WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПравознавство → Правове регулювання орендних відносин у сучасному законодавстві України - Дипломна робота

Правове регулювання орендних відносин у сучасному законодавстві України - Дипломна робота

за орендними платежами, приймання-передачі майна, вибору організаційно-правової форми підприємства, заснованого на поверненому після оренди державному майні і, в разі потреби та за згодою орендаря, майні орендаря. Цей порядок поширюється на випадки повернення орендодавцю орендованих цілісних майнових комплексів державних підприємств і організацій та їхніх структурних підрозділів після припинення (внаслідок закінчення строку) договору оренди, розірвання договору оренди за погодженням сторін або за рішенням суду чи арбітражного суду. Зміст і послідовність процедур припинення або розірвання договору оренди і реорганізації орендного підприємства визначаються цим Порядком, договором оренди та досягнутою між орендодавцем і орендарем не пізніше як за 10 днів до визначеної дати припинення (розірвання) договору оренди домовленістю, яка може бути оформлена відповідною угодою. Якщо договір оренди розірвано за рішенням суду (арбітражного суду), то угода укладається протягом 5 днів після того, як це рішення набрало чинності.
"Повна інвентаризація майна орендного підприємства здійснюється інвентаризаційною комісією, утвореною орендодавцем, на перше число місяця в якому закінчується термін договору оренди або розривається договір оренди за домовленістю сторін чи за рішенням суду, арбітражного суду"6. За даними інвентаризації складаються протокол про результати інвентаризації та протокол розподілу вартості майна між орендодавцем і орендарем, які Комісія подає на погодження орендарю і затвердження орендодавцю. На основі протоколу про результати інвентаризації складається передаточний баланс з виділенням по кожному рядку часток держави і орендаря. Вартість майна, що повертається орендодавцю, визначається відповідно до вимог Методики оцінки вартості об'єктів оренди, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 10.08.1995 № 629. При цьому вартість усіх незавершених капітальних вкладень і невстановленого устаткування підлягає індексації у порядку, визначеному Методикою оцінки вартості майна під час приватизації, що затверджена постановою Кабінету Міністрів України від 15.08.96 № 961. Вартість майна, що належить орендареві, визначається по кожному рядку передаточного балансу і акту оцінки шляхом зменшення загальної вартості майна на вартість майна, що належить державі. Якщо орендар допустив уможливе погіршення стану орендованого майна або його загибель, він повинен відшкодувати орендодавцеві збитки, якщо не доведе, що погіршення стану (загибель) майна відбулося не з його вини. За домовленістю сторін відшкодування збитків може бути здійснено орендарем коштами або іншим належним орендареві майном орендного підприємства. Результати відшкодування збитків відображаються в акті оцінки вартості цілісного майнового комплексу орендного підприємства та акті приймання-передачі орендованого майна шляхом відповідного збільшення вартості державної частки майна та зменшення частки майна орендаря. У разі, коли в оренду передавалися оборотні засоби, які були використані орендарем, орендар має компенсувати їх вартість з урахуванням інфляції. Сума компенсації розраховується у порядку, визначеному у п. 31 Методики оцінки вартості майна під час приватизації, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 15.08. 1996 № 961. Сума компенсації додається до державної частки майна і віднімається від частки майна орендаря. У разі відсутності згоди орендаря на створення спільно з органом приватизації господарського товариства, орендар має право вилучити свою частку майна в орендному підприємстві (крім погоджених невідокремлених поліпшень орендованого майна, вартість яких компенсує орендареві орендодавець)7.
У цьому порядку особливий інтерес становить вперше розроблений порядок визначення організаційно-правової форми підприємства, створеного на базі майна орендного підприємства. Розглянуті варіанти відображають практику припинення (розірвання) договорів оренди та вимоги законодавства. Так згідно з п. 24 Порядку розв'язуються питання перетворення орендних підприємств лікеро-горілчаної промисловості, у складі яких є виробництво етилового спирту, в державні. Залишок коштів амортизаційного фонду на повне відновлення орендованих основних засобів визначається згідно з передаточним балансом на підставі довідки керівника підприємства про рух коштів цього фонду за час оренди і зараховується до державної части у майні орендного підприємства.
Висновоки
Правова база оренди дуже складна і включає в себе більш як 50 законодавчих актів, нормативно-методичних та інструктивних документів. У них з достатньо повнотою відображено умови й процедури прийняття і погодження рішення про оренду державного й комунального майна, вимоги до змісту договорів оренди, методику визначення орендної плати, методику оцінки орендованого майна перед укладенням договору оренди і під час приватизації. Водночас абсолютно недостатньо було забезпечено правове регулювання проблем, що виникають у разі повернення орендованого майна орендодавцю. Як зазначалось, в попередні роки, оренда цілісних майнових комплексів державних і комунальних підприємств сприймалася майже виключно як один із способів їх приватизації. Проте значна частина державного і комунального майна, що перебуває в оренді, не підлягає приватизації, або рішення про його приватизацію ще не прийнято і воно після закінчення строку дії договору оренди повертаєтьсяорендодавцю. У зв'язку з тим, що почастішали випадки повернення орендованого майна, у Фонді державного майна України (ФДМУ) було зроблено спроби вирішити окремі проблеми, що виникають. Так, у березні 1996 р. було затверджено Порядок приватизації майна ліквідованих підприємств та майна, повернутого після закінчення строку дії або розірвання договору оренди, в якому побічно було розглянуто деякі питання повернення орендованого майна. Більш серйозною була спроба вирішення питань повернення державної частки майна орендних підприємств у зв'язку з утворенням Державної холдінгової компанії "Хліб України" (на початку 1997 р.).
У правовій базі оренди державного і комунального майна 23 грудня 1997 р. Верховна Рада України прийняла Закон України "Про внесення змін до Закону України "Про оренду державного майна". Зміни були зумовлені необхідністю приведення законодавства про оренду у відповідність із положеннями Конституції України, а також потребами практики. Цим законом приведено до норм Цивільного кодексу України та реалій орендних відносин. Запроваджено конкурси на оренду цілісних майнових комплексів підприємств, організацій, їх структурних підрозділів. Конкурси відбуватимуться за наявності більш як однієї заяви на оренду і за умови відсутності заяви від господарського товариства, створеного членами трудового колективу даного підприємства (організації, структурного підрозділу). Тобто пріоритетне право трудового колективу на оренду зберігається. Було уточнено обставини пролонгації договору. На прохання міністерств передбачено вимогу погоджувати з органом, уповноваженим управляти відповідним майном, договори оренди нерухомого майна.

 
 

Цікаве

Загрузка...