WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПравознавство → Правове регулювання орендних відносин у сучасному законодавстві України - Дипломна робота

Правове регулювання орендних відносин у сучасному законодавстві України - Дипломна робота

2 роки. Орендодавець у п'ятиденний термін з дня надходження заяви та відповідних документів і матеріалів3 і надсилає їх копії Мінфіну. "У випадку подання заяви без усіх цих документів"4 орендодавець зобов'язаний у тижневий термін з дня її отримання повідомити заявника про необхідність подання у встановлений орендодавцем термін додаткових матеріалів. Мінфін у 15-денний термін з дня одержання документів та матеріалів надсилає орендодавцеві свої висновки щодо можливості надання пільг. Якщо орендодавець не одержав у зазначений термін ці висновки, питання стосовно пільг щодо орендної плати вважається погодженим. Орендодавець протягом 15 днів після отримання відповідного висновку Мінфіну має прийняти рішення про: надання пільг на умовах, зазначених орендарем; відмову у наданні пільг; відмову у наданні пільг із зазначенням умов, за яких такі пільги можуть бути надані. Потім він у 5-денний термін повідомляє орендаря про прийняте ним рішення У разі прийняття рішення про відмову у наданні пільг або відмови із зазначенням умов, за яких такі пільги можуть бути надані, орендодавець подає орендареві обгрунтування прийнятого рішення. Якщо він з цим не погоджується, клопотання про перегляд такого рішення може бути подано орендодавцеві не раніше як через півроку з дня його прийняття. У разі згоди сторін по вищевказаних моментах між ними укладається додаткова угода до договору оренди. У цій угоді обов'язково зазначаються розмір пільг та термін їх надання, умови, за яких такі пільги надаються, виконання зобов'язань. За згодою сторін у ній можуть бути передбачені й інші умови. Якщо орендодавцем цілісного майнового комплексу, структурного підрозділу є державне підприємство, проект додаткової угоди погоджується з органом, визначеним в ст. 2, ст. 5 Закону України "Про оренду державного та комунального майна". Один примірник угоди надсилається Мінфіну.
Ринкова ціна, як балансова та залишкова, під час обчислення розміру орендної плати є "точкою відліку" в конкретних умовах.5 Крім того, під час визначення ринкової ціни експерти-оцінювачі використовують, як правило, три методи розрахунку - затратний, аналогів продажів та капіталізації грошових потоків від експлуатації об'єкта. Причому нестабільність економіки, невідповідність нормативних та фактичних затрат на будівництво, відсутність вільного конкурентного ринку нерухомості (існують нормативні акти, що встановлюють ціни продажу, наприклад, квартир), невідповідність ризиків укладення капіталів у нерухомість або цінні папери призводять до значних відмінностей у значеннях вартості, визначеної трьома методами розрахунку. Враховуючи, що "найбільш ринковою" є вартість, обчислена методом аналогів продажів, можна використовувати її значення як вихідне під час визначення орендної плати. Проте у різних регіонах України ціна продажів аналогічних у технічному відношенні об'єктів коливається у значних межах. Водночас вартість, що визначена методом затрат, у різних регіонах має близькі значення. Застосування в розрахунках методу капіталізації, особливо якщо як грошові потоки використовується потенціальна орендна плата, забезпечує можливість найбільш точно визначити вартість об'єкта оренди, що дає змогу орендодавцю отримати доходи, які плануються, від здачі об'єкта в оренду. Вартість орендованого майна визначена методом капіталізації грошових потоків, може значно перевищувати значення цього показника., отримані при застосуванні інших методів розрахунку.
Типові договори купівлі-продажу патенту на право оренди будівлі (споруди, приміщення), який підлягає продажу за конкурсом; на аукціоні; у звичайному порядку - вказані у "Додатку 7"6.
Ці договори затверджені наказом Фонду державного майна України від 18 листопада 1996 р. № 1398.
У відповідності з пунктом 24 "Г" "Правил застосування Закону України "Про оподаткування прибутку підприємств" орендна плата за надані в оперативну оренду приміщення нежитлового призначення включається у собівартість продукції (робіт, послуг) у розмірі, визначеному угодами сторін, а по комунальній власності - не вище ставок орендної плати, встановленої місцевими органами державної виконавчої влади.
Наприклад, у "місці Дніпропетровську діє розпорядження Дніпропетровської міської ради від 17.07.95 р. № 450-р, з змінами і доповненнями від 03.10.96 р. № 425, яким встановлено порядок розрахунку орендної плати при оренді нежитлового приміщення комунальної власності".7
Виходячи з Методики розрахунку орендної плати переданих в оренду нежилих приміщень комунальної власності, затвердженої цим розпорядженням, з врахуванням змін і доповнень (подалі - Методика), дані для розрахунку місячної орендної плати за оренду приміщення за станом на 1 липня 1997 р. становлять:
Sзаг - загальна площа споруди;
Sор - площа орендуємого приміщення;
n - кількість повних років з моменту побудови споруди;
%Ам - процент амортизаційних відрахувань на повне відновлення у рік;
Кзон - зональний коефіцієнт, який враховує місцезнаходження споруди у місті;
Ост - орендна ставка (1% або 5% в залежності від статуту орендатора);
БВсп - початкова балансова вартість споруди на момент побудови, неіндексування;
Зал сп - залишкова балансова вартість споруди на момент передачі в оренду, неіндексована;
Кінд - коефіцієнт індексації вартості основних засобів за станом:
- на 01.01.93 р. К1 = 16;
- на 01.01.94 р. К2 = 37,6;
- на 01.01.95 р. К3 = 44;
- на 01.04.96 р. К4 = 7,5.
Кінд = (К1хК2хК3хК4) - залежить від періоду освоєння основних фондів.
Кінф - коефіцієнт інфляції щомісячний, враховується наростаючим підсумком як
(К1хК2х…К(а-1)) , де
К1 - Кінф квітня 1996 року;
К (а-1) - Кінф місяця, попередньому розрахунковому.
Так, Кінф дорівнює 1,092 за період з 01.04.96 р. по 01.09.96 р.
При розрахунку орендної плати (Ап) заоренду приміщення:
а) визначається залишкова балансова вартість споруди на момент передачі приміщення в оренду (неіндексована):
Зал сп = БВсп - БВсп х %Ам х n;
б) визначається місячна орендна плата за приміщення на 01.04.96 р.:
Аn = Зал сп х Sор х Кінд х Кзон х Ост
Sзаг х 12
в) визначається місячна орендна плата за приміщення на момент укладення договору оренди:
Ап = Ап (на 01.04.96 р.) х Кінф
Потім складається розрахунок суми амортизаційних відрахувань за рік:
Am= БВзд х %Ам х Кінд х Sор
Sзаг
де
БВзд - початкова балансова вартість на момент побудови, неіндексована;
%Ам = 1% (уточнюється організацією, на балансі якої знаходиться споруда)
Кінф = (601,6 х 44 х 7,5)
оформлення документів на оренду необхідно робити у відповідності з переліком документів, які надаються орендодавцю для укладення договору оренди, і Типовим договором оренди приміщень.
У додатку № 1 до Методики8 даний перелік документів, які пред'являються орендодавцем для укладення договору оренди нежитлового приміщення:
1) Заява на ім'я голови міської ради про намір взяти в оренду нежиле приміщення комунальної власності (подається фізичними і юридичними

 
 

Цікаве

Загрузка...