WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПравознавство → Правове регулювання орендних відносин у сучасному законодавстві України - Дипломна робота

Правове регулювання орендних відносин у сучасному законодавстві України - Дипломна робота

Фактор, 1996.
63. Усенко Л.Б. Зміни у правовому регулюванні оренди// Державний інформаційний бюлетень про приватизацію. - 1998. - № 4. - С. 51-52.
64. Поляков А.С. Орендна плата і вартість патенту// Державний інформаційний бюлетень про приватизацію. - 1998. - № 3. - С. 71-73.
65. Лист Головного управління прямих податків ДПА України// Вісник податкової служби, вересень 1999 р., № 35, С. 6.
66. Усенко Л.Б. Міжнародна конференція з лізингу// Державний інформаційний бюлетень про приватизацію. - 1998. - № 2. - С. 76.
67. Усенко Л.Б. Відмінності лізингу від оренди. Класифікація лізингових операцій// Державний інформаційний бюлетень про приватизацію. - 1998. - № 2. - С. 73-75.
68. Киселенко О. Силки арендного законодательства// Закон і Бізнес. - 1996. - № 52. - С. 4.
69. Чуприна О. Плата за оренду майнових цілісних комплексів// Вісник податкової служби України. - квітень 1999 р., № 13, с. 22.
70. Галянтич М. Патент на право оренди: папірець чи додаток// Закон і Бізнес. - 1997. - № 19. - С. 6.
71. Макашев Л. Плата за аренду недвижимого имущества// Закон і Бізнес. - 1996. - № 46. - С. 7.
72. Поліщук Є. Лізингові відносини у ринковій економиці// Закон і Бізнес. - 1997. - № 3. - С. 5.
73. Усенко Л.Б. Порівняльна економічна ефективність лізингу майна для суб'єктів лізингових відносин// Державний інформаційний бюлетень про приватизацію. - 1998. - № 7. - С. 73-74.
74. Усенко Л.Б. Від оренди до лізингу// Державний інформаційний бюлетень про приватизацію. - 1996. - № 12. - С. 17-18.
75. Роз'яснення: Аренда и купля-продажа недвижимости корректируется Кабинетом Министров Украины// Закон і Бізнес. - 1996. - № 47. - С. 7.
76. Лист ДПА України /Оперенко Г.М./ від 03.01.97 р. № 22-0113/11-17; 22-0112/10-35 (взято з комп'ютеру).
77. Усенко Л.Б. Сучасний етап регулювання орендних відносин: чинні правові та нормативно-методичні документи// Державний інформаційний бюлетень про приватизацію. - 1998. - № 30.- С. 49-50.
78. Пеньков С. Чи можлива оренда квартири під офіс?// Юридичний вісник України. - 1999. 16-22 грудня. - С. 11.
Додатки
Додаток 1
до Методики оцінки вартості
об'єктів оренди
ЗАТВЕРДЖУЮ
М.П.
________________________
(керівник підприємства)
____________ ______________________
(підпис) (ініціали, прізвище)
"_____" _________________200___р.
ВИХІДНІ ДАНІ
для здійснення оцінки вартості цілісного
майнового комплексу
№ п/п Показник Вартість майна,
млн. крб.
1.
1.1
1.2
2.
2.1
2.2
3.
3.1
3.2
4.
4.1
4.2
4.3
4.4.
5.
5.1.
5.2
5.2.1
Основні засоби, всього
знос основних засобів
залишкова вартість основних засобів
Нематеріальні активи, всього
знос нематеріальних активів
залишкова вартість нематеріальних активів
Незавершені капітальні вкладення з вирахуванням не-завершеного будівництва
незавершене будівництво житла
незавершене будівництво об'єктів соціально-культурного призначення
Відновна вартість незавершеного будівництва, всього
у тому числі:
будівлі, споруди, приміщення, передавальні пристрої
машини, обладнання, транспортні засоби для промислового незавершеного будівництва
машини, обладнання, транспортні засоби для інженерного забезпечення будівництва житла та інших об'єктів соціально-культурного призначення
інші
Вартість оборотних засобів, матеріальних всього
у тому числі:
виробничі запаси
малоцінні і швидкозношувані предмети
первісна вартість
Продовження додатка 1
№ п/п Показник Вартість майна,
млн. крб.
5.2.2.
5.2.3
5.3
5.4
5.5
5.6
5.6.1
5.6.2
5.6.3
6.
6.1
6.1.1
6.2
6.3
6.3.1
6.4
6.5
7.
7.1
7.2.
7.3
8.
8.1
8.2
8.3
8.3.1
8.4
Знос
залишкова вартість
незавершене виробництво
витрати майбутніх періодів
готова продукція
товари
купівельна вартість
торгова націнка
продажна вартість
Кошти, цінні папери, розрахунки та інші активи, всього
у тому числі:
довгострокові фінансові вкладення
з них цінні папери*
розрахунки з дебіторами
короткострокові фінансові вкладення, всього
з них цінні папери*
кошти
інші оборотні активи
Довгострокові пасиви у тому числі:
довгострокові кредити банків
довгострокові позикові кошти
довгострокові кредити та позики, що не погашені
в строк
Розрахунки та інші пасиви у тому числі:
короткострокові кредити банків
короткострокові позикові кошти
розрахунки з кредиторами
у тому числі за оборотні матеріальні засоби
інші короткострокові пасиви
Головний бухгалтер_____________ ____________________
(підпис) (ініціали, прізвище)
"___" _________ 200_ р.
Додаток 2
до Методики оцінки вартості
об'єктів оренди
ЗАТВЕРДЖУЮ
_________________________
(посадакерівника орендодавця)
М. П.
____________ ______________________
(підпис) (ініціали, прізвище)
"______" ___________________ 200_ р.
АКТ
оцінки вартості цілісного майнового комплексу
(код ЗКПО)
_______________________________________________________________________________________________
(повна назва цілісного майнового комплексу)
Комісія, утворена згідно з наказом
___________________________________________________________________________________________________
(посада керівника орендодавця, що утворив комісію)
від "_____" ______________ 200__ р. №_____________________________ у складі:
голови_____________________________________________________________________________________________
(прізвище, ім'я та по батькові, посада, місце роботи)
і членів____________________________________________________________________________________________
(прізвище, ім'я та по батькові, посада, місце роботи)
___________________________________________________________________________________________________
на засіданні (протокол від "____" _______199__р. № _____)
розглянула:
документи, необхідні для здійснення оцінки результати інвентаризації майна
___________________________________________________________________________________________________
(повна назва цілісного майнового комплексу)
за станом на "___" __________ 199__ р. і з урахуванням вимог. Методики оцінки вартості об'єктів оренди визначила його оціночну вартість.
Комісія підтверджує, що оціночна вартість майна згідно з передаточним балансом і поданими документами становить:
№ п/п Показник Вартість майна, млн. крб.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
10.1
10.2
10.3
11
Майно, що передається в оренду
Основні засоби, всього (ряд. балансу 012)
Знос основних засобів (ряд. балансу 011)
Залишкова

 
 

Цікаве

Загрузка...