WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаЖурналістика, ЗМІ → Національні системи змі та захист національно державної ідентичності - Курсова робота

Національні системи змі та захист національно державної ідентичності - Курсова робота

ЗМІ є чи не найефективніших засобом розв'язання питання необхідності захисту національно-державного ідентичності. Тільки вони можуть досягти великих успіхів у цій сфері протягом достатньо невеликого відрізку часу, та надовго закріпити їх у свідомості людей, так щоб рідна культура сприймалась як частина повсякденного життя. Звісно, цей процес має бути результатом здійснення грамотної та добре виваженої політики уряду, який є найбільш зацікавленим у збереженні та посиленні ідентичності свого народу.

Якщо цього не відбувається, і ЗМІ більш схильні використовувати насадженні кимсь іншим моделі поведінки, цінності та стереотипи, тоді вони стають достатньо впливовим джерелом антидержавних, сепаратистських настроїв, що розривають країну на шматки, роблячи неможливим її подальший розвиток, покращення умові життя народу та здобуття міжнародного визнання. Зрозуміло, що це погіршує і міжнародну ситуацію, тому збереження національно-державної ідентичності не є справою лише окремої країни, а має бути під контролем світової спільноти. Треба відійти від концепції єдності через втрату власного обличчя та намагання бути схожим на когось більш сильного, і прийти до розуміння єдності крізь збереження національних та державних особливостей, їх розуміння та намагання знайти не єдиний вірний шлях розвитку, а спільну мову, не встановити свої правила гри та насаджувати власні цінності та мислення, а бачити в інших культурах, щось особливе, те що принесе користь світовій спільноті. Як не можливо не знищивши людину, знищити її індивідуальність, так не можливо й відібрати в народа ідею його національно-державної ідентичності, не знищивши його як єдину спільноту, єдиний організм.

На наш погляд українські засоби масової інформації повинні думати не лише про прибуток, а й про те, як зростити гідного громадянина нашої країни, який буде розуміти, що він є частиною могутнього народу, гідної гордості країни, робити все заради її розквіту, щоб обличчя на вулицях хоч трохи частіше посміхались, заради того, стало менше безпритульних дітей та людей, що живуть у злиднях, бо неможливо бути щасливим, коли страждає твій народ. Поки ми не згадаємо свого спільного коріння, не зрозуміємо, що тільки у єдності нас чекає успіх, поки ми й справді не станемо єдиною нацією, єдиною державою, допоки кожний більш сильний зможе легко відібрати нашу таку довгоочікувану волю та поставити наш народ на коліна.

Потрібно ще багато часу, щоб ми звикли до ідеї єдності, але цей процес можливо прискорити якщо український уряд зрозуміє необхідність проведення змін у цій сфері та спрямує діяльність засобів масової інформації не на копіювання західного шляху розвитку та стилю життя, а на підтримку української культури, традицій та колориту, досліджень історії нашого народу та зміцнення у свідомості людей того, що зветься національно-державна ідентичність.

Список використаних джерел та літератури

 1. Політологія. Підручник. Серія АМ / За ред. Бабкіної О.В., Горбатенка В.П. – 2-е видання. - К.: "Академія", 2001. -528с.

  1. Пугачев О.П., Соловьев А.И. Введение в политолигию. Учебник. – 3-е издание.- М.: Аспект-пресс, 2000. – 447с.

  2. Губернський Л.В., Андрущенко В.П., Михальченко М.І. Культура. Ідеологія. Особистість: Методолого-світоглядний аналіз / Київський національний ун-т ім. Т.Г.Шевченка. – К.: Знання України, 2002. – 580с.

  3. Прохоров Е.П. Введение в теорию журналистики. Учебник. - М.: Высшая школа, 1980. – 288с.

  4. Піча А.С., Хома Н.М. Політологія: Навч. посібник. - К.: Каравела, 2002. -344с.

  5. Лазоренко О.В. Теорія політології для тих, хто прагне успіху: Навч. посібник. К.: Вища школа, 1996. – 180с.

  6. Побокін М. Маніпуляційні впливи в системі політичних технологій // Людина і політика – 2004. №3. С. 63-73

  7. Політологія. Підручник. / За ред. Панова М.І., Герасіної Л.М. та ін. – К.: Видавничий дім "Ін Юре", 2005. – 520с.

  8. Рудич Ф.М. Політологія. Підручник. – К: Либідь, 2005. - 478с.

  9. Фартушний А. Українська національна ідея як світоглядний орієнтир. // Українська національна ідея: реалії та перспективи розвитку. – 2000. - №6. - С.17-24

  10. Копиленко О.Л. Політико-правові ідеї Т.Шевченко та І.Франка в сучасній ідеологічній боротьбі / Від ред. Б.М.Бабій. - Акад.. наук Укр. РСР – К.: Наук. думка, 1990. – 116с.

