WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаМіжнародні відносини, Міжнародна економіка → Стан співробітництва України з Міжнародним валютним фондом - Реферат

Стан співробітництва України з Міжнародним валютним фондом - Реферат

сплати основної суми боргу на 3,25 роки.
Станом на 1 січня 1999 року залишок заборгованості України складав:
- Перед МВФ - 2,8 млрд. доларів США; '
- Перед Світовим банком - 1,58 млрд. доларів США
Надходження коштів в рамках кредитних угод України з Міжнародним Валютним Фондом (за даними Мінфіну)
(млн. дол. США )
Програми 1994 1995 1996 1997 1998 Всього
STF 361,0 361,0 722,0
"Stand-by" 1995 780 780
"Stand-by" (поновлена "рограма 1996) 776 90 866
"Stand-by" 1997 198 49 247
EFF 328 328
Разом 361,0 1141 776 2,88 377 2943
Заходи, які підтримувались позиками Stand-by, були спрямовані на стабілізацію грошово-кредитної та бюджетної сфери, прискорену приватизацію (в тому числі грошову), дерегулящйну реформу та поглиблення структурних реформ в енергетичному секторі (електроенергетика, газовий сектор, вугільна галузь) та сільському господарстві.
Здійснення Урядом цих заходів вже у 1996 році' почало давати суттєвий позитивний ефект.
Вдалося взяти під контроль інфляцію. В цілому індекс інфляції у 1996 році становив 139,7% і був значно нижчій ніж в 1995 році (281,7%) та у 1994 році (502%). Середньомісячний темп приросту цін (тарифів) у 1996 році склав 2,8%, що нижче у 3 рази за відповідний показник у 1995 році. Номінальна заробітна плата робітників і службовців за 1996 р. у цілому по галузях економіки зросла на 21,8%. Фінансова стабілізація призвела до стабілізації і навіть зростання у 1996 році курсу національної валюти, що дозволило успішно здійснити грошову реформу. Прогрес був досягнутий і в проведенні структурних реформ, в галузі приватизації, лібералізації цін та лібералізації торгівлі.
Програма розширеного фінансування (ЕFF): параметри і цілі
Досягнутий в рамках реалізації програм Stend-by прогрес надав змоги Уряду розпочати обговорення можливості започаткування нової середньострокової програми, спрямованої на економічне зростання реального сектору економіки. 11 серпня 1998 року Уряд України і Національний банк України направили до МВФ спільний лист-звернення про надання Україні позики в рамках Програми розширеного фінансування (далі - Програма).
Хочу наголосити на тому, що програма розширеного фінансування має свою специфіку, яка полягає у тому, що вона підтримується позикою, яка видається не на звичайну підтримку платіжного балансу, як Stend-by. Позика в рамках програми ЕFF надається державам які здійснюють кардинальні структурні реформи свого народного господарства. Адже, є аксіомою, що під час докорінної реформи господарського комплексу держави, при оновленні системи управління, а в Україні - ще й під час становлення самостійної держави, має місце зниження обсягів ВВП і виробництва. Так було і в нас. і в Росії, і в Польщі, Чехії, зрештою в Німеччині повоєнних років. Підтримати країни на етапі такого переходу, забезпечити їх фінансову і макроекономічну стабільність - ось мета Програми розширеного фінансування.
Перевагою кредитування в рамках Програми є те, що кошти надаються на більш тривалий строк (термін погашення - 10 років з відстрочкою сплати основної суми боргу на 5 років), у більшому обсязі (загальний обсяг позики складає 2,226 млрд. доларів США) та під невеликі відсотки (до 7% річних).
Не менш важливим аспектом є те, що здійснення Програми робить можливим отримання фінансової допомоги інших міжнародних фінансових організацій, зокрема Світового банку та Європейського банку реконструкції та розвитку, а також сприяє реструктуризації зобов'язань України перед зовнішніми приватними інвесторами. Наприклад, лише завдяки схваленню Радою Директорів МВФ Програми розширеного фінансування у вересні 1998 року, Україна отримала на фінансування дефіциту бюджету 340 млн. доларів США по схвалених раніше програмах Світового банку, які були "заморожені" до моменту відновлення Україною успішного співробітництва з МВФ.
