WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаЖурналістика, ЗМІ → Асаблівасці трансфармацыі інфармацыйнай прасторы краін цэнтральнай і усходняй Еуропы - Курсова робота

Асаблівасці трансфармацыі інфармацыйнай прасторы краін цэнтральнай і усходняй Еуропы - Курсова робота

Для пранкнення на нфармайцыйны рынак гэтага рэгіёна амерыканскх заходнеерапейскх карпарацый складвалася надзвычай спрыяльная сітуацыя. На працягу чатырох дзесяцігоддзяў сродкі масавай інфармацыі Польшчы, Чэхаславак, Венгры, Румын, Югаслав Балгары выконвал функцыю канала, па якх грошы чытачоў, тэле- і радыёгледачоў перакачвался дзяржаную партыйныя касы. Пры гэтым камандна-адмнстрацыйная сстэма была слаба зацкалена абналенн матэрыяльна-тэхнчнай базы, лчыла гэту праблему другараднай у парананн з дэалагчным накрункам дзейнасц. У перыяд крызсу 1992–1993 гг. урады кран Цэнтральнай Усходняй Еропы дыстанцыравался ад праблем СМ, больш заклапочаныя сур'ёзным праблемам эканомцы. Аднак у адрозненне ад Беларус, дзе значная большасць выдання па-ранейшаму галоныя надзе складала на дзяржаныя датацы, журналісцкія калектывы Польшчы, Чэхаславак, Венгры Балгары паставлся да прапаноў замежных карпарацый як да адзнага сродку, з дапамогай якога можна было ажыццявць неабходную тэхнічную мадэрнзацыю.

Такм чынам, у першай палавіне 1990-х гг. адбывалася значнае нвеставанне мас-медыя Цэнтральнай Усходняй Еропы замежным карпарацыям ды адначасовае набыццё амерыканскм заходнеерапейскм канцэрнам мясцовых перыядычных выдання, тэле- радыёэфрнага часу.

Завяршэнне мадэрнзацы сходнеерапейскх мас-медыя па часе супала з агульным у рэгёне заканчэннем эканамчнага крызсу. Аднак каб больш-менш трывала мацаваць свае пазцы на айчынным нфармацыйным пол, пры лку моцнага канкурэнтнага фактару, супрацонк сходнеерапейскх сродка масавай нфармацы спяшался засвоць творчыя метады работы, арганзацы нфраструктуры тэхналогй функцыянавання свах галоных канкурэнта – амерыканскх заходнеерапейскх мас-медыя.

Як сцвярджа галоны рэдактар атарытэтнай "Газеты выбарчая", адзн з заснавальнка знакамтага прафсаюза "Салдарнасць" Адам Мхнк, раблася гэта не дзеля таго, каб стварыць "з айчынных мас-медыя амерыканскую "кальку", хоць такая заклапочанасць неаднойчы выказвалася. Якраз наадварот, польскя, чэшскя, венгерскя балгарскя журналсты мкнулся засвоць прафесйныя здабытк замежных спецыялста, каб у будучым захаваць уласную канкурэнтаздольнасць, скарыстаць засвоеныя дасягненн дзеля захавання сваёй адыторы , як вынк, абароны нфармацыйнай бяспек сваёй Бацькашчыны.

Можна спрачацца наконт таго, накольк паспяховым і карысным аказалася засваенне выкарыстанне замежнага вопыту. Аднак для многх чэскх, балгарскх румынскх газет увядзенне пасад рэдактара-распарадчыка, бблятэкара, генеральнага менеджэра, сстэмнага рэдактара, менеджэра па маркетынгу рэкламе, па збыце распасюджванню тыражу і нш. дазволла не тольк захаваць свае пазцы на айчынных нфармацыйных рынках, але палепшыць фнансавае становшча рэдакцый. Ужыванне прафесйных парада па правядзенн нтэрв'ю, падрыхтоцы аналтычнага артыкула праблемнага рэпартажу, напсанні лда падбору эптэта, асвятленн навн на тэлебачанн па радыё усё гэта дапамагло не тольк захаваць ранейшую адыторыю, але павялчыць колькасць падпсчыка, гледачо слухачо. А менавта гэта лчыцца неад'емнай часткай нфармайцыйнай бяспек дэмакратычнай дзяржавы.