  11. Політологія. Підручник / За ред. Примуша М.В. - К.: Професіонал, 2004. – 320с.

  12. Бердяев Н.А. Судьба России – М.: Мысль, 1990, - 352с.

  13. Василенко И.А. Полтическая глоба листика: Учеб. пособие. – М.: Логос, 2000. – 360с.

  14. Benedict Anderson. Imagined Communities: Reflections on the Origin and Spread of Nationalism. - London: Verso, 1983. – 413 p.

  15. Anthony D. Smith. National Identity. - New York: Penguin Books, 1991. – 368p.

  16. Слободян О. Етнос і етнополітика. Корені та крона // Віче. - 2002. - №5. – С.67-72

  17. Климанська Л. Політична ідентифікація через символізацію української національної ідеї // Українська національна ідея: реалії та перспективи розвитку. - 2000. - №6. - С. 72-76

  18. Международное информационное право: Метод. материалы к междисциплин. спецкурсу. – М: СТЭНСИ, 2002. – 190с.

  19. Ворошилов В.В. Журналистика. Базовый курс.: Учеб. Псобие. / С-П Ин-т социологии и управления социальными процесами. – 3-е издание. – СПб.: Издат-во Михайлова В.А., 2001. – 447с.

  20. Розкошный А.П. Пресса в политической жизни общества: Учеб.-метод. пособие / Донецький нац. ун-т. – Донецк: ДонГУ, 1998. – 97с.

  21. Ричард Харис. Психология массовых коммуникаций. С.-П. Пройм-ЕВРОЗНАК, М. – "ОЛМА-ПРЕСС", 2003. – 448с.

  22. Костирев А. Вплив ЗМІ на демократизацію політичного життя // Нова політика. – 2001. – №6. – С.26-29.

  23. Wright Ch. Mass communication. A social perspective. – New York, 1986. – 329 p.

  24. Грищенко О. На інформаційній магістралі: Євро стандарти і політика в галузі ЗМІ // Політика і час. – 2003. - №6. – С.72-75.

  25. Землянова Л.Я. Зарубежная коммуникативистика в преддверии информационного общества. – М., 1999. – 364с.

  26. Гринберг Т.Э. Политические технологии: ПР и реклама: Учеб. Пос. – М.: "Аспект Прес". – М., 2002.

  27. Москаленко А.З., Губернський Л.В., Іванов В.Ф. Основи масової комунікації /Київський ун-т ім.Т.Г.Шевченка. – К.: – 1999. – 634с.

  28. Вартанов Е.П., Гутова М.И., Иваницкий В.Л.. Энциклопедия мировой индустрии СМИ. – М.: Аспект-Пресс, 2006 – 376с.

  29. Політичний енциклопедичний словник / За ред. Ю.С.Шемшученка,

В.Д.Бабкіна. – К.: Ґенеза, 2004. – 736с

  1. Бжезинский З. Выбор: Мировое господство или глобальное лидерство / Пер. с англ. – М.: Международніе отношения, 2005. – 286с.

  2. Гура В. Глобалізація і проблема людини. Політика і час 2001 №2 С.14-18

  3. Нагорна А. Українська політична нація: Лінії розлому і консолідації // Віче. – 2000. - №1. – С. 132-146.

  4. Дрешпак В. ЗМІ як суб'єкт політичного процесу // Актуальні проблеми державного управління: Збірка наук. праць. – Донецьк., 2001. – Вип. 3(б). – С.70-74.

  5. Засурский Я.Н. Журналистика в переходный период // Вестник Московского университета. Серия Журналистика. 1997. N 5. - С.3-13.

  6. Приходченко Л. Газетні публікації, як засіб впливу на громадську думку. Вісн. Укр.. акад.. Держ. Упр. При Президенті України. – 2000. с.141-149

  7. Renata Salecl, The Spoils of Freedom: Psychoanalysis and Feminism after the Fall of Socialism. - London: Routledge, 1994. – 412с.

  8. Городенко Ю. Політична стратегія України // Українська національна ідея: реалії та перспективи розвитку. - 2000. - №5. – 84-89.

  9. Олексієнко Н. проблема впливу ЗМІ на суспільства країн колишнього СРСР // Нова політика. – 1999. - №10. – С14-17.

  10. Литвиненко О. Інформаційні впливи та пострадянське суспільство. // Політична думка. – 2001. - №1-2.

  11. Рогозинський В.В. Роль засобів масової інформації в етнокультурному відродженні національних меншин // Відродження. – 1999. - №5. - С.17-19.

3


 
 

Цікаве

Загрузка...