Рішеннями Ради Директорів МВФ визначено, що запит на отримання коштів в рамках програми розглядається МВФ лише за умови надання Фонду детального Меморандуму економічної політики з конкретними засобами досягнення цілей програми. Відповідно, такий проект Меморандуму був підготовлений урядом. Він ліг в основу проекту. Джерелом основних положень Меморандуму є не ультимативні вимоги МВФ, а реалії нашого економічного життя, які знайшли своє відображення в останніх Законах, прийнятих Верховною Радою, виступах і Указах Президента, Програмі дій Кабінету Міністрів 1996 року, затвердженій Верховною Радою.
Всі основні положення, включені в Меморандум, неодноразово і публічно виголошувались керівниками Уряду. І тому не можна прийняти критику про те, що Урядом підготовлено якісь таємні документи на догоду МВФ.
Меморандум складається з 5 розділів. Розділ 1 Макроекономічні ціпі та політика Ми хочемо:
1.1 Досягти зростання обсягів виробництва на 3-5 відсотків щорічно; 1.2 Утримати інфляцію на рівні 8-10 відсотків;
1.3 Скоротити дефіцит бюджету до 2 відсотків ВВП
Розділ 2 Податково-бюджетна політика та система соціального захисту
Передбачено:
2.1 Погашення прострочених заборгованостей з виплат заробітної плати, пенсій, інших соціальних виплат; реструктуризація та погашення всіх інших видів бюджетних прострочених заборгованостей;
2.2 Реформування системи пенсійного забезпечення з метою досягнення її фінансової стабільності, в тому числі запровадження персональних накопичувальних рахунків у рамках загальнообов'язкової пенсійної системи;
2.3 Реформа системи соціального захисту, поліпшення системи адресної допомоги незахищеним верствам населення;
Так, Уряд ставить питання про підвищення тарифів, на комунальні послуги.
Тому що система є неправильною, коли держава дотує комунальні послуги для всього населення країни. Газ, вода, електроенергія повинні коштувати стільки, скільки вони коштують. Тільки так можемо запобігти банкрутству підприємств, які обслуговують населення. При цьому Уряд зобов'язується через уже створену і перевірену систему адресної підтримки допомогти найбіднішім верствам населення.
Другий розділ Меморандуму.
2.4 Реформування бюджетної сфери з метою підвищення ефективності відповідних видатків та якості послуг, які надаються населенню:
2.5 Забезпечення прозорості податково-бюджетної системи (консолідація всіх позабюджетних фондів у бюджеті, за винятком Пенсійногофонду та Фонду соціального страхування);
2.6 Розширення бази оподаткування, скасування звільнень від оподаткування, зниження реальної ставки оподаткування фонду заробітної плати до 38 відсотків:
2.7 Зниження, за рахунок зростання обсягу ВВП, частки податкових надходжень до бюджетів.
2.8 Вдосконалення роботи Державної податкової адміністрації та Державної митної служби, подальший розвиток системи Державного казначейства. вдосконалення відносин державного та місцевих бюджетів:
Розділ 3 Монетарна політика, політика щодо валютного КУРСУ та реформа банківської системи
У цьому розділі, зокрема, передбачається:
3.1 Підтримання стабільного обмінного курсу гривні завдяки жорсткій монетарній політиці,
3.2 Реформа банківського сектора (скорочення обсягів кредитування бюджету з боку НБУ, зростання кредитування економіки банківською системою, посилення системи банківського нагляду з боку НБУ, запровадження страхування депозитів населення у банківський системі тощо);
Розділ 4 Інші напрями СТРУКТУРНОЇ реформи
Передбачає проведення структурних реформ, у тому числі, по наступних основних напрямках:
4.1 Дерегуляція та адміністративна реформа (скорочення видів діяльності, що підлягають ліцензуванню, спрощення процедури реєстрації

 
 

Цікаве

Загрузка...