WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПравознавство → Правове регулювання орендних відносин у сучасному законодавстві України - Дипломна робота

Правове регулювання орендних відносин у сучасному законодавстві України - Дипломна робота

випадкової загибелі чи пошкодження об'єкта оренди, якщо інше не встановлено договором оренди.
Слід відмітити, як приклад, у вищевказаному договорі також передбачено, що орендодавець, згідно з Законом України "Про внесення змін до Закону України "Про оподаткування прибутку підприємств" здійснює амортизаційні відрахування на орендовані приміщення.
Орендар має право:
1) по закінченні терміну договору оренди у разі належного виконання своїх обов'язків, має право, за інших рівних умов, на продовження договору оренди на новий термін. Крім того, згідно ст. 17 Закону України10 "Про оренду державного і комунального майна", вказано, що термін, на який укладається договір оренди, визначається за погодженням сторін. У разі відсутності заяви однієї із сторін про припинення або зміну умов договору оренди протягом одного місяця після закінчення терміну дії договору він вважається продовженим на той самий термін і на тих самих умовах, які були передбачені договором;
2) вимагати відповідного зменшення орендної плати, якщо з незалежних від нього обставин змінилися умови господарювання, передбачені договором, або істотно погіршився стан об'єкта оренди;
3) орендареві належить право власності на виготовлену продукцію, в тому числі у незавершеному виробництві, та доход (прибуток), отриманий від орендованого майна, амортизаційні відрахування на майно, що є власністю орендаря, а також на набуте орендарем відповідно до законодавства інше майно.
Амортизаційні відрахування на орендовані цілісні майнові комплекси підприємств, їх структурні підрозділи нараховує та залишає у своєму розпорядженні орендар. Амортизаційні відрахування на орендоване нерухоме та інше окреме індивідуально визначене майно нараховує та залишає у своє розпорядженні підприємство, господарське товариство, створене в процесі приватизації (корпоратизації), на балансі якого знаходиться це майно. Вищевказані відрахування використовуються на відновлення орендованих основних фондів;
4) за погодженням з орендодавцем, якщо інше не передбачене договором оренди, за рахунок власних коштів здійснювати реконструкцію, технічне переоснащення, поліпшення орендованого майна. Право власності на майно, придбане орендарем за рахунок амортизаційних відрахувань, належить власнику орендованого майна, якщо інше не передбачено договором оренди;
5) залишити за собою проведені ним поліпшення орендованого майна, здійснені за власні кошти, якщо вони можуть бути відокремлені від майна без заподіяння йому шкоди. Вартість поліпшень орендованого майна, зроблених орендарем без згоди орендодавця, які не можна відокремити без шкоди для майна, компенсації не підлягає;
6) на захист права на орендоване майно, одержане ним за договором оренди, нарівні із захистом, встановленим законодавством щодо захисту права власності. Орендар може зажадати повернення орендованого майна з будь-якого не законного володіння, усунення перешкод у користуванні ним, відшкодування шкоди, завданої майну, громадянам і юридичним особам, включаючи орендодавця;
7) вимагати від орендодавця передачі об'єкта та відшкодування збитків, завданих затриманням передачі, або відмовитися від договору і вимагати відшкодування збитків, завданих йому невиконанням договору оренди. Ці вимоги пред'являються орендарем у тому разі, коли орендодавець у строки і на умовах, визначених у договорі оренди, не передасть орендареві об'єкт оренди. Слід відмітити, що орендоване майно (крім окремого індивідуально визначеного майна) включається до балансу підприємства, господарського товариства із зазначенням, що це майно є орендоване. Орендоване нерухоме та інше окреме індивідуально визначене майно залишається на балансі підприємства чи господарського товариства, створеного у процесі приватизації (корпоратизації) із зазначенням, що це майно передано в оренду, та зараховується на позабалансовий рахунок орендаря із зазначенням, що це майно є орендованим;
8) орендар стає правонаступником прав і обов'язків підприємства відповідно до договору оренди, а у разі оренди цілісного майнового комплексу структурного підрозділу - також правонаступником прав та обов'язків підприємства, пов'язаних з діяльністю цього структурного підрозділу;
9) передати в суборенду нерухоме та інше окреме індивідуально визначене майно (окремі верстати, обладнання, транспортні засоби, нежилі приміщення тощо), якщо інше не передбачено договором оренди. Взагалі, згідно ст. 22 Закону, передавати цілісні майнові комплекси у суборенду забороняється, але в той же час ч. 2 цієї статі, як зазначалось вище, надає це право орендарю. При цьому плата за суборенду цього майна не повинна перевищувати орендної плати орендаря;
10) приватизувати орендоване майно в порядку, визначеному чинним законодавством;
11) орендар не відповідає за зобов'язаннями орендодавця;
12) "викупити оборотні матеріальні засоби згідно з договором купівлі-продажу, який укладається з договором оренди"11. Вартість оборотних матеріальних засобів визначається згідно з пунктом Методики оцінки вартості об'єктів оренди. При цьому продукція незавершеного виробництва викуповується орендарем за внутрішніми цінами виробництва. Плата за придбані оборотні матеріальні засоби вноситься орендарем протягом 30 календарних днів з моменту укладення договору. Створеному членами трудового колективу господарському товариству орендодавець може продати оборотні матеріальні засоби в кредит за умови оплати ним не менш як 30% їхньої вартості. При цьому термін оплати оборотних матеріальних засобів не повинен перевищувати одного року з дати укладеннядоговору купівлі-продажу. Розміри чергових внесків та строки їх сплати визначаються в договорі купівлі-продажу. Кошти, одержані від викупу оборотних матеріальних засобів, зараховуються до позабюджетного Державного фонду приватизації, позабюджетних фондів приватизації Автономної Республіки Крим та адміністративного-територіальних одиниць (залежно від суб'єкта права власності на орендоване майно) і використовуються на цілі, передбачені Державною програмою приватизації;
13) "взяти в кредит кошти і цінні папери на підставі кредитного договору, який укладається одночасно з договором оренди"12. Сума кредиту визначається згідно з п. 14 Методики оцінки вартості об'єктів оренди. У договорі обов'язково зазначаються найменування (прізвище, ім'я, по батькові), місце знаходження (місце проживання) сторін, сума кредиту, строк, на який укладається договір, відсоткові платежі за використання кредиту, умови повернення коштів і цінних паперів, виконання зобов'язань, відповідальність сторін та інші вимоги, передбачені нижче. За згодою сторін у договорі можуть бути передбачені й інші умови. Орендар здійснює права, що випливають з цінних паперів, наданих на умовах кредиту, без права їх відчуження. Кошти та цінні папери передаються орендареві разом з об'єктом оренди. Строк надання кредиту не повинен перевищувати строку дії договору оренди. За користування кредитом орендар сплачує відсотки на суму кредиту на рівні ставки рефінансування Національного банку.

 
 

Цікаве

Загрузка...