендованого майна, якщо ці дії не перешкоджають виконанню умов цього Договору. Кошти, отримані від цих операцій, є власністю Орендодавця і направляються на відтворення основних фондів.
Продовження додатку 6
6.3. Передавати, за згодою Орендодавця, окремі інвентарні об'єкти із складу орендованого майна в суборенду фізичним та юридичним особам в порядку, передбаченому чинним законодавством.
6.4. З дозволу Орендодавця вносити зміни до складу орендованого майна, проводити його реконструкцію, технічне переозброєння, що зумовлює підвищення його вартості.
6.5. Самостійно розподіляти доходи, створювати фонди (розвитку виробництва, соціально-культурних заходів та ін.).
6.6. Приватизувати орендоване майно в порядку, визначеному чинним законодавством.
6.7. Орендар не відповідає за зобов'язаннями Орендодавця.
7. ОРЕНДОДАВЕЦЬ ЗОБОВ'ЯЗУЄТЬСЯ
7.1. Передати Орендарю в оренду державне майно згідно з
розділом 1 цього Договору по Акту прийому-передачі майна, який підписується одночасно із цим Договором.
7.2. В разі оренди цілісного майнового комплексу (структурного підрозділу) державного підприємства передати Орендареві на умовах довгострокового кредиту грошові кошти на суму млн.крб.
7.2.1. Продати Орендареві інші обігові кошти на суму ________

 
 

Цікаве

Загрузка...