WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПравознавство → Правове релулювання підприємництва в Україні - Курсова робота

Правове релулювання підприємництва в Україні - Курсова робота

на довгострокову перспективу при стабільній економічній ситуації. При цьому необхідно роздивитися загальні елементи мотивації, що відносять до всіх групам і категоріям трудящих, і спеціальні, що поширюються на окремі групи і категорії.
Ефективність роботи підприємства, усіх його систем і механізмів багато в чому визначається зовнішніми чинниками, що діють на мікроуровні. Необхідно роздивитися два блоки питань із цієї сфери, що тіснопов'язані з механізмами адаптації підприємства,- управління якістю продукції, роздержавленням і приватизацією, а також шляху і методи їхній удосконалення з метою створення для підприємств середовища найбільшого сприяння.
Особливо важливим стає питання використання нової функції управління для промислових підприємств - прогнозування. Заслуговує вивчення розроблена система, що прогнозує, і прогнозні моделі технічно-організаційного розвитку, а також методологія і методика моделювання взаємозалежної стратегії розвитку технічно-організаційної й організаційно-економічної системи підприємства.
Основними питаннями, що зажадають рішення в процесі перебудови організаційно-економічної системи підприємства , є:
- визначення моделі управління власністю підприємства і його структурних підрозділів;
- утворення системи урахування витрат і результатів роботи;
- управління внутріфірмовим ціноутворенням і поділом результатів господарювання.
§ 3. Маркетинг і менеджмент в управлінні підприємством.
При умовах формування планомірної ринкової економіки підвищуються вимоги до управління. Це обумовлено підвищеною складністю як виробництва продукції, так і її реалізації. Якщо у виробництві товарів беруть участь десятки, сотні, а те і більше спеціалізованих підприємств, то виникає необхідність раціонального рішення великої кількості повсякденних практичних проблем, пов'язаних із забезпеченням підприємства кваліфікованою робочою силою, сировиною, матеріалами, вигідними ринками збуту зробленої продукції. Без спеціальних знань вирішити це широке коло проблем неможливо. З'являється особлива, щодо відособлена сфера управлінської діяльності - менеджмент. У колишньому СРСР менеджмент розглядався як одна з різновидів буржуазної теорії і практики, що мають ціллю виправдати і забезпечити подальший розвиток капіталізму.
Найбільше повно утримання менеджменту розкривається в його функціях:
1. Стратегічне управлінське планування. Служба стратегічного планування комплектується з висококваліфікованих спеціалістів і займається проблемою перспективного розвитку підприємства з урахуванням досягнень НТП, змін у кон'юнктурі ринку й інших чинників, що можуть уплинути на виробництво і реалізацію продукції підприємства.
2. Функція організації управління підприємством. Ця робота спрямована на пошуки найбільше раціональної системи управління підприємством, на підвищення ефективності всіх управлінських ланк і в цілому всієї системи.
3. Координаційна функція. Її завдання - забезпечити органічну інтеграцію всіх підрозділів, спрямований на продуктивне використання ресурсного потенціалу підприємства з метою одержання максимального прибутку.
4. Функція управління людьми, турбота про їхній фаховий ріст, створення умов і стимулів для найбільше повного використання потенційних можливостей робітників. Ця функція покладається на кадрову службу підприємства. Впровадження системи менеджменту призвело до появи особливого прошарка людей, основною діяльністю яких є управління. Їх називають менеджерами.
До останнього часу теорії управління в Україні не приділялося належної уваги. Командно-адміністративній системі це не було потрібно, кадри управління в нас виходили з партійно-державної номенклатури. Такий підхід до командного господарського корпуса заподіяв велику шкоду виробництву і став однієї з причин кризи в економіці. Тепер у зв'язку з переходом до ринкової економіки, створенням колективних, акціонерних підприємств виникнула гостра необхідність у менеджерах.
Ще однієї із систем управління підприємством є маркетинг. Маркетинг передбачає ретельний аналіз процесів, що відбуваються на ринку, для прийняття господарських рішень: що робити, у якій кількості, для кого, по якій ціні продавати і т.д. при умовах, коли пропозиція товарів перевищує попит на них, важливо знайти нові можливості для розширення виробництва і збуту зроблених товарів. Маркетинг перетворився в науку вивчення ринку, шляхів стимулювання попиту на продукцію, що робить підприємство.
Поява маркетингу обумовлено об'єктивними потребами високорозвиненої бесдефицитной економіки. Необхідність маркетингу чувствуется при умовах насиченості ринку товарами, коли виробництво вже не може розвиватися без знання попиту на конкретний вид продукції.
Основним завданням стратегічного маркетингу є пошук так називаної ринкової "ніша", під яким мають через можливість збуту продукції з визначеними функціональними і споживчими особливостями в рамках конкретного ринкового сегмента, тобто продукції, призначеної для конкретних груп споживачів, що дає підприємству істотні переваги в порівнянні з конкурентами (сегмент ( визначена частина продажу відповідного товару в загальній структурі товарообміну).
У процесі розробки стратегії маркетингу вирішуються три головних завдання:
1. Здійснюється вибір сегмента ринку, у рамках якого буде діяти підприємство.
2. Визначаються основні засоби і методи, що забезпечують високу конкурентноздатність продукції підприємства.
3. Визначаються оптимальні терміни діяльності підприємства на даному ринку, виходячи з прогнозування перспективного прогнозування попиту.
Вивчення досвіду маркетингу має важливе значення для економіки України, хоча на перший погляд може показатися, що при умовах кризи він не потрібний. Насправді навіть за таких умов досвід країн із розвитою ринковою економікою у вивченні попиту населення і методів його задоволення важливий як зараз, так і в майбутньому. У сучасній економіці підприємства змушені займатися маркетингом. Змушує їх це робити конкуренція, боротьба за виживання.
§ 4. Економічні проблеми підприємництва
і шляху їхній рішення.
У ході нового етапу економічної реформи, що почався, в Україні особо важливим стає вишукування додаткових резервів підвищення ефективності господарського механізму, прийняття кардинальних заходів для створення умов для виходу країни з кризової ситуації. Пошук же найбільше прийнятних для України методів оздоровлення економіки в першу чергу призводить до необхідності звернутися до світового досвіду рішення цих проблем.
Серед цілого ряду різноманітних чинників економічного росту найбільше значним вважають умілу реалізацію підприємницького потенціалу громадян країни, ефективне використання в економічному механізмі самостійної господарської ініціативи людини, визнання підприємництва незамінною силою господарської динаміки,

 
 

Цікаве

Загрузка...