У адрозненне ад свах заходнх суседзя па рэгёне СМ Беларус не спазнал актынай канкурэнцы з боку амерыканскх заходнеерапейскх нфармацыйных карпарацый. Пра тое, накольк цяжка нашым журналстам давялося б вытрымлваць нфармацыйнае спаборнцтва, сведчыць той факт, што дагэтуль "Першы нацыянальны тэлеканал" "Сталчнае тэлебачанне" з цяжкасцю вытрымлваюць канкурэнцыю расйскх тэлеканалаў. Разам з тым Беларусь яднае з кранам Цэнтральнай Усходняй Еропы глыбокая занепакоенасць праблемай "культурнага каланялзму". Кал на Беларус творчая нтэлгенцыя заклапочана празмернай русфікацыяй, дык у заходнх суседзя нашага рэгёна грамадскя колы заклапочаны празмернай "амерыканзацыяй" побыту, размыццём пачуцця нацыянальнага гонару.

Нягледзячы на се спробы захаваць нфармацыйную канкурэнтаздольнасць, супрацонк тамтэйшых СМ, а таксама шырокя колы грамадства выказваюць шчырую занепакоенасць будучыняй нацыянальнага друку, тэле- радыёвяшчання. Напрыклад, у Чэх Польшчы стала добрай традыцыяй пры фармраванн новага рада пасля чарговых парламенцкх выбара выказваць новым мнстрам патрабаванне выпрацок комплекснай палтык галне мас-медыя – палтык, якая гарантавала б "нфармацыйны суверэнтэт".

Прэздэнты Вацлаў Гавел Аляксандр Кваснеск, якя, згодна канстытуцыям свах кран, маюць прадстанчую, а не выканачую ладу, неаднойчы выказвал свах выступленнях занепакоенасць тым, што змест амерыканскх, брытанскіх нямецкх тэлепраграм, якія займаюць шмат месца на чэскіх і польскіх каналах, асаблва рэкламы, "небяспечны для нацыянальнай свядомасц".

Таксама стала добрай традыцыяй чуць ад новых прэм'ер-мнстра абяцанн, што яны, маля, прыкладуць максмум выслка, каб спынць "культурны каланялзм", што яны не дазволяць замежным карпарацыям набываць час тэле- радыёвяшчання, г. д. Але, як сведчыць вопыт, вышэйзгаданыя дэкларацы так застаюцца абяцанням.

Для такога бяздзеяння маюцца сур'ёзныя падставы.

Па-першае, эканамчнае становшча кран Цэнтральнай Усходняй Еропы не дазваляе х урадам СМ фнансава пахснуць пазцы ндустрыяльна развтых заходнх суседзя у нфармацыйнай прасторы.

Па-другое, заканадачыя спробы "выцеснць" замежныя нфармацыйныя карпарацы, як гэта мела месца Югаслав на пачатку кравання Слабадана Млошэвча, выклкае адпаведную рэакцыю Ерапейскм Саюзе, стварае стэрэатып "недэмакратычнай дзяржавы" , як вынк, шэраг санкцый, з якх эканамчныя яшчэ не самыя горшыя. (У дадзеным выпадку варта не забываць прафесйнае выслое: "Чатыры раззлаваных журналсты страшней за чатырыста жанера".)

