WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаМіжнародні відносини, Міжнародна економіка → Сучасні тенденції розвитку світових ф’ючерсних ринків:уроки для України - Курсова робота

Сучасні тенденції розвитку світових ф’ючерсних ринків:уроки для України - Курсова робота

акціями
(за видами та відповідно до регіонів)
" хедж-фонди і фонди грошового ринку для інвестування винятково на цьому високодоходному секторі ринку;
" торговці, дилери (трейдери) реальних ринків сировини, капіталу та валюти для отримання інформації про ціни базових активів, прийняття рішень щодо здійснення операцій хеджування або спекуляції.
Отже, підсумовуючи вищевикладене, можна визначити такі тенденції розвитку термінового ринку як третинного сегмента світового фінансового ринку:
" суттєве зростання обсягів торгівлі (за кількістю контрактів та інвестованих маржових внесків і премій відповідно до опціонів плюс розрахунки на момент виконання угод);
" хеджовий характер ринку (близько 70% учасників ринку становлять хеджери);
" кардинальні зміни у біржовій інфраструктурі (перехід до електронних торгів, консолідація та злиття бірж, створення пан'європейського торговельного термінового майданчика, відхід від статусу бірж як некомерційних організацій, випуск біржових акцій на умовах вільної підписки, уніфікація клірингових систем);
" переважаючий розвиток особливо ризикового позабіржового сегмента;
" зростання кількості учасників і суттєве розширення їх складу;
" лібералізація і запровадження нових підходів до державного регулювання, делегування регулюючих функцій біржам;
" створення незалежних електронних систем з інтернет-доступом для акумулювання замовлень та їх сортування, здійснення електронного трейдингу;
" концентрація позабіржового, майже не регульованого ринку в кількох учасників;
" запровадження міжнародного регулювання, гармонізації та уніфікації за участю Міжнародної організації регулюючих комісій (IOSCO);
" зближення біржового та позабіржового ринку через використання системи біржового клірингу;
" неспроможність офіційної статистики відображати реальний обсяг інвестицій у термінові фінансові інструменти.
Над вирішенням зазначених проблем інтенсивно працюють зарубіжні науковці спільно з учасниками, вдосконалюючи інструменти та інфраструктуру ф'ючерсних ринків і вносячи корективи з метою підвищення ефективності їх функціонування. В Україні, на нашу думку, настав час вносити суттєві корективи до ухвалених нещодавно концепцій розвитку біржового сировинного та фондового ринків щодо внесення до них розділів, присвячених визначенню шляхів і напрямків становлення високоефективних термінових ринків. Варто провести повний аналіз чинних законодавчих актів та законопроектів, де згадані термінові контракти, з метою їх узгодження.
Щоб терміновий (ф'ючерсний) ринок виконував свою функцію акумулювання та поширення інформації, необхідно зберігати баланс між доступом до інформаційної винагороди та її зменшенням через конкуренцію. На думку автора, в Україні нині термінові складові товарних і фінансових ринків не зможуть розвиватися успішно саме через надзвичайно високу монополію на інформацію, якою володіє кілька учасників ринку, в тому числі корумпованих чиновників, що через відсутність конкуренції дає їм змогу отримувати надприбутки і не спотворювати процес прогнозування майбутніх цін та курсів.
Для кардинальної зміни стану справ потрібно приймати рішення не лише у площині економічній, тут потрібна неабияка політична воля людей, які сьогодні відповідають за майбутнє ринкових перетворень в Україні.
