WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПравознавство → Правове релулювання підприємництва в Україні - Курсова робота

Правове релулювання підприємництва в Україні - Курсова робота

Україні повинно передбачати ряд мір:
- удосконалювання законодавчих актів, що регламентують масову приватизацію;
- установлення довгострокової перспективи розвитку приватного підприємництва, твердження права спадкування і продажу власності;
- надання надійних політико-адміністративних гарантій від неправомірних зазіхань на власність із боку держави, інших фізичних і юридичних осіб.
Особливу увагу необхідно звернути на той факт, що в нормативних актах по регулюванню підприємництва існує деяка непевність у розумінні термінів "мале підприємство", "мале підприємництво", "малий бізнес", недостатнє розмежування організаційної, організаційно-правової й організаційно-економічної форм господарської діяльності. У світовій практика переважна більшість малих підприємств -це юридично і финансово самостійні, незалежні, невеличкі по чисельності зайнятих фірми, засновані на приватній власності одного або декількох громадян, що безпосередньо управляють і працюють на своєму підприємстві. Тільки зазначені якості дозволяють відносити такі форми до малого бизнесу і дають їм право на значну підтримку з боку держави.
Головною проблемою для малого підприємства є трудності з фінансуванням. Відсутність достатнього капіталу в більшості населення, складність, невігодность, а іноді і неможливість одержання позикових засобів гальмують розвиток малого бізнесу. Задача держави - створити передумови, що стимулюють вкладення інвестицій і підприємницької енергії в даний сектор економіки.
Таблица №1
Небажані стани Причини
Недостатнє задоволення потреб споживачів Монопольні ціни, фальсифікація продукції, нав'язування невигідних покупцю товарів
Слабка конкуренція Ріст заради самого росту, прагнення до зберігання свій значимості, опір нововведенням, концентрація олигополистического типу
Порушення норм соціального поводження Примусове усунення конкуренції, змова щодо цін, підкуп, політичний вплив, нечесність
Шкідливі побічні соціальні явища Несправедливий розподіл прибутків, забруднення навколишнього середовища, порушення економічного балансу, виснаження природних ресурсів, надмірна експлуатація робітників
Втручання в національну політику Перенос інтересів приватного бізнесу на зовнішню політику, міжнаціональні конфлікти
Ігнорування потреб держави і товариства Дороге житло, суспільний транспорт, охорона здоров'я, зниження прибутків
Економічний ріст суперечить національним цілям. Зсув соціальних цінностей Ігнорування трудової етики, натискування на соціальну інфраструктуру, соціальне забезпечення, насичення споживчого ринку, переорієнтування на якісні характеристики рівня життя
Зміна ідеології Заборона приватної власності, національне планування, национализаация промисловості, вимоги перерозподілу прибутків
Висновок.
Серед множини завдань, що слід вирішити Україні при виході з економічної кризи, центральне місце займають стабілізація і збільшення виробництва, нормалізація товарно-грошових відношень. Шляху стабілізації і зростання ефективності економіки нашої країни містять у її переході до нового стана - демократизації і ринкових відносин, що підтверджуються багаторічним досвідом розвитих країн світу. Але перехід від централізованої системи господарювання до ринкових відносин виявився набагато складніше, чим рекомендувалося. Новосформированній і ще незрілий апарат (законодавчий і виконавчий) державної влади не зумів своєчасно сформувати політичну й економічну моделі формування нового демократичного товариства, механізм переходу до ринкових відносин.
Вироблені на підприємствах України товари йдуть як на внутрішній, так і на зовнішній ринок, а валютний виторг від їхньої реалізації зарубежом не потрапляє в країну. Так, у 1992 році українські підприємства поставили Росії товари на суму біля 900 млрд. руб., а на їхні рахунки в банках України не надійшло жодного рубля. Це суперечить законам ринку і може бути полагоджено, якщо зовнішньоекономічна діяльність підприємств буде регулюватися державою.
Серед цілого ряду різноманітних чинників економічного росту України найбільше значним є вміла реалізація підприємницького потенціалу громадян країни, ефективне використання в економічному механізмі самостійної господарської ініціативи людини, визнання підприємництва незамінною силою господарської динаміки, конкурентноздатності і суспільного процвітання.
Становится очевидним, що головна роль у формуванні сприятливого середовища для розвитку підприємництва і малого бізнесу належить державі. Малі підприємства об'єктивно по своїй природі, особливо на першому етапі свого розвитку, знаходяться в гірших конкурентних умовах на ринку в порівнянні з більш значними й об'єктивно потребують відповідної підтримки. Тому створення розгорнутої і всебічної системи державної підтримки малого підприємництва є найважливішою умовою його успішного розвитку. Найбільша ефективність такої системи може бути досягнута тільки на основі комплексної державної програми розвитку малого бізнесу, що враховує всі аспекти і сторони успішного функціонування малих підприємств у різноманітних сферах діяльності.
Список використовуваної літератури.
Р.Заботина "Внутрішньогосподарська інфраструктура підприємств" // "Економіка України", №3 1994 р.
В.Еременко, Б. Хальзев "Робоче місце і ринок праці" // "Економіка України", №6 1995 р.
Я.Баранов "Підприємство в системі регіонального управління" // "Економіка України", №10 1994 р.
Валентин Вернодубенко "Малі підприємства" // "Київський вісник", 26 квітня 1995 р.
Л.Потьомкін "Організація нормування й оплати праці на підприємствах в умовах переходу до ринкової економіки" // "Економіка України", №12 1994 р.
Н.Гончарова "Адаптація підприємства до ринкових відносин" // "Економіка України", №12 1994 р.
"Механізм управління підприємством" // "Економіка України", №12 1993 р.
Сергій Рожков "Підприємництво сьогодні і завтра" // "Комерсант України", №6 1995 р.
"Управління якістю як чинник конкурентноздатності" // "Економіка України", №1 1996 р.
В.Карсекин "Мале підприємництво: проблеми і перспективи" // "Економіка України", №10 1995 р.
С.Мочерній "Основи економічної теорії", Тернопіль, 1993 р., тема №7
В.Абрамов "Підприємства, малий бізнес і ринкова конкуренція" // "Економіка України", №11 1995 р.
Цивільний кодекс України, Київ, 1992 р.
О.Рудченко "Оцінка процесів перетворення власності в промисловості України" // "Економіка України", №9 1994 р.
Закон України "ПРО підприємства"
Закон України "ПРО підприємництво" // "Відомост Верховної Ради УРСР", 1991 р., №14
О.Ковальов "Регулювання відношень власності в Україні й ефективність функціонування орендних підприємств" // "Економіка України", №4 1995 р.

 
 

Цікаве

Загрузка...