WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПравознавство → Правове регулювання орендних відносин у сучасному законодавстві України - Дипломна робота

Правове регулювання орендних відносин у сучасному законодавстві України - Дипломна робота

Строки сплати нарахованих за відповідний період відсотків визначаються за погодженням сторін, але не рідше ніж один раз на квартал. Відсоткові платежі зараховуються до Державного бюджету України, бюджету Автономної Республіки Крим, місцевих бюджетів (залежно від суб'єкта права власності на орендоване майно). У разі погашення цінних паперів наданих на умовах кредиту, протягом строку дії договору кошти, відшкодовані орендареві при їх погашенні, повертаються разом з коштами наданими йому на умовах кредиту. У разі невиконання обов'язків за договором сторони несуть відповідальність згідно з чинним законодавством та договором.
Крім вищеперелічених прав орендаря, слід відмітити, як приклад, що мають місце випадки, коли на підставі рішення місцевої ради про надання нежитлового приміщення в оренду орендар уклав з орендодавцем договір, але користуватися приміщенням не може, оскільки воно без законних підстав зайняте іншим підприємством, організацією, установою. При цих обставинах орендар має право звернутися до арбітражного суду з позовом про виселення таких підприємств, організацій, установ з наданих йому в оренду приміщень.
А також на такому прикладі, орендодавець зобов'язує орендаря сплачувати комунальні платежі. При цьому розмір таких платежів установлено без надання його розрахунку. Виникає питання: чи є в цьому випадку якісь обмеження щодо віднесення орендарем платежу за комунальні послуги на валові витрати? Відповідно до Методики розрахунку і порядку використання плати за оренду державного майна, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 04.10.1995 р. № 786 (п. 11), витрати на утримання нерухомого майна, зданого в оренду одночасно кільком підприємствам, організаціям, і прибудинкової території розподіляються між ними залежно від наявності, кількості, потужності, часу роботи електроприладів, систем тепло- і водопостачання, каналізації та спеціальними рахунками, а в неподільній частині - пропорційно розміру займаної підприємствами, організаціями загальної площі. Враховуючи той факт, що сьогодні існує реальна проблема технічного характеру з установленням деяких видів лічильників, ДПА України вважає, що "до вирішення цієї проблеми вартість комунальних послуг може бути віднесена орендарями до валових витрат за рахунками орендодавців (узгодженими з орендарями щодо кількості спожитих послуг) у випадку їх сплати на окремий рахунок орендодавця, передбачений для розрахунків за комунальні послуги, кошти з якого можуть бути використані тільки для цих цілей"13.
Орендодавець має право:
1) контролювати наявність, стан, напрямки та ефективність використання державного і комунального майна, переданого в оренду;
2) виступати з ініціативою щодо внесення змін у договір оренди або його розірвання в разі погіршення стану орендованого майна, внаслідок його неналежного використання або невиконання умов Договору;
3) орендодавець не відповідає за зобов'язаннями орендаря.
А також,на наприкладі вищевказаного договору №8/1257 від 05.11.99р. має право:
- самостійно здійснити доступ в орендований нежилий будинок (приміщення);
- при несплаті орендарем орендної плати протягом 1місяця з дня закінчення строку платежу та незабезпечення виконання п. 11.13 цього договору у 20-денний термін закрити доступ орендарю в орендований нежилий будинок (приміщення), опечатати, поставити свій замок та охорону до подальшого рішення по використанню будинку (приміщення) в арбітражному порядку. Витрати на утримання охорони в цьому випадку компенсує орендар. При цьому орендодавець не несе відповідальності за збитки, завдані орендарю цими діями;
- при встановленні законодавством безакцептної форми розрахунків стягувати орендні платежі з орендаря в безакцептному порядку;
- залишити за собою право подальшого використання цього будинку (приміщення) на свій розсуд при порушенні строку орендарем, в який він мав провести ремонт та переобладнання будинку (приміщення) за згодою орендодавця.
Вищевикладені права і обов'язки сторін (орендаря і орендодавця) тісно переплетені між собою. Обов'язки однієї сторони породжені правами другої, і навпаки. А загалом, у договорі оренди можуть бути передбачені й інші умови, які є чинними на весь строк дії договору, навіть якщо після його укладення законодавством встановлено правила, які порушують становище орендаря.
2.4. Припинення договору оренди державного і комунального майна
Згідно ст. 26 Закону України "Про оренду державного і комунального майна", відмовитись в односторонньому порядку від договору оренди не допускається.
Договір оренди припиняється в разі:
1) закінчення строку, на який його було укладено. Про припинення або зміну умов договору оренди сторони повинні повідомити протягом одного місяця після закінчення терміну дії договору. У разі відсутності заяви однієї з сторін про зазначене, договір вважається продовженим на той самий термін і на тих самих умовах, які були передбачені договором";
2) приватизації об'єкта орендарем (за участю орендаря) успіх при приватизації конкретних об'єктів оренди залежить від правильного й повного оволодіння правовою базою приватизації орендованого державного майна; визначення чи вибору способу приватизації відповідно до вимог чинного законодавства; врахування особливостей оцінки вартості майна орендних підприємств, в тому числі державної частки цього майна, що підлягає приватизації; вирішення у плані приватизації проблем, пов'язаних з існуванням на орендному підприємстві змішаної форми власності інеобхідністю її розмежування на власність держави і власність орендаря; врахування деяких особливостей приватизації підприємств А, підприємств АПК, стратегічних підприємств, які мають особливе значення для розвитку економіки, врахування особливостей утворення відкритих акціонерних товариств, одним з співзасновників яких є орендарі.
Безумовно, для цього треба провести велику й більш складну порівняно з іншими випадками приватизації роботу, пов'язану з інвентаризацією і оцінкою майна, розробкою плану приватизації, заснуванням на основі майна орендного підприємства господарського товариства, продажем акцій тощо.
Приватизація орендованого майна в основному регулюється такими актами і документами1:
1) Закон "Про приватизацію майна державних підприємств".
2) Закон "Про приватизацію невеликих державних підприємств (малу приватизацію)".
3) Закон "Про оренду державного і комунального майна" (ст. 25).
4) Декрет Кабінету Міністрів України від 20 травня 1993 року № 57-93 "Про приватизацію цілісних майнових комплексів державних підприємств та їхніх структурних підрозділів, зданих в оренду".
5) Указ Президента України від 19 січня 1995 р. № 66/95 "Про прискорення приватизації майна в агропромисловому комплексі".
6) Положення про застосування способів приватизації майна державних підприємств від 4 лютого 1993 р. зі змінами.
7) Положення про порядок визначення та застосування способів приватизації щодо об'єктів малої приватизації від 2 лютого 1995 р.
8) Методика оцінки

 
 

Цікаве

Загрузка...