WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаМіжнародні відносини, Міжнародна економіка → Митні режими та порядок їх застосування - Контрольна робота

Митні режими та порядок їх застосування - Контрольна робота

Строк переробки товарів за межами митної території України обчислюється з дня проведення митним органом митного оформлення товарів, що вивозяться для переробки. Строк переробки товарів за межами митної території України встановлюється митним органом під час надання дозволу підприємству – резидентові України виходячи з тривалості процесу переробки товарів, але, як правило, не може перевищувати 90 днів. Виходячи з технологічних особливостей переробки Кабінет Міністрів України за поданням відповідного міністерства або іншого центрального органу виконавчої влади може встановлювати інші строки переробки товарів.

Митні органи здійснюють контроль за обов'язковим обсягом виходу продуктів переробки, що утворюються в результаті переробки товарів за межами митної території України. Дані про обов'язковий обсяг виходу продуктів переробки зазначаються в договорі (контракті) про переробку продукції за межами митної території України.

У разі ввезення на митну територію України товарів, вивезених за її межі для переробки, чи продуктів переробки вони підлягають декларуванню з поданням окремого документа - декларації на товари іноземного походження, які були витрачені в процесі переробки українських товарів. Продукти переробки, що ввозяться на митну територію України, оподатковуються відповідно до закону.

Порядок застосування митного режиму переробки за межами митної території України затверджено наказом Держмитслужби України від 13.09.2003 № 609. Порядком установлено, що для отримання дозволу на розміщення товарів у митний режим переробки за межами митної території України підприємство подає митному органу за місцем державної реєстрації підприємства письмову заяву. Разом із заявою митному органу подаються:

• зовнішньоекономічний договір (контракт) про переробку товарів, який, зокрема, містить відомості про обов'язковий обсяг виходу продуктів переробки, конкретний обсяг робіт і строк їх виконання;

• додаток до договору (контракту) про переробку товарів, у якому наводиться технологічна схема переробки, що відображає всі основні етапи переробки й процес перетворення товарів, розміщених у митний режим переробки за межами митної території України, у продукти переробки, а також кількісні показники товарів, розміщених у цей режим, та інших товарів, що витрачаються підприємством при здійсненні операцій з переробки, на кожному етапі переробки з обґрунтуванням виробничих утрат товарів і втрат виконавця.

Підприємствам, які регулярно здійснюють операції з переробки, за їх письмовою заявою може надаватися письмовий дозвіл на проведення операцій з кількості, визначеній зовнішньоекономічним договором (контрактом) про переробку. Строк дії дозволу не повинен перевищувати одного року.

Порядком передбачено, що товар може бути розміщений у митний режим переробки за межами митної території України митницею поза місцем обліку підприємства в митному органі. Для цього дозвіл надається митним органом, що безпосередньо здійснюватиме оформлення ВМД, після подання йому листа-узгодження про проведення митного оформлення товарів у митному органі поза місцем обліку підприємства.

Для прийняття рішення про надання дозволу на розміщення товарів у митний режим переробки за межами митної території України митним органом розглядається можливість дотримання підприємством установлених законодавством умов переробки, у тому числі технологічні особливості процесу переробки та можливість ідентифікації перероблених товарів у продуктах переробки. Для цього митний орган може використовувати:

• рішення митної лабораторії;

• довідки та рішення митних органів про вартість товару чи його відповідність кодові за УКТЗЕД;

• висновки Мінекономіки України стосовно визначення операцій як таких, що належать до операцій з давальницькою сировиною, у разі здійснення операцій з переробки (у тому числі виконання кількох операцій з переробки кількома підприємствами) відповідно до Закону України "Про операції з давальницькою сировиною у зовнішньоекономічних відносинах".

