WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПравознавство → Правове регулювання орендних відносин у сучасному законодавстві України - Дипломна робота

Правове регулювання орендних відносин у сучасному законодавстві України - Дипломна робота

про дозвіл на оренду в регіональних відділеннях і представництвах Фонду державного майна України визначають їх керівники. Лист-дозвіл підписують і розрахунки орендної плати погоджують начальники цих органів або їх заступники, що відповідають за питання оренди державного майна. Контроль за наданням дозволів на оренду державного нерухомого майна органами приватизації здійснює Департамент управління державним майном. Регіональні відділення, представництва і відділ роботи з договорами оренди Фонду державного майна України інформацію за встановленою формою. Розрахунок орендної плати за переший місяць оренди здійснюється за формою, залежно від того, чи здається в оренду окреме приміщення (будівля, споруда), чи кілька приміщень в одному будинку (Додаток 7)4 .
Обов'язки орендаря:
1) за договором оренди орендаря може бути зобов'язано використовувати об'єкт оренди за цільовим призначенням відповідно до профілю виробничої діяльності підприємства, майно якого передано в оренду та виробляти продукцію в обсягах необхідних для задоволення потреб регіону;
2) орендар зобов'язаний використовувати та зберігати орендоване майно відповідно до умов договору, запобігати його пошкодженню, псуванню;
3) вносити орендну плату своєчасно і у повному обсязі. Орендар зобов'язаний за користування об'єктом оренди вносити орендну плату не залежно від наслідків господарської діяльності. Строки внесення орендної плати визначаються у договорі. Державні підприємства (крім тих, щодо який прийнято рішення про приватизацію) мають право використовувати орендну плату, одержану від переданого ними в оренду окремо індивідуально визначеного майна на поповнення власних обігових коштів. Орендна плата встановлюється, як правило, у грошовій формі. Залежно від специфіки виробничої діяльності орендаря орендна плата за згодою сторін може встановлюватися у натуральній або у грошово-натуральній формі. Стягнення заборгованості по орендній платі провадиться в безспірному порядку на підставі виконавчого напису нотаріуса. Методика розрахунку, граничні розміри та порядок використання орендної плати, зміна її розмірів були розглянуті вище5 .
4) зобов'язаний повернути орендодавцеві об'єкт оренди на умовах, зазначених у договорі оренди, у разі розірвання договору оренди, закінчення строку його дії та відмови від його продовження або банкрутства самого орендаря;
5) відшкодувати орендодавцеві збитки, якщо допустив погіршення стану орендованого майна або його загибель, якщо не доведе що погіршення або загибель майна сталися не з його вини;
6) страхувати орендоване майно на користь того учасника договору оренди, який бере на себе ризик випадкової загибелі чи пошкодження об'єкта оренди.
Страхова сума застрахованих об'єктів повинна бути не нижче балансової вартості орендованого майна. Договір страхування повинен передбачати захист від слідуючих ризиків: пожежа, пошкодження у результаті стихійного лиха, протиправних дій третіх осіб і ін. Договір страхування може бути укладений зі страховими компаніями, які мають ліцензію на право здійснення страхування майном юридичних осіб, стійкий фінансовий стан і досвід роботи на страховому ринку не менше 2-х років. Копії договорів страхування орендованого майна надаються до регіонального відділення Фонду державного майна і зберігаються у орендній справі даного підприємства. За згодою сторін у договорі оренди можуть бути передбачені і інші умови. Наприклад "про можливість суборенди, послідуючого викупу орендованого майна, формах орендної плати, розподіл ризику випадкової загибелі або пошкодження орендованого майна"6.
7) створити страховий фонд;
8) повернути орендодавцеві надані йому кошти та цінні папери у разі розірвання договору кредити по цьому питанню, закінчення строку його дії або припинення договору оренди, згідно вимог Порядку надання в кредит орендареві коштів та цінних паперів затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 10 серпня 1995 р. № 629;
9) відповідає за свої борги майном, яке належить йому на праві власності, відповідно до законодавства України у разі свого банкрутства.
Згідно п. 2 ст. 10 Закону7 у договорі оренди можуть бути передбачені й інші умови, тому, наприклад у договорі оренди8 - №8/1257 від 05.11.1999р. нежилого будинку (приміщення), укладеним між:
Державним комунальним підприємством "Київжитлоспецексплуатація" - орендодавцем, і Київським обласним управлінням юстиції - орендатором, також передбачено, що орендар зобов'язаний:
- забезпечити доступ в орендований будинок (приміщення) представників орендодавця для перевірки дотримання орендарем умов договору;
- зобов'язаний на вимогу орендодавця проводити звірку взаєморозрахунків по орендних платежах і оформляти акти звірки в установленому порядку та завіряти їх печаткою, щорічно приймати участь в інвентаризації розрахунків;
- повідомити орендодавця у письмовому вигляді про припинення використання будинку (приміщення) за місяць;
- самостійно, або через відповідну організацію сплачувати відповідним комунальним підприємством за фактично отримані комунальні послуги (водопостачання, каналізація, газ, електрична та теплова енергія і т.п.), а також сплачувати вартість послуг по технічному обслуговуванню інженерного обладнання;
- у разі виникнення непорозумінь щодо виконання умов договору в 30-дений термін з моменту отримання попередження інспектором прибути до орендодавця для з'ясування обставин, в противному разі розмір штрафних санкцій, передбачених цим договором збільшується в 5 разів;
- в установленому порядку оформляти погодженя договорів оренди у разі зміни умов договору. При відсутності протоколу розбіжностей зміни умов договору вважаються прийнятими запогодженням сторін;
- про зміну поштових, розрахунково-платіжних та інших реквізитів письмово повідомити орендодавця в 10-дений термін;
- забезпечити належне збереження, експлуатацію і санітарне утримання орендованого будинки (приміщення), його обладнання, інвентаря, та прибудинкових територій та запобігати його пошкодженню та псуванню;
- при оренді підвальних приміщень дотримуватись правил експлуатації та ремонту інженерних комунікацій та вимог БНіП-11-104-76 по зберіганню та складуванню матеріальних цінностей підвальних приміщень, а також забезпечити міри їх захисту від аварій на внутрішньобудинкових та зовнішніх інженерних комунікаціях;
- розробляти комплексні заходи щодо забезпечення пожежної безпеки, впроваджувати досягнення науки і техніки, позитивний досвід. Забезпечувати додержання протипожежних вимог стандартів, норм, правил, а також виконання вимог приписів і постанов органів державного пожежного нагляду. Утримувати у справному стані засоби протипожежного захисту і зв'язку, пожежну техніку, обладнання та інвентар, не допускати їх використання не за призначенням. Проводити службове розслідування випадків пожеж, документи розслідування подавати орендодавцю;
- протягом дії договору, до передачі орендованого будинку (приміщення) орендодавцю по акту, за свій рахунок проводити необхідний

 
 

Цікаве

Загрузка...