WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаМіжнародні відносини, Міжнародна економіка → Світове господарство, його структуризація й особливості розвитку (шпаргалка) - Реферат

Світове господарство, його структуризація й особливості розвитку (шпаргалка) - Реферат

характерно для системи що склалася. Головними рисами ПЕ є: змінність, нестабільність, що носить безповоротний характер. Вони не просто тимчасово порушують стійкість системи, а послаблюють її, вона поступова уступає місце іншій економічній системі; для ПЕ, що представляє собою суміш старого і нового, характерно існування особливих перехідних економічних форм. Такою, напр, сьогодні є акціонерна форма власності, яка лише зовні співпадає з тою що в розвиненій ринковій економіці; особливий характер протиріч. Це протиріччя нового і старого, протиріччя різних, стоячих за тими чи іншими суб'єктами відносин, прошарків суспільства. Зміни що проходять в ПЕ, ведуть до зміни екон системи, а в соціально-політичному плані перехідні епохи часто супроводжуються різким загостренням протиріч, які приводять до соціально-політичних потрясінь; історичність, що обумовлено особливостями економічного розвитку окремих країн.
ПЕ базується на різних типах і видах власності, різних формах господарювання. В ПЕ розвиток отримують змішані виробничі структури: державно приватні підприєства, СП, на базі націонал та іноз.
В ПЕ, з однієї сторони, відбувається зміна ступеню держ втручання в економіку та державне регулювання екон процесів губить всезагальний характер. З іншої сторони, міняються форми і методи держ регулювання, непригодні для держ рег-ня економіки в перехідний період. Проте в ПЕ роль ДРЕ більш значима ніж в склавшихся ринкових системах.
24. ТЕОРІЇ ТОРГОВОЇ ПОЛІТИКИ І МІЖНАРОДНА ІНТЕГРАЦІЯ.
Поява теоретичних моделей пов язана з процесами регіональної економічної інтерграції у 60-70х. До них відносять:
теорії тарифів
теорія митних союзів
теорії економічних та митних союзів.
загальні теорії міжнародної економічної інтеграції
Зараз в світовій практиці превалюють теорії відкритої економіки. Вони ефективно працють в зрілих економіках. Для країн, що розвиваються необхідні селективні підходи. Для перехідних економік необхідна певна поступовість та етапністьу лібералізації та переході до відкритої економіки.
Види політики: Вільна торгівля, лібералізм (розширення свободи економічних дій, скорочення кількості та зниження рівня обмежень у торгівлі з іншими країнами), протекціонізм, неопротекціонізм (сучасні обмеження на міжнародну торгівлю, які застосовуються країнами як доповнення до традиційних форм обмеження небажаного імпорту або замість них), обґрунтований (селективний) протекціонізм захист окремої галузі економіки, групи підприємтсв, а не всього національного виробництва, або протекціонізм у торгівлі з окремими країнами і за окремими групами товарів. Автаркія - політикаекономічного відокремлення країни, спрямована на створення замкненої, незалежної економіки, здатної забезпечити себе усім необхідним самостійно.МИТНА СПРАВА
Рівні інтеграції. На мікро рівні виділяють горизонтальну інтеграцію, що має місце при злитті фірм, що виробляють подібні або однорідні товари з метою їх подальшої реалізації через спільну систему розподілу і отримання ++прибутку. При цьому в різних країнах виробляють аналогічну продукцію (Exxon, Mobil, Texaco).
Вертикальна інтеграція передбачає об?єднання фірм, що функціонують врізних виробничих циклах. Є інтеграція 1. "вниз" (приєднання постачальників), 2. "вгору" (приєднання споживача), 3. невиробнича інтеграція "вгору", що включає сферу розподілу.(Chrisler, General Motors, Honda, Toyota)
