WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПравознавство → Правове регулювання орендних відносин у сучасному законодавстві України - Дипломна робота

Правове регулювання орендних відносин у сучасному законодавстві України - Дипломна робота

№ 686-14 "Про відповідальність суб'єктів підприємницької діяльності за несвоєчасне внесення плати за споживання комунальних послуг". Тут у ст. 1 встановлено, що оплата проводиться за тарифами, які повністю відшкодовують вартість наданих послуг.
Специфіка правового регулювання оренди транспортних засобів заключається у тому, що транспортними статутами і кодексами можуть бути встановлені інші, крім передбачених ЦК, особливості оренди окремих видів транспортних засобів.
"Договір оренди транспортних засобів буває двох видів" :
1. з наданням послуг по управлінню технічною експлуатацією транспортного засобу (з екіпажем);
2. без надання таких послуг (без екіпажу).
Договір оренди транспортного засобу з екіпажем об'єднує у собі два види зобов'язань орендодавця по відношенню до орендатора а саме:
1) надати транспортний засіб за плату у тимчасове користування і володіння;
2) надати своїми силами послуги по управлінню і технічної експлуатації транспортного засобу.
На відміну від вище вказаного договору по договору оренди транспортного засобу без екіпажу орендодавець тільки надає орендатору транспортний засіб за плату у тимчасове користування і володіння.
В залежності від того, орендуються чи транспортний засіб з екіпажем або без екіпажу, розподіляються обов'язки сторін по змісту, ремонту, страхуванню транспортних засобів, а також відповідальність за шкоду, яку спричинив транспортний засіб третім особам.
По договору оренди транспортного засобу з екіпажем на орендодавця покладаються обов'язки: підтримувати належний стан транспортного засобу, включаючи здійснення поточного і капітального ремонту і надання необхідних для експлуатації приналежностей; страхувати транспортний засіб і (або) страхувати відповідальність за шкоду, яка може бути спричинена їм. Також орендодавець несе відповідальність за шкоду, яку спричинив третім особам орендованим транспортним засобом, його механізмами, обладнанням, устаткуванням.
По договору оренди транспортного засобу без екіпажу всі вище перераховані обов'язки несе орендатор, на нього покладається відповідальність за шкоду, заподіяну третім особам транспортним засобом.
При укладені договору оренди транспортного засобу з екіпажем орендодавець приймає на себе обов'язок по управлінню транспортним засобом, відповідно він продовжує залишатися власником джерела підвищеної небезпеки. У відповідності з умовами договору оренди транспортного засобу без екіпажу вже орендатор самостійно управляє транспортним засобом і є його власником на протязі усього терміну договору оренди.
Оренда повітряних суден здійснюється по договору чартера (фрахтування повітряних суден) і регулюється, крім спеціальних норм і загальних положень про оренду, Повітряним кодексом від 04.05.1993 р.
По договору чартера (фрахтування повітряних суден) одна сторона (фрахтувальник) зобов'язується надати другій стороні (фрахтівник) за плату всю місткість або частину місткості одного або декількох повітряних суден на один або декілька рейсів для перевезення пасажирів, багажу, вантажів, пошти чи для інших цілей.
Оренда морських суден здійснюється по договору фрахтування судна на час і регулюється, крім норм ЦК, які присвячені оренді, положеннями Кодексу торговельного мореплавства від 23.05.1995 р.
За договором фрахтування судна на час (тайм-чартер) судновласник зобов'язується надати судно за винагороду (орендну плату) фрахтівнику (орендатору) на визначений строк для перевезення вантажів, пасажирів та інших цілей.
Оренда будівель і споруд передбачає передачу як самих будівель або споруд, так і права на ту частину земельної ділянки, яка зайнята цією нерухомістю і необхідна для її використання. Це визвано тим, що споруду, або будівлю не можливо експлуатувати без права користування земельною ділянкою, яка знаходиться під спорудою або будівлею і безпосередньо прилягає до них. Змістом договору оренди даного виду майна є передача будівлі або споруди у тимчасове користування і володіння орендатором або тимчасове володіння. Право орендатора на земельну ділянку на якій розміщена орендуєма споруда, залежить від того, яке право на нього має орендодавець (власність, оренда, постійне користування і т.д.). "Перелік цих прав встановлюється земельним законодавством" . При цьому слід відмітити, що незалежно від правомочності орендодавця на земельну ділянку, орендатор наймаючи споруду або будівлю, отримує право на земельну ділянку на якій вони розміщені. Однак це право розповсюджується тільки на земельну ділянку, де знаходяться ці об'єкти, а не на всю займану орендодавцем земельну ділянку. У договорі оренди повинні бути викладені умови використання земельної ділянки. Однак, якщо ці умови не оговорені договором оренди, то це не передбачає недійсності цього договору. Слід розуміти у цьому випадку до орендатора переходить на строк оренди споруди і будівлі право користування тією частиною земельної ділянки, яка зайняти цими об'єктами і необхідна для його використання у відповідності з його призначенням.
Отже оренда - це найм або здача майна, які оформлені договором згідно якого одна сторона -власник, власник майна надає його у тимчасове користування другій стороні - орендатору за визначену плату.
В Україні, згідно діючому законодавству, під орендною операцією розуміють господарську операцію суб'єкта підприємницької діяльності (орендодавця), яка передбачає передачу права користування матеріальними цінностями другому суб'єкту підприємницької діяльності (орендатору) на платній основі і на визначений строк. "При цьому об'єктом орендних відносин є матеріальні цінності, які входять у склад основних засобів (фондів) підприємства, за виключенням тих, початкова вартість яких погашається на протязі одного виробничого циклу" . Виходячи з вище викладеного договір майнового найму (оренди) є двостороннім, оскільки кожна із сторін цього договору набуває прав і стає взаємозобов'язаною; оплатним, про що вже зазначалося вище і буде розглянуто нижче; консенсуальним, оскільки він вважається укладеним в наслідок досягнення між сторонами угоди незалежно від моменту передачі речі, але може бути і реальним, в залежності від того як домовились сторони; казуальним; терміновим або безтерміновим; господарський договір і побутовий договір (господарюючі суб'єкти). Слід відмітити, що об'єктом може бути всяке майно, яке не вилучено з цивільного обігу.
1.3. Права і обов'язкисторін за договором оренди
Сторонами по договору оренди є орендодавець і орендатор.
Орендодавець - це особа (юридична або фізична), яка надає майно у тимчасове користування за визначену плату.
Передавати майно у оренду може його власник. А титул власника може мати не тільки фізична особа (громадянин), як зазначалось вище, але й господарське товариство, суспільна або інша організація і т.д., якій належить це майно.
Крім того, орендодавцем можуть бути також особи, уповноважені законом або власником здавати майно в оренду, що можна прослідкувати на прикладі оренди об'єктів державної і комунальної власності.

 
 

Цікаве

Загрузка...