па-трэцяе, нягледзячы на шматлкя праекты, дагэтуль у свеце не выпрацаваны унверсальны комплекс закона, як, з аднаго боку, гарантава бы незалежнасць сродка масавай нфармацы, а з другога, "нфармацыйны суверэнтэт" краны. Адзнае, што можа больш-менш надзейна гарантаваць, – гэта моц традыцый, якя бяруць пачатак з эпох "ндывдуальнага журналзму" ХVIII ст. Як сведчыць гстарычны вопыт ХХ ст., шчодрага на праявы таталтарызму, любое заканадаства можа быць выкарыстана на шкоду дэмакраты, аднак моц працяглых па часе традыцый можа стотна замнаць антыдэмакратычным праявам.

Такм чынам, для журналста Цэнтральнай Усходняй Еропы рэальным застася адзны шлях – шлях назапашання менавта такх традыцый, шлях ператварэння мас-медыя рэальную "чацвёртую ладу", шлях абароны "нфармацыйнага суверэнтэту" высокапрафесйнай якаснай працай.

Зразумела, гэты шлях зойме не адно дзесяцгоддзе, а пакуль жа праблема "культурнага каланялзму" застаецца досыць балючай для мас-медыя краін Цэнтральнай Усходняй Еропы. Каб зразумець яе сутнасць, трэба ўзгадаць знакамтае выказванне Унстана Чэрчыля: "Той, хто валодае нфармацыяй круе светам". Агучаная пастагоддзя таму, гэтая сцна не страціла актуальнасці і ў наш час. Бо той, хто распасюджвае нфармацыю свеце, вобразна кажучы, прывучае весь свет глядзець на тыя ц ншыя падзе яго вачыма.

Як памятаем, дзяржаўныя СМ Беларус другой палавіне 1990-х гг. адлюстровал пераважна пункт гледжання расйскай уладнай элты на падзе свеце, гэтаксама СМ краін Цэнтральнай Усходняй Еропы адлюстровал пераважна пункт гледжання на сусветныя падзе кіраўніцтва Ерапейскага Саюза Злучаных Штата Амерык. Прычына тут адна тая ж у крынцах нфармацы. У свах паведамленнях беларускя тэле- радыёжурналсты абапрался на нфармацыю, якая паступала па каналах ТАР-ТАСС, польскя, чэскя венгерскя па каналах Асашыэйтэд Прэс, Юнайтэд Прэс нтэрнэшнл, С-Эн-Эн, Рэйтэр, Дойчэ Прэс Агентум, Франс-Прэс г.д.

Канцэптуальны падбор факта, х трактока, каментарый аналз усё гэта не можа заховаць журналсцкую непрадузятасць, кал канфлкце задзейнчаны нацыянальныя нтарэсы "супердзяржавы" ЗША, былой "звышдзяржавы" Рас ц ндустрыяльна развтых дзяржа ЕС.

Дапускаючы ў сваю эфірную прастору навны замежных нфармацыйных агенцтва, краны Усходняй Цэнтральнай Еропы, па сутнасц, прымаюць чужую трактоку падзей. Адпаведна, грамадскую думку фармруюць ужо не айчынныя СМ, а замежныя мас-медыя. А пад уздзеяннем грамадскай думкі ладныя структуры вымушаны, каб не пацярпяць паразу на будучых выбарах, прымаць адпаведныя рашэнн сферах знешняй ц нутранай палтык.

Такая сітуацыя не выглядае дзвоснай, кал лчыць, што другой палавіне ХХ ст. краіны Цэнтральнай Усходняй Еропы фактычна не мелі суверэнтэту н знешняй, н нфармацыйнай палтыцы. На працягу сарака пяц гадо краны–удзельнцы Варшаскай Дамовы пераважна аднадушна падтрымлвал чынк СССР на мжнароднай арэне асвятлял сусветныя падзе з пункту гледжання кранцтва ЦК КПСС. Пасля 1990 г. смпаты х уладных элт дыяметральна змянл накрунак яны дэкларавал намер увайсц Ерапейскую Супольнасць Паночна-атлантычны саюз. Адпаведным стал падтрымка чынка Злучаных Штата ЕС на мжнароднай арэне ды адлюстраванне тых ц ншых падзей у СМ.


 
 

Цікаве

Загрузка...