WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаМіжнародні відносини, Міжнародна економіка → Міжнародні організації та форуми - Реферат

Міжнародні організації та форуми - Реферат

Міжнародні організації та форуми
Конкуренційне законодавство, маючи більш, ніж сторічну історію, порівняно недавно було визнано загальноекономічним інструментом. Протягом багатьох років це законодавство застосовувалось лише в економічно розвинутих країнах Західної Європи, США, Японії. З поширенням ринкової моделі економіки все більше країн світу запроваджують у свої національні системи загальноекономічної політики окрему галузь, пов'язану із створенням режиму підтримки конкуренції. На теперішній час конкурентні закони діють в більше ніж 80 державах світу і близько 20 країн опікуються законотворчою діяльністю в галузі конкуренції.
З кінця минулого сторіччя стрімке поширення конкурентної політики, структурні зміни у світовій економіці обумовили зростання ролі конкуренції. Іншими словами, інтеграційні тенденції світової економіки підтверджують той факт, що конкурентна політика не може вже бути, як раніше, обмежена рамками окремої держави, а стає предметом міжнародної взаємодії.
Наразі активне обговорення питань конкурентної політики та законодавства відбувається в рамках багатьох міжнародних організації, таких як: ОЕСР, ЮНКТАД, СОТ, Міжнародна мережа з питань конкуренції. Всі ці міжнародні організації прагнуть досягти спільної мети розповсюдження світових правил конкуренції, але мають різні до цього підходи відповідно до своєї історії, цілей та очікуваних результатів.
Комітет з питань конкуренції ОЕСР може розглядатися як один із лідерів міжнародних дискусій навколо питань конкуренції з огляду на його роботу, спрямовану на розробку оптимальних підходів до вирішення проблем, що базуються на поглибленому дослідженні. Комітет складається з двох робочих частин, перша - розглядає питання регулювання та антиконкурентних практик в різних галузях промисловості, друга - опікується міжнародним співробітництвом в галузі конкуренції (включаючи питання міжнародних картелів та злиттів), а також спільної групи з питань торгівлі та конкуренції та глобального форуму з питань конкуренції.
Коли в 1961 році була заснована ОЕСР, конкурентній політиці не приділялося належної уваги. Відповідний орган мав назву "Комітет з обмежувальної ділової практики" і вивчав суто законодавчі та процедурні аспекти конкуренції. Однак, згодом, оскільки конкурентна політика стала важливою складовою економічної політики кожної з країн-членів, Комітет в 1987 році отримав назву " Комітет з конкурентного законодавства та політики". Але ця подія не була суто формальною, оскільки значно зросла роль Комітету у використанні кращої практики при формуванні конкурентної політики та законодавства. Під час зустрічі в 2001 році країни-члени ухвалили рішення щодо зміни назви Комітету на Комітет з питань конкуренції. В цей час, з огляду на процеси глобалізації, Комітет акцентує свою увагу на таких питаннях як міжнародні картелі, злиття, що стають актуальними темами для країн-членів ОЕСР. Останнім часом теми для досліджень стають дедалі більш всеохоплюючими. Серед них можна окреслити 5 головних напрямів.
1. Розвиток конкурентного законодавства в країнах-членах:
" монопсонічна влада;
" підтримування перепродажних цін;
" зловживання домінуючим становищем;
" винятки з конкурентного законодавства для малих та середніх підприємств;
" захист збанкрутілих підприємств.
2. Секторальний підхід:
" фінансовий сектор;
" теле- і радіомовлення;
" поштові послуги;
" злиття в галузі автотранспорту.
3. Роль захисту конкуренції:
" дерегуляція в галузі електроенергетики, телекомунікаціях, газопостачання;
4. Нові теми для вивчення:
" захист прав інтелектуальної власності;
" державна допомога та конкурентна політика;
" програма поступливості;
" обмежувальна практика конгломератних злиттів.
5. Міжнародне співробітництво:
" питання міжнародних картелів;
" транснаціональні злиття;
" позитивна ввічливість.