На макро рівні інтеграція набуває форм регіоналізму.
Форми торгівельної інтеграції:
Зона приференційної торгівлі- зниження внутрішніх тарифів.(Британське співтовариство 1932-48 держав)
Зона (асоціація) вільної торгівлі - усунення внутрішніх тарифів.(Європейська Асоціація вільної торгівлі (1960), зона вільної торгівлі "США-Канада"(1988), НАФТА)
Митний союз- +встановлення спільного зовнішнього тарифу (Бенілюкс з 1948, ЄС з 1968).
Спільний ринок- +вільний рух капіталів та робочої сили.(ЄС)
Форми виробничої інтеграції:
Економічний союз- +Гармонізація економічної політики (Бенілюкс з 1960, США, СРСР).
Політичний союз- + політична інтеграція.
47. ОРГАНІЗАЦІЯ ТА КОНТРОЛЬ МІЖНАРОДНОЇ МАРКЕТИНГОВОЇ ДІЛЬНОСТІ.
Організація та контроль це основні функції управління (поряд з плануванням та керуванням). Міжнародна маркетингова діяльність за своєю суттю це процес управління комплексом маркетингу. А отже організація міжнародної маркетингової діяльності визначається перш завсе тим комплекмос маркетингу, що його застосовує фірма, тобто тією системою інструментів, методів, прийомів, підходів щодо товару, ціни, просування, каналів розподілення, використання яких має на меті формування конкурентних переваг на цільовому сегменті або певному зарубіжному ринку.
Залежно від ступеня пристосування міжнародного маркетингового комплексу до особливостей різних зарубіжних ринків (сегментів світового ринку) в маркетинговій практиці виділяють три типи маркетингового комплексу: індивідуалізований, стандартизований, комбінований.
Індивідуалізований передбачає пристосування усіх елементів до умов конкретної країни. Стандартизований - всі елементи однаковою мірою пристосовуються до зарубіжних ринків. Комбінований - поєднання стандартизації та диференціації. Стандартизація відбувається поступово за схемою: товар-просування-ціна-канали.
Контроль забезпечує звороній зв?язок у системі і служить для оцінки результатів та корегування напрямів діяльності.
Три основні вимоги до контролю в міжнародних компаніях:
Стандарти в MNC повинні враховувати як загальнокорпоративні цілі так і місцеві умови. Інформація, що міститься у звітах, повинна відзеркалювати не тільки поточне виконання, а й встановлені стандарти. Управлінські дії щодо коригування відхилень є заключним кроком функції контролю
Основні типи контролю в MNC Прямий контроль, Непрямий контроль
Три комплекти фінансових звітів зарубіжних відділень до штаб-квартири:1.на національних стандартах рахунків 2. на стандартах, країнаи походження 3. Консолідовані фінансіві звіти з урахуванням вимог країни походження
Проблеми контролю в MNC:
Цілі зовнішньоекономічних операцій конфліктують із загальнокорпоративними цілями. Цілі партнерів спільних підприємств суперечать корпоративному менеджменту. Досвід і компетенція в плануванні дуже різняться у різних зарубіжних відділеннях. Філософська природа конфліктів відносно цілей і політика зарубіжних операцій в основному пов"язані з культурними відмінностями між менеджерами країн походження і країни господаря.
Вимірювання виконання:Фінансове виконання (прибуток, фінансові коефіцієнти) Контроль якості (гуртки контролю якості, сучасні системи контролю якості) Особистий контроль (групова та індивідуальна орієнтація)
54. ДЖЕРЕЛА ЗОВНІШНЬОГО ФІНАНСУВАННЯ НАЦІОНАЛЬНИХ ЕКОНОМІК ТА ЇХ ПОРІВНЯЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА.
Прямі інвестиції- це вкладення капіталу з метою отримання підприємницького прибутку та контролю інвестора над об?єктом інвестування. Прямими є як самі інвестиції, таак і реінвестиції. Перевага полягає в тому, що інвестор зацікавлений у розвитку виробництва.

 
 

Цікаве

Загрузка...