WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаМіжнародні відносини, Міжнародна економіка → Митні режими та порядок їх застосування - Контрольна робота

Митні режими та порядок їх застосування - Контрольна робота

Відходи (залишки), якщо такі утворилися в результаті знищення або руйнування товарів, перебувають під митним контролем з моменту їх утворення до моменту поміщення їх у відповідний митний режим у порядку, установленому для товарів, увезених на митну територію України. Такі відходи (залишки) повинні бути розміщені у відповідний митний режим не пізніше 10 діб з дня підписання акта про знищення (руйнування) товарів. На документах обліку таких відходів (залишків) уповноваженою посадовою особою митного органу проставляється штамп "Під митним контролем". ВМД на відходи (залишки) подається власником цих відходів (залишків) або вповноваженою ним особою в загальному порядку.

Перелік випадків, коли дозвіл на розміщення товарів у митний режим знищення або руйнування не видається, затверджений наказом Державної митної служби України, Міністерства охорони здоров'я України, Міністерства охорони навколишнього природного середовища України, Міністерства культури і мистецтв України, Міністерства аграрної політики України від 26 жовтня 2004 року № 763/516/413/735/378. Згідно цього наказу дозвіл на розміщення у митний режим знищення або руйнування не видається щодо таких товарів:

заборонених до ввезення на митну територію України та транзиту через митну територію України; стосовно яких не здійснено встановлені законодавством України необхідні види контролю, зазначені в частині першій статті 27 Митного кодексу України, та не надано дозвіл на їх знищення або руйнування;

неякісної та небезпечної продукції (крім продукції, яка стала неякісною та небезпечною під час перебування під митним контролем на митній території України, якщо на момент перетину митного кордону при ввезенні на цю територію не було відмовлено в документальному підтвердженні її якості та безпеки); вилучених митними органами як предмети порушення митних правил;

електроенергії та інших товарів, що не можуть бути ідентифіковані;

ядерних матеріалів, спеціальних розщеплювальних матеріалів; особливо небезпечних хімічних речовин; отруйних речовин; небезпечних відходів; радіоактивних відходів; розміщених у митний режим імпорту; у результаті знищення або руйнування яких утворюються особливо небезпечні хімічні та отруйні речовини, небезпечні чи радіоактивні відходи; культурних цінностей;

представників тваринного та рослинного світу, які відповідно до законів України й міжнародних договорів України, укладених у встановленому законодавством порядку, охороняються державою, крім випадків, коли їх знищення необхідне для запобігання епідеміям і епізоотіям.

Відмова на користь держави

Відмова на користь держави - митний режим, відповідно до якого власник відмовляється від товарів, що перебувають під митним контролем, без будь-яких умов на свою користь. У митному режимі відмови на користь держави на товари не нараховуються податки й збори, до товарів не застосовуються заходи нетарифного регулювання (стаття 246 Митного кодексу України).

Порядок надання митним органом дозволу на відмову на користь держави від товарів, що перебувають під митним контролем, затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 17.12.2003 № 1955. Цей порядок також визначив перелік товарів, що не можуть бути поміщені в митний режим відмови на користь держави. До таких товарів належать:

• товари, заборонені до ввезення в Україну, вивезення з України та транзиту через її митну територію;

• товари, що не перебувають на митній території України;

• товари, строк зберігання або використання яких закінчився;

• товари, що потребують особливих умов зберігання у разі, - якщо митний орган не має можливості забезпечити такі умови;

• товари, щодо яких не здійснено встановлених у статті 27 Митного кодексу України видів контролю (якщо вони підлягають цим видам контролю);

• товари, вилучені митними органами відповідно до Митного кодексу України;

• ядерні матеріали, радіоактивні та небезпечні відходи, особливо небезпечні хімічні речовини, отруйні речовини;

• товари, витрати на зберігання та реалізацію яких перевищуватимуть суму надходжень від їх продажу.

Товари, щодо яких надано дозвіл, зберігаються на складах митних органів з дати їх оформлення в митному режимі відмови на користь держави до моменту розпорядження цими товарами.