Конференція Організації Об'єднаних Націй з торгівлі та розвитку (ЮНКТАД) була заснована як орган Генеральної Асамблеї ООН 30 грудня 1964 року. На початку основними функціями ЮНКТАД були визначені сприяння розвиткові міжнародної торгівлі, встановлення і запровадження відповідних принципів та політики, координація діяльності інших міждержавних утворень у сфері міжнародної торгівлі та розробка багатосторонніх правових актів у цій сфері, діяльність щодо узгодження економічної та торговельної політики національних урядів та регіональних економічних угрупувань тощо. 10 грудня 1978 року 33-тя Генеральна Асамблея ООН ухвалила резолюцію про скликання під егідою ЮНКТАД Конференції ООН з Обмежувальної Ділової Практики, (тобто економічної поведінки таких підприємств, які шляхом зловживання домінуючим становищем на ринку або набуття такого становища обмежують доступ на ринки або іншим чином стримують конкуренцію).
Ця Конференція схвалила основний документ, що визначає діяльність ЮНКТАД у галузі захисту конкуренції, - "Комплекс узгоджених на багатосторонній основі справедливих принципів і правил для контролю за обмежувальною діловою практикою. Прийняття зазначеного Комплексу (з 2000р. - Комплексу принципів та правил ООН з питань конкуренції) мало на меті сприяння максимальному використанню вигод від міжнародної торгівлі, пов'язаних з процесом її лібералізації, у відповідності до національних завдань економічного і соціального розвитку, зокрема, шляхом створення, заохочення і захисту конкуренції, здійснення контролю за економічною концентрацією та сприяння інноваційній діяльності. Комплекс визначає фіксування цін, дискримінаційні угоди, злиття, що суттєво обмежують конкуренцію, як обмежувальну ділову практику і приписує країнам-членам вживати заходи щодо припинення такої практики на національному, регіональному та міжнародному рівнях.
Дотримання Комплексу є лише проявом доброї волі держав світу, оскільки він не має обов'язкової юридичної сили. Разом з тим, Комплекс залишається єдиним міжнародним документом світового значення, який визначає засади міжнародного співробітництва держав з метою усунення або ефективного регулювання обмежувальної ділової практики, яка справляє несприятливий вплив на міжнародну торгівлю, зокрема торгівлю країн, що розвиваються, а також на економічний розвиток цих країн. З метою впровадження Комплексу у 1981 році був створений відповідний міжнародний інституційний механізм, а саме Міжурядова група експертів з Обмежувальної Ділової Практики (з 1997 року - МГЕ з питань законодавства та політики у галузі конкуренції). В розвиток Комплексу ЮНКТАД має на меті запровадити Модельний закон про конкуренцію. Проект закону наразі проходить узгодження зі світовими конкурентними органами та міжнародними організаціями.
Світова організація торгівлі - єдина багатостороння міжнародна організація, що встановлює обов'язкові правила міжнародної торгівлі. З метою досягнення цілей лібералізації торгівлі, СОТ стає ареною для переговорів та дискусій з питань торгівлі між країнами. В рамках СОТпроблеми торгівлі та конкурентної політики стають спільним предметом обговорення. Одразу після утворення СОТ Перша Міністерська конференція, що відбулася в 1995 році у Сінгапурі, ухвалила Міністерську декларацією, згідно з якою після дворічного підготовчого періоду в 1997 році була утворена Робоча група СОТ з торгівлі та конкурентної політики. Починаючи з 1997 року відбулося 15 її засідань. Головними темами обговорення є наступні:
" вплив ексклюзивних прав, що надаються державою, або регуляторної політики на конкуренцію та торгівлю;
" вплив прав інтелектуальної власності на торгівлю та конкуренцію;
" встановлення багатосторонніх правил конкуренції;
" вдосконалення антидемпінгових заходів в контексті конкуренції.
Багато дискусій викликає питання створення міжнародних правил конкуренції. На думку юристів, встановлення таких правил необхідно для надання рівних можливостей для національних та іноземних компаній, а також для ефективного застосування правил у випадках розслідування діяльності міжнародних картелів та офшорних компаній. З іншого боку, опоненти

 
 

Цікаве

Загрузка...