WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПравознавство → Правове регулювання орендних відносин у сучасному законодавстві України - Дипломна робота

Правове регулювання орендних відносин у сучасному законодавстві України - Дипломна робота

вартість основних засобів (ряд. 1 - ряд. 2)
Нематеріальні активи, всього (ряд. балансу 022)
Знос нематеріальних активів (ряд. балансу 021)
Залишкова вартість нематеріальних активів (ряд. 4 - ряд. 5)
Незавершені капітальні вкладення (ряд. балансу 030) з вирахуванням вартості незавершеного будівництва (рахунок 33)
Незавершене будівництво житла
Незавершене будівництво об'єктів соціально-культурного призначення
Відновна вартість незавершеного будівництва (з вирахуванням вартості незавершеного будівництва житла та об'єктів соціально-культурного призначення) з урахуванням індексації
у тому числі витрати на:
будівлі, споруди, приміщення, передавальні пристрої
машини, обладнання, транспортні засоби
інші
Устаткування, придбане для інженерного забезпечення будівництва житла
Продовження додатка 2
№ п/п Показник Вартість майна, млн. крб.
12
13
14 Устаткування, придбане для інженерного забезпечення об'єктів соціально-культурного призначення
Відновна вартість устаткування, що підлягає монтажу (з вирахуванням устаткування, придбаного для інженерного забезпечення будівництва житла і об'єктів соціально-культурного призначення) з урахуванням індексації
Вартість майна, що передається в оренду (ряд. З + ряд. 6 + ряд. 7 + ряд. 8 + ряд. 9 + ряд. 10 + ряд. 11 + ряд. 12 + ряд. 13)
15
15.1
15.2
15.3
15.4
16
17
18
19
19.1
19.2
19.3
20
21 Майно, що викуповується орендарем
Запаси 1 витрати з урахуванням усереднених індексів
цін (з доданням розрахунку), всього
у тому числі:
виробничі запаси
малоцінні та швидкозношувані предмети первісна вартість (ряд. балансу 102)
знос малоцінних і швидкозношуваних предметів (ряд. балансу 101)
залишкова вартість малоцінних і швидкозношуваних предметів (ряд. 15.2 - ряд. 15.3)
Незавершене виробництво (ряд. балансу 110) без витрат на залишок товару (рахунок 44)
Витрати майбутніх періодів (ряд. балансу 120)
Готова продукція
Товари:
купівельна вартість (ряд. балансу 140)
торгова націнка (ряд. балансу 141)
продажна вартість (ряд. балансу 142)
Кредиторська заборгованість за придбання оборотних матеріальних засобів (рядки балансу 630, 640)
Вартість майна, що викуповується орендарем (ряд. 15 + ряд. 16 + ряд. 17 + ряд. 18 + ряд. 19 - ряд. 20)
22
23
24
25
26 Майно, що надається орендареві на умовах кредиту (кошти та цінні папери з урахуванням дебіторської та кредиторської заборгованості)
Балансова вартість цінних паперів*
Кошти (рядки балансу 260, 270, 280, 290)
Дебіторська заборгованість (рядки балансу 160, 165, 170, 180, 190, 200, 210, 220, 230, 240;. інша дебіторська заборгованість - ряд. балансу 310)
Кредиторська заборгованість (рядки балансу 500, 510, 520. 600, 6)0, 620, 630, 640, 650, 660, 670, 680, 690, 700, 710, 720. а також ряд. балансу 730, за винятком позик, виданих за рахунок коштів підприємства, та інша кредиторська заборгованість - ряд. балансу 740)
Вартість майна, яке надається орендареві на умовах кредиту (ряд. 22 + ряд. 23 + ряд. 24 - ряд. 25, але не менше за суму показника - ряд 22)
_________________
*Найменування і кількість цінних паперів із зазначенням емітента, виду 1 категорії цінних паперів.
Голова комісії:_________________ _____________________________
(підпис) (ініціали, прізвище)
Члени комісії: __________________ ____________________________
(підпис) (ініціали, прізвище)
__________________ ____________________________
(підпис) (ініціали, прізвище)
"____" ______________________ 200 ____ р.
Додаток 3
до Методики оцінки вартості
об'єктів оренди
ЗАТВЕРДЖУЮ
_______________________________
М. П. (посада керівника орендодавця)
____________ ______________________
(підпис) (ініціали, прізвище)
"_______" ___________________ 200__ р.
АКТ
оцінки вартості окремого індивідуально
визначеного майна
__________________________________________________________________________________
(повна назва об'єкта оцінки, інвентарний номер)
_________________________________________________________________________________
Підприємство, на балансі якого знаходиться майно, що здається в оренду:
(код за ЗКПО)
__________________________________________________________________________________
( повна назва підприємства - юридичної особи)
Комісія, утворена згідно з наказом
__________________________________________________________________________________
(посада керівника орендодавця, що утворив комісію)
від "___" ______________ 200__ р. №__________ у складі:
голови_____________________________________________
(прізвище, ім'я та по батькові, посада, місце роботи)
і членів__________________________________________________
(прізвище, ім'я та по батькові, посада, місце роботи)
___________________________________________________
на засіданні (протокол від "____" _______200__р. № _____) розглянула: результати оцінки вартості окремого індивідуально визначеного майна і з урахуванням вимог Методики оцінки вартості об'єктів оренди визначила його оціночну вартість станом на "___" __________ 200__ р.
Комісія підтверджує, що оціночна вартість майна згідно з передаточним балансом і поданими документами становить:
№ п/п Показник Вартість майна,
млн. крб.
1 2 3
Голова комісії:_________________ ____________________________
(підпис) (ініціали, прізвище)
Члени комісії: __________________ ____________________________
(підпис) (ініціали, прізвище)
__________________ ____________________________
(підпис) (ініціали, прізвище)
"____" ______________________ 200 ____ р.
Додаток 4
до Методики оцінки вартості майна
під час приватизації
ЗАТВЕРДЖУЮ
_______________________________________________
(посада керівника державного органу приватизації)
м. п. ____________ ______________________
(підпис)
"______" _________________ 200___ р.
АКТ
оцінки вартості інвентарного (их) об'єкта (ів)
___________________________________________________________________________________________________
(повна назва інвентарного (их) об'єкта (ів), інвентарний номер)
___________________________________________________________________________________________________
Підприємство, на балансі якого перебуває інвентарний (І) об'єкт (и)
(код за ЗКПО)
__________________________________________________________________________________
( повна назва підприємства - юридичної особи)
Комісія, утворена згідно з наказом ____________________________________________________________
(посада керівника

 
 

Цікаве

Загрузка...