Відповідно до статті 187 Митного кодексу України й з метою реалізації положень статті 246 Митного кодексу України наказом Держмитслужби України від 24.12.2003 № 906 затверджено Порядок застосування митного режиму відмови на користь держави до товарів, що перебувають під митним контролем.

Умовою поміщення товарів у митний режим відмови на користь держави є дозвіл митного органу. У разі прийняття власником товарів, що перебувають під митним контролем на митній території України, рішення про відмову від цих товарів на користь держави дозвіл на поміщення цих товарів у митний режим відмови на користь держави надається начальником або вповноваженою посадовою особою митного органу, у зоні діяльності якого перебувають товари, на підставі письмової заяви власника товарів, поданої за формою, наведеною в додатку до Порядку. Власник подає митному органу разом із заявою копії таких документів:

• що засвідчують право заявника розпоряджатися товарами;

• дозволів, виданих іншими органами державної влади, що здійснюють відповідно до їх компетенції контроль під час переміщення товарів через митний кордон України;

• товаротранспортних та інших товаросупровідних.

Для здійснення митного контролю й митного оформлення товарів у митному режимі відмови на користь держави їх власник або вповноважена ним особа доставляє товари на склад митного органу в строк, що не перевищує трьох діб з дня отримання дозволу на поміщення товарів у митний режим відмови на користь держави. Цей дозвіл є підставою для поміщення товарів на склад митного органу. Оформлення ВМД може бути завершене за умови поставлення на облік цих товарів митним органом, який провів їх митне оформлення.

Митне оформлення товарів, що ввезені на митну територію України й перебувають під митним контролем, у митному режимі відмови на користь держави здійснюється без нарахування податків і зборів та без застосування заходів нетарифного регулювання. Товари, у поміщенні яких у митний режим відмови на користь держави було відмовлено, повинні бути оформлені в іншому митному режимі або вивезені за межі митної території України.

Висновки

Отже, митний режим – це сукупність положень про статус товару, щодо митного контролю та оформлення товару.

Декларант самостійно обирає митний режим, у який розміщуються товари, відповідно до мети їх переміщення через митний кордон України, і на підставі документів, що подаються митному органу для здійснення митного контролю й митного оформлення (стаття 186 Митного кодексу України). Зміна митного режиму допускається за умови виконання всіх належних процедур щодо заявленого режиму, дотримання вимог законодавства щодо тарифних і нетарифних заходів регулювання та подання митному органу для здійснення митного контролю та митного оформлення товарів відповідних документів, що підтверджують заявлений режим.

Митним кодексом України передбачено застосування таких митних режимів:

• імпорту;

• експорту;

• транзиту;

• тимчасового ввезення (вивезення);

• митного складу;

• реімпорту;

• реекспорту;

• спеціальної митної зони;

• магазину безмитної торгівлі;

• переробки на митній території України;

• переробки за межами митної території України;

• знищення або руйнування;

• відмови на користь держави.

використані джерела

  1. Василик О.Д. Державні фінанси України: навч. пос.–К., 1997

  2. Ващенка В.В. Митно–тарифне регулювання зовнішньо-економічної діяльності // Фінанси України.–2000. – №3.– с.40–47.

  3. Ващенко В. Митно–тарифне регулювання в Україні // Митна справа.–2001.–№4.–с.16–24.

  4. Візьонок Г. Про деякі питання адміністрування державного мита // Вісник ПСУ. 2001.–№38–с.49–55.

  5. Ківалов С., Кормич Б. Митна справа та національна безпека // Митна справа.–2001.–№4. с.3–16.

  6. Ківалов С.В. Митна політика як важлива складова державної політики // Митна справа.–2001.–№1. с.3–5.

  7. Конституція України. Прийнята Верховною Радою України 28 червня 1996 року // Відомості Верховної Ради України. - 1996. - № 30 т. 141.

  8. Митний кодекс України від 12 грудня 1991 p. // Відомості Верховної Ради України. - 1992. - № 16. - Ст. 203.


 
 

Цікаве

Загрузка...