WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПравознавство → Правове регулювання орендних відносин у сучасному законодавстві України - Дипломна робота

Правове регулювання орендних відносин у сучасному законодавстві України - Дипломна робота

вартості об'єктів приватизації, затверджена постановою Кабінету Міністрів України від 18 січня 1995 р. № 36.
З комплексного аналізу чинних законодавчих актів випливає, що можуть бути застосовані різні способи приватизації орендованих цілісних майнових комплексів.
Так, на орендні підприємства, що належать до групи А, після 1 вересня 1995 р. поширювались такі положення:
- якщо за договором оренди, укладеним до 30 грудня 1994 р., орендар мав належним чином оформлене право на викуп орендованого майна, воно за ним зберігається;
- якщо за таким договором він не мав відповідного права, майно може бути приватизоване за конкурсом чи на аукціоні;
- якщо договір оренди укладений у період між 30 грудня 1994 р. і 16 травня 1995 р., це є порушенням Указу Президента України від 30 грудня 1994 р. № 827/94 "Про заходи щодо прискорення процесу малої приватизації в Україні";
- якщо договір оренди укладений після 16 травня 1995 р. і визнаний чинним, викуп орендованого майна можливий, якщо право на нього зафіксовано у договорі.
На інші орендні підприємства поширюється положення про те, що якщо у договорі оренди належним чином, з визначенням умов зафіксоване право на викуп, то є вибір між викупом і приватизацією шляхом продажу акцій заснованого державою і орендарем відкритого акціонерного товариства; якщо право на викуп не передбачене договором або належним чином не конкретизоване (не визначені умови викупу, єдиним можливим способом приватизації є продаж акцій утвореного на базі майна орендного підприємства відкритого акціонерного товариства.
З боку держави засновниками відкритих акціонерних товариств, створених на базі майна, підприємств державних, орендних, із змішаною формою власності, є Фонд державного майна, його регіональні відділення і представництва у районах і містах2. Рішення про перетворення підприємств, вищевказаних у відкриті акціонерні товариства за затвердження їх статутів приймається на підставі планів приватизації підприємств у тижневий термін з дня їх затвердження державними органами приватизації щодо державних підприємств; державними органами приватизації разом з іншими засновниками щодо орендних підприємств і підприємств із змішаною формою власності. Керівник підприємства у триденний термін з дня затвердження статуту відкритого акціонерного товариства подає до органу, який здійснює державну реєстрацію суб'єктів підприємницької діяльності, документи відповідно до законодавства. Орган державної реєстрації протягом п'яти робочих днів з дня надходження відповідних документів здійснює державну реєстрацію відкритих акціонерних товариств у передбаченому законодавством порядку. Плата за державну реєстрацію відкритих акціонерних товариств, створених відповідно до цього, не справляється. З моменту державної реєстрації відкрите акціонерне товариство стає правонаступником прав і обов'язків підприємства, що приватизується. До моменту скликання зборів акціонерів виконання обов'язків голови та членів виконавчого органу товариства (правління) покладається:
- на керівника державного підприємства, що перетворюється у відкрите акціонерне товариство за законодавством, та посадових осіб, визначених державним органом приватизації за поданням відповідних міністерств та інших центральних органів виконавчої влади;
- на керівника орендного підприємства або підприємства із змішаною формою власності та посадових осіб, визначених державним органом приватизації разом з іншими засновниками відповідно до установчих документів товариства.
Збори акціонерів скликаються не пізніше як за два місяці з моменту закінчення продажу акцій згідно з планом приватизації, але не пізніше одного року з дати реєстрації створеного відкритого акціонерного товариства. Функції управління часткою акцій товариства, що належить державі, покладаються на уповноважену особу, яка призначається Фондом державного майна в порядку, вставленому постановою Кабінету Міністрів України від 28 грудня 1995 р. № 1056. Голова правління відкритого акціонерного товариства у тижневий термін з дня державної реєстрації цього товариства подає в установленому порядку до відповідного фінансового органу заяву та документи для реєстрації випуску акцій та інформації про їх випуск. Реєстрація цього здійснюється відповідним фінансовим органом у тижневий термін з моменту одержання ним відповідних документів. Рішення про продаж акцій, що належать державі, приймається державним органом приватизації, згідно з планом приватизації. Відкрите акціонерне товариство у своїй діяльності керується Законом України "Про господарські товариства", іншими актами законодавства.
Якщо процедура викупу орендованого майна після його оцінки в основному збігається з процедурою прямого викупу майна державних підприємств, то розробка плану приватизації орендованого майна шляхом продажу акцій відкритих акціонерних товариств має певну специфіку. Певну специфіку має приватизація орендних підприємств, що належать до групи А, та орендних підприємств АПК, у перспективі може набути приватизація деяких особливо важливих для економіки і безпеки держави орендних підприємств.
Так, приватизація орендних підприємств, створених на базі радгоспів, здійснюється виключно шляхом їх перетворення у ВАТ. Засновниками ВАТ виступають орган приватизації та організація орендарів відповідно до своїх внесків до статутного фонду цього товариства. У разі, якщо сума вартості майна є недостатньою для формування статутного фондуакціонерного товариства, орендне підприємство приватизується шляхом викупу майна членами трудового колективу підприємства за приватизаційні майнові сертифікати, компенсаційні сертифікати та грошові кошти. У проекті плану приватизації визначається пакет акцій, що належить організації орендарів. Акції, що належать державі, підлягають реалізації працівникам радгоспу та прирівняним до них особам із врахування пільг. Члени організації орендарів, які не є працівниками або прирівняними до них особами, мають право на пільгове придбання акцій, що належать державі, відповідно до ст. 25 Закону України "Про приватизацію державного майна". Зазначені особливості приватизації орендних підприємств, створених на базі радгоспів, викладені у Положенні про порядок приватизації майна радгоспів та інших державних сільськогосподарських підприємств, а також заснованих на їх базі орендних підприємств, затвердженого наказом Фонду державного майна України від 8 грудня 1997 р. № 13983.
3) банкрутства орендаря - відповідає своїм майном (ст. 30 Закону).
Слід відмітити, що Фондом державного майна України здійснено було аналіз звітності регіональних відділень щодо виконання орендарями умов договорів оренди стосовно повноти і своєчасності сплати орендної плати. Цим Фондом рекомендовано, що у випадку появи заборгованості слід негайно звертатися до органів нотаріату. Відповідно до інформаційного листа Вищого арбітражного суду України від 11.06.1996 № 01-8/211 спори щодо стягнення заборгованості по орендній платі не підвідомчі арбітражним судам. Зазначеним листом повідомляється, що

 
 

Цікаве

Загрузка...