WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПравознавство → Правове регулювання орендних відносин у сучасному законодавстві України - Дипломна робота

Правове регулювання орендних відносин у сучасному законодавстві України - Дипломна робота

пізніше ніж за 30 календарних днів до дати проведення конкурсу. Цей конкурс може проводитися згідно з такими умовами:
- ефективність використання об'єкта оренди за цільовим призначенням відповідно до профілю виробничої діяльності підприємства;
- дотримання вимог експлуатації об'єкта;
- виконання встановлених для підприємства мобілізаційних завдань;
- виготовлення продукції в обсягах необхідних для задоволення потреб регіону;
- збереження робочих місць;
- вжиття заходів для захисту навколишнього середовища з метою дотримання екологічних норм експлуатації об'єкта;
- створення безпечних та не шкідливих умов праці;
- дотримання умов належного утримання об'єктів соціально-культурного призначення.
Усі учасники конкурсу подають матеріали і зобов'язання щодо виконання умов конкурсу та додаткові зобов'язання щодо експлуатації об'єкта15. Конкурс здійснюється в один етап, на якому визначається переможець згідно з умовами конкурсу та зобов'язаннями учасника конкурсу. До складу конкурсної комісії входять представники орендодавця, органу, уповноваженого управляти відповідним майном державної власності (за згодою), а у разі розгляду питань захисту навколишнього середовища, дотримання умов належного утримання об'єктів соціально-культурного призначення - органу місцевого самоврядування за місцем розташування об'єкта (за згодою). Комісія утворюється в кількості від 5 до 7 осіб. Склад комісії затверджується наказом орендодавця.
Основні завдання та функції комісії:
1) визначення умов та терміну проведення конкурсу;
2) розгляд пропозицій учасників конкурсу;
3) визначення переможця конкурсу;
4) складання протоколів та подання їх на затвердження орендодавцю.
Комісія під час своєї діяльності має право звертатися за консультаціями до спеціаліста органу уповноваженого управляти відповідним майном державної власності. Вона визначає переможця за критеріями, встановленими умовами конкурсу; розпочинає роботу з моменту підписання наказу про її склад. Керує діяльністю комісії і організує її роботу голова комісії, який в межах своєї компетенції:
1) скликає засідання комісії;
2) головує на засіданнях;
3) дає доручення членам комісії;
4) організує підготовку матеріалів на розгляд.
Голова має вирішальний голос, якщо при прийнятті рішення про визначення переможця конкурсу голоси членів комісії розділилися навпіл. Засідання комісії є правочиним за умови участі в ньому не менш 2/3 всіх членів комісії. Засідання комісії є закритими. У разі необхідності отримання додаткової інформації щодо учасника конкурсу, його додаткових зобов'язань стосовно експлуатації об'єкта, комісія має право заслуховувати на своїх засіданнях пояснення учасників конкурсу. Рішення про визначення переможця приймається у разі згоди більшості з числа присутніх членів комісії на засіданні. Після затвердження результатів конкурсу або якщо конкурс не відбувся діяльність комісії припиняється на підставі наказу, виданого орендодавцем. Після закінчення засідання конкурсною комісією складається протокол в якому зазначається:
1) відомості про учасників;
2) пропозиції учасників;
3) обгрунтування визначення переможця.
Підписується протокол всіма членами конкурсної комісії і залишається в орендодавця. Затверджується теж ним. Як приклад по платі "за оренду майнових цілісних комплексів"16, слід відмітити, що у 1998 році до Державного бюджету України надійшло 50,8 млн. грн. плати за оренду майнових цілісних комплексів, або 53,2% від прогнозованої суми (95,5 млн. грн.). Звичайно, рівень надходжень по відповідних регіонах різний, а в деяких областях він навіть становив від 3% до 8%. Чим була зумовлена та ситуація? Перш за все - відсутністю укладених угод рядом відділень Фонду держмайна на передачу в оренду цілісних майнових комплексів державних підприємств. "Це, зокрема, стосувалось Автономної Республіки Крим, Чернівецької та деяких інших областей. Проведення обчислення обсягів орендної плати у ряді випадків здійснювалася без врахування щомісячних індексів інфляції, а тому лише із семи перевірених об'єктів до бюджету не надійшло понад 1,5 млн. грн."17. Мали місце випадки невчасної сплати у Київський, Житомирський, Дніпропетровський та ряді інших областей, що призводило до донарахувань цієї плати по 109 об'єктах у сумі понад 3 млн. грн. Через неплатоспроможність ряду орендних підприємств до бюджету не перераховано понад 5,4 млн. грн. (майже 10% до суми фактичних доходжень). У розрахунках до зведеного бюджету України на 1999 рік плата за оренду цілісних майнових комплексів державних підприємств передбачено в сумі 61,5 млн. грн., в тому числі до державного бюджету - 15 млн. грн., а до місцевих бюджетів - 46,5 млн. грн. Зазначене підтверджує, що органи місцевого самоврядування повинні бути особливо зацікавленими в отриманні доходів. Тому при цьому слід врахувати, що чинне законодавство передбачає підвищення ефективності використання майна державних підприємств та організацій за умови строкового платного користування майном, необхідного орендареві для здійснення підприємницької діяльності. Це є основним при вирішенні всього комплексу питань. Іншими словами, ті виробничі (чи інші майнові) комплекси, які можуть використовуватись для збільшення виробництва товарів (надання послуг), мають сповна використовуватись в інтересах держави. Законодавчими актами України визначено перелік підприємств, майнові комплекси яких не можуть бути об'єктами оренди. З іншого боку, орендодавцем є Фонд державного майна України щодо цілісних майнових комплексів підприємств, їх структурних підрозділів, та нерухомого майна, що є державною власністю. Відносно майнових комплексів, які перебувають у комунальній власності, то вони можуть передаватися в оренду органами, уповноваженими Верховною Радою Автономної Республіки Крим та органами місцевого самоврядування.
Послідуюче укладання договору оренди проводиться таким чином, "орган Антимонопольного комітету України розглядає надіслані йому матеріали і протягомп'ятнадцяти днів після їх надходження надсилає орендодавцеві висновки про можливість оренди та умови договору оренди"18.
Орган уповноважений управляти державним майном, розглядає подані йому матеріали і протягом п'ятнадцяти днів після їх надходження надсилає орендодавцеві висновки про можливість оренди та умови договору оренди. Органи, уповноважені управляти майном, що належить Автономній Республіці Крим або перебуває у комунальній власності, розглядають подані матеріали і протягом п'ятнадцяти днів після надходження матеріалів повідомляють підприємства про своє рішення (надання дозволу щодо укладання договору оренди або відмову). При розгляді матеріалів щодо передачі в оренду нерухомого майна можуть враховуватися пропозиції місцевої державної адміністрації, відповідного органу місцевого самоврядування щодо розміщення бюджетних установ і організацій. У разі наявності пропозицій місцевої державної адміністрації, відповідного органу місцевого самоврядування щодо розміщення бюджетних установ і організацій

 
 

Цікаве

Загрузка...