Ф'ючерсні ринки - це інформаційно відкриті системи з конкурентним доступом до інформації. Саме такі сегменти мають допомогти стати на ноги великому бізнесові на законних підставах, даючи змогу працювати в умовах більшої інформаційної визначеності щодо майбутніх цін та курсів і активно використовувати фінансові інновації, як це успішно роблять нині їх зарубіжні партнери у всіх без винятку потужних корпораціях та фінансових установах.
?
Література
1. Закон України "Про оподаткування прибутку підприємств // ВВР. - 1997. - № 27. - С. 181.
2. Закон України "Про цінні папери і фондові біржі" // ВВР. - 1991. - № 38. - С. 508.
3. Закон України "Про товарну біржу" // ВВР. - 1992. - № 10. - С. 139.
4. Проект Закону України "Про похідні цінні папери" // Українська інвестиційна газета. - № 19 (189). - 18 травня. - 1999. - С. 5.
5. Проект Закону України "Про строкові фінансові інструменти" // Бизнес. - 2001. - № 27 (442). - С. 16-17.
6. Василик О. Д. Теорія фінансів: Підручник. - К.: НІОС, 2000. - 416 с.
7. Задоя А. О., Ткаченко І. П. Структура та функції сучасного фінансового ринку // Фінанси України. - 1999. - № 5. - С. 3-11.
8. Килячков А. А., Чалдаева Л. А. Рынок ценных бумаг и биржевое дело. - М.: Юрист, 2000. - 704 с.
9. Корякін І. М. Співробітництво Укрексімбанку з міжнародними фінансовими організаціями щодо підтримки малого та середнього бізнесу // Матеріали міжнародної наукової конференції "Валютно-фінансові проблеми ринкової трансформації (приклад України)", м. Київ, 19-20 листопада 1998 р. - С. 136-137.
10. Луцишин З. О. Сутність і тенденції розвитку світового фінансового середовища // Вісник НБУ. - 2001. - № 4. - С. 38-43.
11. Маршалл Дж. Ф., Бансал В. К. Финансовая инженерия: Полное руководство по финансовым нововведениям / Пер. с англ. - М.: ИНФРА-М, 1998. - 784 с.
12. Матросов С. Рынок деривативов Западной Европы // Рынок ценных бумаг. - 2001. - № 19 (202). - С. 29-34.
13. Михайлов Д. М. Мировой финансовый рынок. Тенденции и инструменты. - М.: Экзамен, 2000. - 768 с.
14. Мозговой О. Н. Фондовый рынок Украины. - К.: Феникс, 1997. - 276 с.
15. Найман Є. Л. Трейдер-Инвестор. - Киев: ВИРА-Р, 2000. - 640 с.
16. Найман Э. Л. Малая энциклопедия Трейдера. - К.: Логос, 1997. - 236 с.
17. Пензин К. Современное состояние и тенденции развития мирового рынка биржевых опционных контрактов // Рынок ценных бумаг. - 2001. -№ 15 (198). - С. 46-50.
18. Правила випуску та обігу фондових деривативів // Галицькі контракти. - 1997. - № 36. - С. 42.
19. Сорос Дж. Новая глобальная финансовая архитектура // Вопросы экономики. - 2000. - № 12. - С. 58.
20. Токмакова І. В., Краснов В. Г. Сутність і структура фінансового ринку // Фінанси України. - 2001. - № 12. - С. 112-120.
21. Чухно А. А., Селиванов С. А. Фондові ринки країн-членів Європейського Союзу та України // Фінанси України. - 1999. - № 2.
22. Шаповалов Є. А. Використання в Україні світового досвіду похідних фінансових інструментів / Автореф. дис. кан. екон. наук: 08.05.01. - Київ: НАН України, Інститут світової економіки та міжнародних відносин, 2001. - 17 с.
23. Шаров О. М. Тенденції розвитку європейського фондового ринку // Вісник НБУ. - 2001. - № 10. - С. 38-43.
24. Энг М. В., Лис Ф. А., Мауэр Л. Дж. Мировые финансы / Пер. с англ. - М.: ДеКА, 1998. - 768 с.
25. Action Future. - 2001. - № 3. - Septembre-octobre-novembre.
26. Bourse plus. - 2001. - № 87. - Samedi. - 8 decembre.
27. Finances magazine. - Dec. 01-jan. - 2002.
28. Johnson Ch. New Players, New Rules Financing the 1990s. - Dublin: Lafferty Publications Ltd, 1992. - 347 p.
29. Rapport trimestriel BRI, septembre. - 2001. - P. 29-35.
30. www.finwin.com.
31. www.crb.com.
32. www.bourse-de-paris.fr.

 
 

Цікаве

Загрузка...