WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаМіжнародні відносини, Міжнародна економіка → Середовище існування міжнародних економічних відносин - Реферат

Середовище існування міжнародних економічних відносин - Реферат

Тема : СЕРЕДОВИЩЕ ІСНУВАННЯ
МІЖНАРОДНИХ ЕКОНОМІЧНИХ ВІДНОСИН
План.
1.Суть і структура середовища МЕВ.
2.Природно-географічне середовище МЕВ.
3.Політико-правове середовище МЕВ.
4.Економічне середовище МЕВ.
5.Соціально-культурне середовище МЕВ.
Література:
І.М.Школа В.М.Козменко"Міжнародні економічні відносини " Чернівці "Рута" ст.38-45
В.В.Козик Л.А.Панкова"Світове господарство та міжнародні економічні відносини" Львів 1995
1.Суть і структура середовища МЕВ.
Середовище МЕВ може бути визначене як система умов і факторів існування міжнародних економічних зв"язків. Таке середовище можна розділити на внутрішнє і зовнішнє середовище.
Внутрішнє середовище МЕВ-це внутрішня будова системи МЕВ разом з її внутрішніми законами існування, функціонування і розвитку.(ЗЕД, управління, суб"єкти, форми і види, внутрішні закони)
Зовнішнє середовище МЕВ-це зовнішні по відношенню до суб"єктів МЕВ умови реалізації форм і видів різних видів МЕВ:
1.За сферами впливу : природно-географічне, політико-правове, економічне, соціально-культурне середовище.
2.За безпосередністю впливу,дії:
а)умови і фактори прямої(безпосередньої) дії - міжнародні організації, міжнародні правові норми, торговельні представництва, комунікаційні мережі- це все становить інфаструктуру МЕВ.
б)умови і фактори непрямої(посередньої) дії;
2.Природно-географічне середовище існування МЕВ.
Найголовніші умови і фактори, що впливають на розвиток МЕВ, пов"язані з нерівномірністю розташування природних ресурсів, з наявністю чи відсутності тих чи інших ресурсів у різних країнах. Наявність ресурсів тісно перекликається з різноманітністю кліматичних умов, яка сприяє розвитку міжнародного поділу праці, а відповідно, грає значну роль у розвитку МЕВ. Наприклад: у країнах з теплим кліматом збирають по два урожаї; морські країни встановлюють між собою економічні зв"язки морським транспортом; країни одного материка використовують автомобільний і залізничний транспорт.
Не менш важливу роль грає геополітичне розташування країни-це розташування по відношенню до інших країн на шляху чи на перетині різноманітних інтересів суб"єктів світового господарства. Країни, що знаходяться на перетині таких шляхів, спеціалізуються на наданні посередницьких послуг фінансового, комерційного і транспортного типу.
3.ПОЛІТИКО-ПРАВОВЕ СЕРЕДОВИЩЕ МЕВ.
Політико-правове середовище впливає на МЕВ не так у плані умов і факторів їхнього існування, як у плані їхнього розвитку. Міжнародна політика є своєрідним механізмом задоволення або узгодження інтересів суб"єктів міжнародних відносин
Міжнародна політика-це сукупність методів і засобів направлених на досягнення цілей і завдань, що випливають з інтересів суб"єктів міжнародних відносин. Одним із основних політичних інтересів кожної країни є нормальний прогресивний хід розвитку власної економіки, який залежить від різних внутрішніх і зовнішніх факторів. Якщо ЗЕД буде успішною, то краще буде розвиватись національна економіка, багатшою буде країна, підвищиться життєвий рівень населення. До важливих політичних інтересів відносяться:
--володіння найновішою інформацією,
--найсучасніші технології,
--розвиток соціальної і культурної сфери,
--підняття загального престижу.
Помітну роль у розвитку міжнародного співробітництва відіграє політична стабільність країни-це невелика імовірність зміни її політичного статусу протягом тривалого часу у вигляді виникнення соціальних конфліктів(страйків) і політичних актів типу тероризму, путчів. Політичний ризик передбачає можливість: політичної змови і політичного перевороту, конфіскації майна, націоналізації об"єктів приватної власності.
Інституціональне забезпечення МЕВ -це сукупність правових інституцій (конференцій, конгресів, нарад, комітетів, комісій) і правових норм, вироблених ними, котрі забезпечують регулювання МЕВ на різних рівнях.
Міжнаціональні органи регулювання МЕВ-це такі інституції, які виконують рекомендаційно-координаторські функції, постанови яких бажані для виконання.
Наднаціональні органи регулювання МЕВ-це інституції, як здійснюють наказово-координаторські функції і їхні постанови мають виконуватись беззаперечно.
