WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаМіжнародні відносини, Міжнародна економіка → Світове господарство, його структуризація й особливості розвитку (шпаргалка) - Реферат

Світове господарство, його структуризація й особливості розвитку (шпаргалка) - Реферат

культур.
Особливості міжнародних комунікацій
" Розміщення окремих елементів комуніккацій в різних країнах світу
" Віддаленість
" Вплив різних культур
" Різниця в часі
" Значні затрати
Основні типи міжнародних комунікацій
1. А. Зовнішні (п-д:між урядами з прводу угод про міжнародну торгівлю) В.Внуртішні (спілкування менеджера з іншої країни)міжнародні комунікації
2. А. Комунікації на думці (щвейцарці) В. Висловленні комунікації (японці)
3. А. Висхідні комунікації (а.зворотній зв"язок; б.допомога менеджерам нижчого рівня від вищих менеджерів) В. Низхідні (а.встановлення завдань; б.надання інформації)
Бар"єри міжнародних комунікацій
1. Мовні бар"єри
2. Бар"єри сприйняття
3. Вплив культури
4. Невербальні комунікації
Підвищення ефективності міжнародних комунікацій
1. Поліпшення сиситеми зворотнього зв"язку
2. Мовний тренінг
3. Культурний тренінг
4. Посилення гнучкості та співробітництва
Способи подолання культурних бар"єрів:
" Зберігайте неупередженість
" Уважно відностесь до звичаїв
" Враховуйте багатозначність однакових жестів і виражень
" Пристосовуйте ваш стиль до особливостей іншої людини
117. ХАРАКТЕРИСТИКА СИСТЕМ КОНТРОЛЮ І ЗВІТНОСТІ В МІЖНАРОДНОМУ МЕНЕДЖМЕНТІ
Особливості контролю в міжнародному середовищі
Три основні вимоги до контролю в міжнародних компаніях
1. Стандарти в MNC повинні враховувати як загальнокорпоративні цілі так і місцеві умови
2. Інформація, що міститься у звітах, повинна відзеркалювати не тільки поточне виконання, а й встановлені стандарти
3. Управлінські дії щодо коригування відхилень є заключним кроком функції контролю
Проблеми контролю в MNC
" Цілі зовнішньоекономічних операцій конфліктують із загальнокорпоративними цілями
" Цілі партнерів спільних підприємств суперечать корпоративному менеджменту
" Досвід і компетенція в плануванні дуже різняться у різних зарубіжних відділеннях
" Філософська природа конфліктів відносно цілей і політика зарубіжних операцій в основному пов"язані з культурними відмінностями між менеджерами країн походження і країни господаря.
Основні типи контролю в MNC
1. Прямий контроль
2. Непрямий контроль
3. Три комплекти фінансових звітів зарубіжних відділень до штаб-квартири:
" Звіти, що грунтуються на національних стандартах рахунків, передбачених законодавством та професійними організаціями в країні-господаря
" Звіти, що пов"язують принципи обліку із стандартами, що вимагає країна походження
" Консолідовані фінансіві звіти з урахуванням вимог країни походження
Вимірювання виконання
" Фінансове виконання (прибуток, фінансові коефіцієнти)
" Контроль якості (гуртки контролю якості, сучасні системи контролю якості)
" Особистий контроль (групова та індивідуальна орієнтація)
118. СУТНІСТЬ, ПРИНЦИПИ Й ОСОБЛИВОСТІ МІЖНАРОДНОЇ ЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В УКРАЇНІ.
В 1991 році ВР України прийняла закон про зовнішньоекономічну діяльність. Він заклав основу правового регулювання міжнародної економічної діяльності. Терміну МЕД в українській термінології відповідає ЗЕД.
Зовнішньоекономічна діяльність - діяльність суб'єктів господарської діяльності України та іноземних суб'єктів господарської діяльності,побудована на взаємовідносинах між ними, що має місце як на території України, так і за її межами;
Суб'єкти господарської діяльності України та іноземні суб'єкти господарської діяльності при здійсненні ЗЕД керуються такими принципами:
Принципом суверенітету народу України у здійсненні ЗЕД, що полягає у: виключному праві народу України самостійно та незалежно здійснювати ЗЕД на території України, керуючись законами, що діють на території України; обов'язку України неухильно виконувати всі договори і зобов'язання України в галузі МЕВ;
Принципом свободи зовнішньоекономічного підприємництва, що полягає у: праві суб'єктів ЗЕД добровільно вступати у зовнішньоекономічні зв'язки; праві суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності здійснювати її в будь-яких формах, які не заборонені законами України; додержанні при здійсненні ЗЕД порядку, встановленого законами України; виключному праві власності суб'єктів ЗЕД одержані ними результати зовнішньоекономічної діяльності;
Принципом юридичної рівності і недискримінації, що полягає у: рівності перед законом всіх суб'єктів ЗЕД, незалежно від форм власності, в тому числі держави, при здійсненні ЗЕД; забороні будь-яких, крім передбачених законами дій держави, результатом яких є обмеження прав і дискримінація суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності, а також іноземних суб'єктів господарської діяльності за формами власності, місцем розташування та іншими ознаками; неприпустимості обмежувальної діяльності з боку будь-яких її суб'єктів, крім випадків, передбачених цим Законом;
Принципом верховенства закону, що полягає у: регулюванні ЗЕД тільки законами України; забороні застосування дій місцевих органів, що у будь-який спосіб створюють для суб'єктів ЗЕД умови менш сприятливі, ніж ті, які встановлені законами України;
Принципом захисту інтересів суб'єктів зовнішньоекономічної
діяльності, який полягає у тому, що Україна як держава: забезпечує рівний захист інтересів всіх суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності та іноземних суб'єктів господарської діяльності на її території згідно із законами України; здійснює рівний захист всіх суб'єктів ЗЕД України за межами України згідно з нормами міжнародного права; здійснює захист державних інтересів України як на її територіі, так і за її межами лише відповідно до законів України, умов підписаних нею міжнародних договорів та норм міжнародного права;
Принципом еквівалентності обміну, неприпустимості демпінгу
при ввезенні та вивезенні товарів.
119. СУБ'ЄКТИ МІЖНАРОДНОЇ ЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ УКРАЇНИ. ПРАВОВІ ФОРМИ УКРАЇНСЬКИХ ТА ІНОЗЕМНИХ ПІДПРИЄМСТВ.
В 1991 році ВР України прийняла закон про зовнішньоекономічну діяльність. Згідно нього суб'єктами зовнішньоекономічної діяльності в Україні є:
фізичні особи
- громадяни України, іноземні громадяни та особи без громадянства, які мають цивільну правоздатність і дієздатність згідно з законами України і постійно проживають на території України;
- юридичні особи, зареєстровані як такі в Україні і які мають постійне місцезнаходження на території України (підприємства, організації та об'єднання всіх видів, включаючи акціонерні та інші види господарських товариств, асоціації, спілки, концерни, консорціуми, торговельні доми, посередницькі та консультаційні фірми, кооперативи, кредитно-фінансові установи, міжнародні об'єднання, організації та інші), в тому числі юридичні особи, майно та/або капітал яких є повністю у власності іноземних суб'єктів господарської діяльності;
- об'єднання фізичних, юридичних, фізичних і юридичних осіб, які не є юридичними особами згідно з законами України, але які мають постійне місцезнаходження на території України і

 
 

Цікаве

Загрузка...