WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПравознавство → Правове регулювання орендних відносин у сучасному законодавстві України - Дипломна робота

Правове регулювання орендних відносин у сучасному законодавстві України - Дипломна робота

орендодавця, що утворив комісію)
від "___" ______________ 200__ р. №__________ , у складі:
голови____________________________________________________________________________________
(прізвище, ім'я та по батькові, посада, місце роботи)
__________________________________________________________________________________________
на засіданні (протокол від "____" __________200__р. № _____) розглянула: результати оцінки вартості інвентарного (их) об'єкта (ів) і з урахуванням вимог Методики оцінки вартості майна під час приватизації визначила його (їх) вартість станом на "___" __________ 200__ р.
Комісія підтверджує, що оціночна вартість майна згідно з передаточним (розподільчим), балансом і поданими документами становить:
Назва об'єкта оцінки Вартість, млн. крб.
Будівлі, споруди, передавальні пристрої (залишкова вартість) без урахування індексації на 1 квітня 1996 року
Машини, обладнання, транспортні та інші основні засоби (залишкова вартість) без урахування індексації на 1 квітня 1996 року
Нематеріальні активи (залишкова вартість)
Незавершене будівництво (відповідна вартість)
Оборотні засоби
Вартість майна, всього
Голова комісії:_________________ ____________________________
(підпис) (ініціали, прізвище)
Члени комісії: __________________ ____________________________
(підпис) (ініціали, прізвище)
__________________ ____________________________
(підпис) (ініціали, прізвище)
"____" ______________________ 200 ____ р.
Продовження додатку 4
Відомість розрахунку відводної вартості основних засобів
______________________________________
(назва підприємства)

п/п Найме-
нування
об'єктів
основних
засобів Інвен-
тарний
номер Дата
введення
в експлу-
атацію
(місяць, рік) Первісна
вартість,
млн крб. Коефіцієнти збільшення балансової вартості основних засобів на час проведення індексації на: Балансова вартість,
млн крб. Вартість витрат на закінчений капітальний ремонт Відновна вартість основних засобів, включаючи вартість завершеного капітального ремонту,
млн крб.
1 травня
1992 року 1 серпня 1993 року 1 січня 1995 року 1 квітня
1996 року з урахуванням індексації
станом на 1 квітня 1996 р.
(графа 5 х графа 6 х
х графа 7 х графа 8 х
х графа 9), млн крб. без урахування індексації станом на 1 квітня 1996 р.
(графа 5 х графа 6 х графа 7 х графа 8), млн крб. з урахуванням індексації станом на 1 квітня
1996 р.
(графа 10 + графа 12) без урахування індексації
станом на 1 квітня 1996 р.
(графа 11 + графа 12)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
до Методики оцінки вартості майна
під час приватизації
Відомість розрахунку залишкової вартості основних засобів
_______________________________________
(назва підприємства)
№ п/п Наймену- вання об'єктів основних засобів Інвен- тарний номер Відновна вартість, включаючи вартість завершеного капітального ремонту,
млн крб. Шифр норми аморти- зації Річна норма аморти зації, відсотків Місячна норма аморти зації, відсотків Тривалість експлуатації, місяців Рівень зносу, відсотків Розрахункова сума зносу,
млн крб. Залишкова вартість основних засобів,
млн крб.
з урахуванням індексації станом на 1 квітня 1996 року без урахування індексації станом на 1 квітня 1996 року з урахуванням індексації станом на
1 квітня 1996 року без урахування індексації станом на
1 квітня 1996 року з урахуванням індексації станом на 1 квітня 1996 року (графа 4 - графа 11) без урахування індексації станом на 1 квітня 1996 року (графа 5 - графа 12)
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
Продовження додатку 4
до Методики оцінки вартості майна
під час приватизації
Відомість розрахунку відновної вартості основних засобів,
що введені в дію з 1 січня 1995 року
по _____________________________________________
(назва підприємства)

п/п
Найменування
об'єктів основних засобів
Інвентарний номер
Дата введення
в експлуатацію (місяць, рік)
Первісна
вартість, млн крб.
Дата придбання
(освоєння витрат) (місяць, рік)
Коефіцієнт індексації
Відновна вартість
без урахування індексації станом на 1 квітня
1996 року
1 2 3 4 5 6 7 8
Додаток 5
ЗАРЕЄСТРОВАНО ЗАТВЕРДЖЕНО
в Міністерстві юстиції України наказом Фонду державного майна України
30 грудня 1996 р. за № 773/1798 від 18 листопада 1996р. № 1398
Типовий договір
купівлі-продажу патенту на право оренди будівлі (споруди, приміщення),
який підлягає продажу за конкурсом
__________________________________________________________________________________________
(місце укладання, число, місяць, рік - літерами)
Ми, що нижче підписалися:__________________________________________________________________
(назва та місцезнаходження органу приватизації)
в особі ___________________________________________________________________________________
(посада, прізвище, їм 'я та по батькові)
який(а) діє на підставі ______________________________________________________________________
(назва документа)
(надалі - Продавець), з одного боку, та ________________________________________________________
(назва юридичної особи, товариства покупців
__________________________________________________________________________________________
- або прізвище, ім'я та по батькові громадянина)
яка(е) зареєстрована(е) ______________________________________________________________________
(орган реєстрації, дата та реєстраційний номер)
в особі ___________________________________________________________________________________
(посада, прізвище, ім'я та по батькові громадянина)
який(а) діє на підставі ______________________________________________________________________
(назва документа)
(надалі - Покупець), з другого боку, уклали цей Договір про нижчевикладене.
1. Предмет Договору
1.1. Продавець зобов'язується передати Покупцю патент на право оренди будівлі (споруди, приміщення) загальною площею _________, яка знаходиться за адресою: __________________________,
а Покупець зобов'язується прийняти зазначений патент і сплатити ціну відповідно до умов, що визначені в цьому Договорі.
1.2. Право власності на патент переходить до Покупця з моменту сплати коштів, зазначених в п.1.5 цього Договору.
1.3. Згідно з актом оцінки, який затверджено ________________________________________________
(ким та коли затверджено)
початкова ціна продажу патенту за конкурсом становить _________________________________ гривень.
(цифрами та літерами)
Продовження додатку 5
1.4. Згідно з протоколом конкурсної комісії _________________________________, який

 
 

Цікаве

Загрузка...