WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПравознавство → Правопорушення - Реферат

Правопорушення - Реферат

дотримуватись уголовного закону.
Згідно зі ст.З КК України до уголовної відповідальності може бути притягнута лише та особа, яка винна у вчиненні злочи-ну, передбаченого законом суспільне небезпечного діяння.
У цьому законоположенні є визначені уголовним законом підстави уголовної відповідальності: уголовній відповідальності підлягає лише особа, яка винна у скоєнні злочину.
Але як це визначити? Як встановити, що саме ця певна особа вчинила злочин? Чим і як виміряти чи виважити її дії?
Для цього в уголовному законі встановлюються, визначаються чіткі, певні ознаки суспільне небезпечних дій, які вчинила особа, і сукупність яких утворює підстави уголовної відповідальності.
Вся сукупність встановлених уголовним законом ознак, які характеризують суспільне небезпечне діяння як злочин, називається складом злочину.
Визначення поняття складу злочину вказує на те, що:
1. Ознаки складу злочину встановлюються лише уголовним законом, ні в якому іншому законодавчому акті ознаки злочину міститися не можуть (крім випадків прямо і безпосередньо визначених уголовним законом в так званих нормах із бланкетними диспозиціями, наприклад, в ст.148 КК - заборонені види підприємницької діяльності визначаються в постановах Уряду, в ст.215 КК - правила безпеки руху затверджуються Кабінетом Міністрів України і т. ін.).
2. Склад злочину утворює лише певна кількість встановлених уголовним законом ознак, тобто склад злочину може бути лише там і тоді, де і коли є повна сукупність ознак злочину, які встановлені законом.
Склад злочину - це завжди повна сукупність його ознак. Не може бути неповного складу злочину. Неповність чи відсутність хоча б однієї із ознак, встановлених чи передбачених законом для цього певного злочину, стверджує відсутність цього злочину, тобто такого злочину немає, не існує.
Якщо встановлено і доведено, доказано, що скоєне містить 99, 99% встановлених законом ознак якогось злочину, то це безперечно свідчить про те, що такого складу злочину в діях особи, яка вчинила такі дії, немає.
Склад злочину - це тільки 100% встановлених законом ознак, тільки при такій їх кількості можна стверджувати, що дії особи містять встановлений уголовним законом склад злочину.
Найчастіше порушується уголовний закон тоді, коли непевно і неповно встановлюються всі ознаки складу злочину, і дуже часто вироки про засудження скасовуються за відсутністю в діях особи складу злочину. Безпідставно, наприклад, було притягнуто до уголовної відповідальності Ц. за ч.З ст.154 КК (за спекуляцію в особливо великих розмірах). Протягом двох років Ц. купив у громадян і перепродав через комісійні магазини два автомобілі ВАЗ, одержавши при цьому певну наживу.
Президія обласного суду, розглянувши справу Ц., зазначила, що відповідно до ст.7 КК злочином визнаються дії, які заподіяли шкоду конкретним суспільним відносинам. Об'єктом спекуляції є відносини, що забезпечують нормальну діяльність державних або кооперативних організацій торгівлі товарами за встановленими цінами, а тим самим - і додержання матеріальних інтересів покупців. У справі Ц. доведено, що він купував автомашини не в системі державної або кооперативної торгівлі, а у громадян за договірними цінами, з оформленням угод через комісійні магазини. За таких обставин ні державній чи кооперативній торгівлі, ні покупцям шкоди не заподіяно. Згідно з законом відповідальність за спекуляцію можлива лише за наявності попередньої скупки з метою наживи товарів, на які встановлено державні роздрібні ціни, на підприємствах торгівлі та в інших організаціях, що реалізують товари населенню. Суд визнав, що Ц. купував автомобілі для власного користування, причому обидва вони мали дефекти, які було усунуто після ремонту. Як власник автомобілів відповідно до ст. 86 Цивільного кодексу України він мав право розпорядитися ними на свій розсуд. Отже, купівля підсудним у громадян автомобілів та наступний їх продаж за завищеною порівняно з купівельною ціною не містять складу злочину, передбаченого ч.З ст.154 КК України, зазначила президія обласного суду. 3. Тільки вся сукупність встановлених уголовним законом ознак може характеризувати певні суспільне небезпечні дії як злочин.
Ніякі інші державні органи чи посадові особи не можуть видавати уголовні закони, а тому і не можуть (не правомочні) встановлювати ознаки складу злочину. А це позначає, що ви-знавати ті чи інші суспільно небезпечні дії злочином, можна лише тоді, коли ці дії містять всі ознаки складу злочину. Тоб-то, вчинення особою будь-яких суспільне небезпечних дій, які не містять всіх ознак, встановлених уголовним законом, значить, що в її діях складу злочину немає. А відсутність в діях особи складу злочину, значить, що вона злочину не вчинила.
Отже, все наведене дає обгрунтування для висновку, що склад злочину є єдиною, необхідною, законною і достатньою підставою уголовної відповідальності.
Єдиність складу злочину як підстави уголовної відпові-дальності полягає в тому, що інших підстав уголовної від-повідальності немає.
Необхідність складу злочину як підстави уголовної від-повідальності в тому, що без наявності складу злочину уголовна відповідальність згідно з законом не може настати, неможлива. Законність складу злочину як підстави уголовної відповідальності в тому, що вона встановлена законом (ст.З КК) і виключає сваволю при вирішенні питання про притягнення особи до уголовної відповідальності, дає можливість доказувати обгрунтованість притягнення до уголовної відповідальності або спростувати її.
Достатність складу злочину, як підстави уголовної від-повідальності в тому, що інших підстав для уголовної від-повідальності законом не передбачено, а тому шукати їх та доказувати не потрібно. Наявність в діях особи певного складу злочину достатньо для притягання її до уголовної відповідальності за вчинення цього злочину.
Таким чином, склад злочину - це юридичне поняття і юридичне визначення окремого злочину, єдність та сукупність всіх його ознак.
Всі ознаки складу злочину за їх особливостями поділяють на чотири групи, які характеризують злочин з чотирьох його боків:
а) ознаки, які характеризують об'єкт злочину, його сус-пільну спрямованість на заподіяння певної суспільно небезпечноїшкоди;
б) ознаки, які характеризують зовнішній прояв злочину - дію чи бездіяльність, а також обставини їх вчинення (місце, час, знаряддя і т. ін.);
в) ознаки, які характеризують діяча - його вік, осудність, громадянство, посадовий стан тощо;
г) ознаки, які характеризують злочин з внутрішнього боку - психічне ставлення злочинця до своїх дій та їх наслідків, спонукання до вчинення цих дій, а також його емоційний стан тощо.
Ознаки, які характеризують злочин з якогось одного боку, називаються елементом складу злочину. Такими є:
1. Об'єкт злочину - ті ознаки, які характеризують злочин з боку його суспільної спрямованості на заподіяння шкоди в сфері відповідних суспільних відносин, що охороняються уголовним законом. Ознаками об'єкту злочину є:
а) важливість та цінність суспільних відносин, поставлених під охорону уголовного закону;
б) тяжкість заподіюваної злочином шкоди в сфері цих суспільних відносин - пошкодженість, вразливість об'єкта;
в) предмет -

 
 

Цікаве

Загрузка...