WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПравознавство → Правове регулювання орендних відносин у сучасному законодавстві України - Дипломна робота

Правове регулювання орендних відносин у сучасному законодавстві України - Дипломна робота

приміщення) або іншого окремого індивідуально визначеного майна державного підприємства комісією, що утворюється орендодавцем. До складу комісії, в обов'язковому порядку, включаються представники орендодавця та осіб, які бажають укласти договір.
Так, оцінка вартості цілісного майнового комплексу здійснюється таким чином:
1) проводиться повна інвентаризація майна;
2) розробляється передаточний баланс;
3) готуються вихідні дані для оцінки вартості цілісного майнового комплексу, згідно з "Додатком 18";
4) складається акт оцінки цілісного майнового комплексу.
Під час оцінки визначається вартість і склад майна, що передається в оренду; що викуповується орендарем; що надається орендареві на умовах кредиту.
Повна інвентаризація провадиться відповідно до Положення про інвентаризацію майна державних підприємств, що приватизуються, а також майна державних підприємств та організацій, яке передається в оренду, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 2 березня 1993 р. № 158. Приналежність майна до основних та оборотних засобів визначається згідно з Положенням про організацію бухгалтерського обліку і звітності в Україні, затвердженою постановою Кабінету Міністрів України від 3 квітні 1993 р. № 250. Оцінка вартості цілісного майнового комплексу здійснюється станом на перше число того місяця, в якому провадиться інвентаризація майна та складається передаточний баланс. До 15 числа зазначеного місяця передаточний баланс та вихідні дані, необхідні для оцінки, подаються до комісії яка здійснює таку оцінку (зазначений термін може бути продовжений за рішенням орендодавцями). Вартість майна цілісного майнового комплексу визначається за формулою, згідно вищевказаної Методики9.
Оцінка вартості цілісного майнового комплексу здійснюється в 15-дений термін з дня подання вихідних даних та завершується складанням акта встановленого зразка "Додаток 2"10 до акта додаються передаточний баланс та зазначені вихідні дані. Перший примірник документації зберігається у орендодавця, другий - орендаря. У разі коли орендодавець цілісного майнового комплексу, структурного підрозділу (філії, цеху, дільниці) є державне підприємство, акт оцінки погоджується з відповідним органом, визначеним у аб. 2 і 3 ст. 5 Закону України "Про оренду державного і комунального майна".
Оцінка вартості окремого індивідуально визначеного майно проводиться експертним шляхом відповідно до Порядку проведення експертної оцінки при передачі в оренду державного майна, що затверджується Фондом державного майна. При цьому вартість робіт з експертної оцінки оплачується за домовленістю сторін. Крім того, оцінка проводиться з урахуванням вимог розділу 4 Методики оцінки вартості об'єктів приватизації, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 18 січня 1995 р. № 36. Підсумкова оцінка окремого індивідуально визначеного майна завершується складанням акту (Додаток 3)11 який затверджується керівником підприємства. До акта додаються відомості розрахунку вартості цього майна, згідно Методики оцінки вартості об'єктів приватизації (Додаток 4)12. У разі передачі в оренду будівель, споруд, приміщень акт оцінки погоджується з вищевказаними органами.
Взагалі у світовій практиці використовуються три способи визначення ринкової вартості об'єктів нерухомості: метод затрат; метод оцінки по прибутку; метод аналогів продажу.
Метод аналогів продажу - базується на даних про фактичні продажі аналогічних об'єктів нерухомості. В умовах які склалися у теперішній час на Україні, цей метод є малоприйнятним, так як ринок нерухомості практично відсутній.
Метод затрат - найбільш розповсюджений у світовій практиці. Метод оцінки нерухомості, який базується на розрахунку прямих і не прямих затрат на відновлення або заміщення об'єкта нерухомості.
Метод орієнований на прибуток визначає можливість даного об'єкту приносити його. Вихідними даними для оцінки вартості об'єкту (споруди є: інвентаризаційна справа на споруду і результати натуральних досліджень об'єкту оцінки. Метою дослідження є визначення фізичного зносу окремих елементів і конструкцій споруди. Дослідження проводиться або візуально або за допомогою дефектоскопічної літератури.
Для розрахунку використовуються статистичні дані про вартість одиничного показника будівельного аналогу (вартість одиниці об'єму).
"У разі надходження до орендодавця заяви про оренду цілісного майнового комплексу підприємства, його структурного підрозділу, нерухомого майна, а також майна, що не увійшло до статутних фондів господарських товариств створених у процесі приватизації (корпоратизації), орендодавець у п'ятиденний строк після дати реєстрації заяви надсилає копії матеріалів органу, уповноваженому управляти відповідним майном"13.
У тих випадках, якщо:
- підприємство, його структурний підрозділ, щодо цілісного майнового комплексу якого надійшла заява про оренду, або ініціатор укладення договору оренди згідно законодавства займають монопольне становище на ринку;
- внаслідок укладення договору оренди підприємець або група підприємців можуть зайняти монопольне становище на ринку;
- сумарна вартість активі або сумарний обсяг реалізації товарів (робіт, послуг) що належать об'єкту оренди та ініціаторові укладення договору оренди, перевищують показники визначені законодавством копії проекту договору оренди та інших отриманих документів орендодавець надсилає також до органу Антимонопольного комітету України.
У визначені орендаря, який запропонував найкращі умови подальшої експлуатації об'єкта проводиться конкурс на укладення договору оренди об'єкта, згідно з Порядком проведення конкурсу на укладення договору оренди цілісного майнового комплексу державного підприємства, його структурного підрозділу, затвердженого наказом Фонду державного майна України від 4 березня 1998 р. № 39614. Цей Порядок поширюється на цілісні майнові комплекси державних підприємств і організацій, їх структурних підрозділів. Конкурс проводиться за умови відсутності заяви про оренду господарського товариства, створеного трудовим колективом підприємства, йогоструктурного підрозділу, впродовж двадцяти днів з дня направлення йому повідомлення про намір орендувати відповідно цілісний майновий комплекс підприємства, структурного підрозділу, та при наявності про заяви про оренду від двох або більше фізичних чи юридичних осіб, які надійшли протягом місяця після опублікування повідомлення про об'єкти (об'єкт), які пропонуються для здачі в оренду в "Український Інвестиційній газеті". Опублікована інформація про об'єкт який підлягає здачі в оренду за конкурсом, повинна містити такі відомості: назву об'єкта, його місцезнаходження, обсяг та основну номенклатуру продукції (робіт, послуг), у тому числі експортної; кількість та склад робочих місць; рівень прибутковості об'єкта за останній рік; кінцевий термін прийняття заяв про оренду; час та місце проведення конкурсу; основні вимоги до умов експлуатації об'єкта; іншу необхідну інформацію. Зазначена інформація публікується у вище вказаній газеті не

 
 

Цікаве

Загрузка...