Відповідальність за дотримання порядку переробки товарів за межами митної території України несе підприємство, що отримало дозвіл митного органу на розміщення товарів у цей митний режим. Дозвіл на розміщення товарів у митний режим переробки за межами митної території України може бути скасований митним органом, якщо його надано на підставі недостовірних даних, що мали істотне значення для прийняття рішення про надання дозволу, або якщо підприємство, якому надано такий дозвіл, не дотримує положень Митного кодексу й інших актів законодавства України. Митний орган письмово повідомляє підприємство про скасування дозволу на розміщення товарів у митний режим переробки товарів за межами митної території України із зазначенням причини його скасування.

У разі скасування дозволу на розміщення товарів у митному режимі переробки товарів за межами митної території України, підприємство зобов'язане в строк, що не перевищує десяти календарних днів з дня скасування, заявити про зміну митного режиму з додержанням вимог Митного кодексу та інших актів законодавства України й зі сплатою всіх необхідних платежів, установлених законодавством. У разі зміни умов договору (контракту) про переробку товарів підприємство зобов'язане звернутися до митного органу із заявою про надання нового дозволу на розміщення товарів у митний режим переробки за межами митної території України.

Знищення або руйнування

Знищення або руйнування - митний режим, відповідно до якого товари, увезені на митну територію України, знищуються під митним контролем чи приводяться в стан, який виключає їх використання, без справляння податків, установлених на імпорт, а також без застосування заходів нетарифного регулювання до товарів, що знищуються або руйнуються (стаття 243 Митного кодексу України).

Знищення або руйнування товарів здійснюється за рахунок їх власника чи іншої заінтересованої особи й допускається з письмового дозволу митного органу, який надається за умови наявності дозволів інших органів державної влади, що здійснюють відповідно до їхньої компетенції контроль під час переміщення товарів через митний кордон України. Такий дозвіл митним органом не надається, якщо знищення товарів може завдати істотної шкоди навколишньому природному середовищу, а також в інших випадках, що визначаються Держмитслужбою України спільно з іншими органами державної влади, які здійснюють контроль під час переміщення товарів через митний кордон України.

Порядок застосування митного режиму знищення або руйнування до товарів, що перебувають під митним контролем, затверджено наказом Держмитслужби України від 24.12.2003 № 905. Дія Порядку поширюється на товари, що перебувають під митним контролем на митній території України.

Цим Порядком передбачено, що методи знищення або руйнування товарів повинні відповідати таким вимогам:

• унеможливлювати подальше відновлення первинних споживчих властивостей товарів або використання їх окремих частин, вузлів і агрегатів за призначенням;

• забезпечувати дотримання законодавства України про захист здоров'я населення й охорону навколишнього природного середовища та не призводити до утворення отруйних, токсичних, шкідливих і потенційно небезпечних речовин та відходів;

• унеможливлювати вилучення поза митним контролем або підміну знищуваних товарів.

Порядком установлено, що митні органи не визнають як операцію зі знищення або руйнування товарів:

• використання для споживання тваринами товарів, попередньо призначених для споживання людиною;

• проведення з товарами операцій з переробки;

• отримання продуктів переробки, включаючи монтаж, складання, переробку або обробку товарів;

• ремонт товарів, включаючи їх відновлення;

• використання товарів як таких, що полегшують процес виготовлення продуктів переробки, якщо самі вони при цьому повністю витрачаються;

• тощо.

Порядком установлено, що знищення або руйнування таких товарів, як:

• лікарські й наркотичні засоби, психотропні речовини, їх аналоги та прекурсори;

• неякісна й небезпечна продукція (крім товарів 1 - 24 груп згідно з УКТЗЕД);

• військова, мисливська, спортивна вогнепальна зброя та боєприпаси до неї;

• холодна й пневматична зброя;

• вибухові речовини;

• спеціальні засоби, заряджені речовинами сльозоточивої та дратівної дії, засоби індивідуального захисту, засоби активної оборони й засоби для виконання спеціальних операцій і оперативно-розшукових заходів,

- здійснюється відповідно до вимог, визначених Кабінетом Міністрів України чи спеціально вповноваженими центральними органами державної влади відповідно до їх компетенції.


 
 

Цікаве

Загрузка...