WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПравознавство → Правове релулювання підприємництва в Україні - Курсова робота

Правове релулювання підприємництва в Україні - Курсова робота

його виробничої діяльності.
Виробничі фонди знаходяться в постійному прямуванні. Вони проходять три стадії, змінюють три форми - грошову, продуктивну і товарну - і в кожній із них виконують відповідну функцію.
Перша стадія кругообігу лежить у перетворенні грошових фондів упродуктивні, тобто в засоби виробництва і виробничий персонал. Ця стадія лежить у купівлі засобів виробництва і найманні робітників і відбувається на ринку.
Друга стадія кругообігу виробничих фондів лежить у перетворенні продуктивних фондів у готову продукцію, товар. Ця стадія відбувається в сфері виробництва. На стадії кругообігу виробничі фонди функціонують у продуктивній формі, тобто у виді засобів виробництва і виробників.
Третя стадія кругообігу виробничих фондів лежить у перетворенні товару в гроші. Вона відбувається в сфері обслуговування. На третин стадії продуктивні фонди переходять у форму товару. Від товару, купленого на першій стадії, цей товар відрізняється як своєю натуральною формою, так і вартістю, тому що він включає, крім вартості робочої сили і вартості витрачених засобів виробництва, ще і додаткову вартість.
Кругообігом виробничих фондів називається їхнє прямування, у процесі якого вони проходять три стадії, три форми й у кожної їх них виконують відповідну функцію.
Структура виробничих фондів на підприємстві.
§ 3. Види підприємств і їхній розвиток в умовах ринку.
У Україні в процесі роздержавлення економіки найважливішою соціально-економічною ціллю є передача значної частини державної власності трудовим колективам. Це основний шлях подолання відчуженості трудящих від власності на засоби виробництва і результатів праці, від самого процесу праці, від управління виробництвом, від економічної влади і т.д.
Законами України визначені три основних види підприємств: державне, колективне й індивідуальне. При цьому остання група має можливість створення індивідуального, сімейного і приватного підприємства.
Якщо більш широко роздивитися дане питання, то можна виділити такі види підприємств:
1. Орендні і колективні.
Оренда - первинний механізм роздержавлення власності, засіб утворення і множення колективної власності.
Відповідно до договору держава може передавати на 10-15 років в оренду за відповідну плату в тимчасове користування і володіння трудовому колективу підприємства, виробничі фонди й оборотні кошти. У орендному підприємстві засновником його стає трудовий колектив, що реєструється як організація орендарів, тобто як самостійна юридична особа.
Оренда - різновид господарського розрахунку, при цьому орендар підприємства має право самостійно розподіляти господарський розрахунковий прибуток, використовувати його на розвиток виробництва, соціальні потреби й оплату праці за своїм розсудом (оренда - форма господарювання, а не вид власності). Оренда - це фіксована арендодавцем розмір, установлений плата орендарем на визначений період.
Орендний колектив ринеться покращувати і розвивати виробництво. Він має більше самостійності в порівнянні з орендним підприємством.
2. Акціонерні товариства і товариства з обмеженою відповідальністю.
У соціально орієнтованій ринковій економіці акціонерна власність може виконувати такі функції:
- вона дозволяє розширювати джерела накопичення за рахунок коштів населення шляхом купівлі-продажу акцій;
- акціонерне підприємництво сприяє демократизації управлінням підприємством, сприяє створенню матеріально-технічної бази, посиленню зацікавленості працюючих у кращому використанні засобів виробництва, робітника часу;
- усуває диспропорцію в економіці між попитом і пропозицією, між групою А и В;
- більш ефективно регулюється кількість грошей, а також ця форма сприяє розвитку товорно-грошових відношень.
На Україні існують такі види акціонерних товариств: акціонерні товариства відкритого типу, де акції поширюються шляхом відкритої підписки, тобто шляхом купівлі-продажу на біржі; акціонерні товариства закритого типу, акції яких поширюються лише серед своїх засновників.
Акція - головний атрибут акціонерного товариства. Це цінний папір без установленого терміна обертання, що підтверджує пайову участь (пайовий внесок) акціонера в статутному фонді акціонерного суспільства, що підтверджує членство в ньому і право на одержання прибутку у виді дивідендів. Акція надає право на участь у поділі майна при ліквідації товариства.
Види акцій: іменні, на пред'явника, привілейовані, прості. Якщо акція іменна, то в книгу реєстрації акцій повинні бути внесені відомості про кожну іменні акції: власник, час придбання, кількість таких акцій у кожного акціонера.
При реєстрації акцій на пред'явника в книгу заносяться лише відомості про їхню загальну кількість.
На відміну від простий, привілейована акція дає її власнику переважне право на одержання дивідендів, а також на пріоритетну участь у розподілі майна акціонерного суспільства у випадку його ліквідації. Власники привілейованих акцій не беруть участь в управлінні акціонерним суспільством.
Дивіденди акціонерного суспільства виплачуються тільки за підсумками року за рахунок прибутку, що залишається після сплати податків і відсотків за банківський кредит.
Недоліки акціонерних товариств:
1) мільйони дрібних акціонерів терплять банкрутство, особливо під час економічних криз;
2) акціонерні компанії можуть здійснювати різноманітні фінансові шахрайства на фондових біржах.
3. Договірні товариства.
Їх створюють юридичні і фізичні особи, коли вони шукають вигоду в спільній діяльності на ринку, проте не бажають утрачати своєї самостійності.
4. Товариства з обмеженою відповідальністю.
Це замкнуті товариства, що створюються об'єднанням пайових внесків. Тут акції не випускаються, дивіденди не встановлюються, а прибуток розподіляється пропорційно до внесків засновників, що відповідають по зобов'язаннях підприємства лише розміром вкладеного капіталу. Саме це робить цю форму підприємства привабливої і зручної.
До початку реєстрації товариства кожний засновник повинний внести не менше 30% свого внеску на банківський рахунок. Тільки після цього воно реєструється у виконкомі народних депутатів по місцю його перебування.
ІІІ. Е Економічна свобода підприємств і підприємництво. Управління підприємством у сучасних умовах.
§ 1. Управління підприємством, його господарська, економічна і соціальна діяльність.
Для здійснення виробничо-господарських і соціальних функцій підприємства створюється адміністративний апарат. Кількість підрозділів, організаційна структура підприємства, штати залежать від специфіки виробництва і визначаються самим підприємством.
Основним принципом управління державними підприємствами був і залишається принцип демократичного централізму. Сутність його містить в об'єднанні централізованого управління з наданням їм

 
 

Цікаве

Загрузка...