4.ЕКОНОМІЧНЕ СЕРЕДОВИЩЕ МЕВ
Одним із показників економічного потенціалу країни є факт ефективності і можливості використання природних ресурсів.Наприклад: Україна має порівняно великі поклади нафти, але спроможна видобути 15%, а решту немає ні потужностей ні технологій.
Стан наукових досліджень, розвиток засобів виробництва техніки і технологій відіграють велику роль в розвитку МЕВ. Розвинені країни, як правило, експортують продукцію переробної промисловості, а країни ,що розвиваються-експортують частіше сировину, в кращому випадку напівфабрикати. Там, де є високий інтелектуальний потенціал, завжди краще розвивається система комунікацій, транспортні мережі, що прискорює розвиток як національного виробництва так і ЗЕД. Сприяє розвитку МЕВ і розбудована на сучасному рівні фінансово-кредитна система країни.
Не менш важливими елементами економічного середовища МЕВ є рівень доходів і рівень споживання у тій чи іншій країні.
Загалом до економічного середовища МЕВ можна віднести стан розвитку економічного потенціалу країни, стан інтегрованості країни у світове господарство.
Світове господарство-це сукупність національних господарств та економічних взаємозв"язків між ними, або це сукупність виробничих відносин, які функціонують на національному і на міжнародному рівні.
Світове господарство-це сукупність національних господаств, пов"язаних одне з одним системою міжнародного поділу праці, економічних і політичних стосунків.
Світове господарство-це система взаємодіючих господарств різних рівнів з усіх країн світу, цілісний характер і функціонування якої визначається об"єктивними законами розвитку людського суспільства, де господарства пов"язані одне з одним системою економічних та інших міжнародних відносин, що базуються на міжнародному поділі праці.
Найрухомішою частиною світового господарства є Світовий ринок-сфера обмінних відносин між країнами та між іншими суб"єктами світового господарства, які пов"язані між собою участю у міжнародному поділі праці.
Світовий ринок-це система відносин, що виникають з приводу обміну ресурсами, товарами, послугами, ідеями, і які історично склалися на основі МПП та МЕВ.
Сучасний етап економіки показує, що національні господарства настільки міцно переплелись, що можна уже говорити про світовий і національні ринки не як про дві окремі системи, які тільки доповнюють одна одну, а як про одну систему, де націонані ринки складають підсистему світового ринку. Саме тому ми вводимо національнй ринок елементом у структуру світового ринку.
Національний ринок-це ситема відносин обміну ресурсами, товарами, послугами, ідеями, яка історично склалася в тій чи іншій країні на основі суспільногоподілу праці та економічних відносин.
Внутрішньонаціональний регіональний ринок-це система відносин обміну, що склалася в певному регіоні країни на основі місцевого суспільного поділу праці й екномічних відносин.
Сруктура світового ринку:
Закритий ринок Міжнародний регіональний ринок
Пільговий ринок Національний ринок
Відкритий ринок Внутрішньонаціональний регіональний ринок
Ринок валют
Ринок капіталів
Ринок праці
Ринок товарів
Ринок послуг
Ринок ідей
5.СОЦІАЛЬНО-КУЛЬТУРНЕ СЕРЕДОВИЩЕ МЕВ
Узагальнено соціально-культурне середовище МЕВ можна звести до факторів, що випливають з поведінки людини. Переваги тих чи інших чуттєвих особливостей у великих групах людей зумовлюють виникнення певних потреб,що відповідно впливає на їхні запити і в кінцевому випадку відбивається на їхніх зовнішньоекономічних відносинах. Наприклад: гострі приправи вживають більше південні народи, а тому експортери їжі у південні країни це враховують.
Складовою частиною соціально-культурного середовища є розвиток форм мотивації до праці: ціниться кваліфікована праця, престижна робота, заохочення до праці(пільги, побутові заохочення).
Одним з найважливіших факторів у розвитку міжнародних відносин є порозуміння-здатність знайти спільну мову, тобто перекладна справа, яка характеризується:
--виділення англійської мови;
--вивчення одночасно декількох іноземних мов;
--створення електронно-технічних засобів перекладу;
--розвиток засобів масової інформації.
Окремо слід виділити морально-етичні норми поведінки людини: тепер бізнесмен чи транснаціональна фірма повинні бути максимально чесними і пунктуальними, якщо хочуть надовго закріпитись на світовому ринку.

 
 

Цікаве

Загрузка...