WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаМіжнародні відносини, Міжнародна економіка → Митні режими та порядок їх застосування - Контрольна робота

Митні режими та порядок їх застосування - Контрольна робота

Увезення та переробка на митній території України товарів, що походять з інших країн, здійснюються з дозволу митного органу відповідно до положень Митного кодексу України та інших законів України. Дозвіл на переробку товарів на митній території України може бути скасований митним органом, якщо його надано на підставі недостовірних даних, що мали істотне значення для прийняття рішення, або якщо підприємство – резидент України, якому надано такий дозвіл, не дотримує положень Митного кодексу України та інших законодавчих актів України.

Кількість операцій з переробки товарів у митному режимі переробки на митній території України не обмежується, а операції з переробки товарів можуть включати:

1) власне переробку товарів;

2) обробку товарів - монтаж, збирання, монтування та налагодження, унаслідок чого одержуються інші товари;

3) ремонт товарів, у тому числі відновлення та регулювання;

4) використання окремих товарів, що не є продуктами переробки, але які сприяють чи полегшують процес виготовлення продуктів переробки, якщо самі вони при цьому повністю витрачаються.

Обмеження на окремі операції з переробки товарів, порядок виконання операцій з переробки товарів, включаючи можливість та умови використання українських товарів у процесі переробки, визначаються Митним кодексом України та іншими законами України. Окремі операції з переробки товарів за дорученням підприємства – резидента України, якому надано дозвіл на переробку товарів на митній території України, та з дозволу митного органу можуть здійснюватися іншим підприємством. При цьому відповідальність перед митними органами за дотримання визначеного порядку переробки товарів несе підприємство, якому надано дозвіл на проведення операцій з переробки товарів на митній території України. Якщо умовами переробки товарів на митній території України передбачається виконання кількох операцій з їх переробки кількома підприємствами, то кожне з підприємств, яке бере участь у процесі переробки, повинно одержати дозвіл митного органу на переробку товарів на митній території України. Переміщення товарів між підприємствами, що беруть участь у їх переробці, здійснюється з дозволу й під контролем митного органу.

Строк переробки товарів на митній території України встановлюється митним органом під час надання дозволу підприємству - резидентові України виходячи з тривалості процесу переробки товарів та розпорядження продукцією їх переробки, але, як правило, не може перевищувати 90 днів. Виходячи з технологічних особливостей переробки Кабінет Міністрів України за поданням відповідного міністерства або іншого центрального органу виконавчої влади може встановлювати інші строки переробки товарів.

Митні органи можуть проводити перевірку товарів, увезених для переробки на митній території України, а також продуктів їх переробки в будь-якої особи, яка здійснює операції з переробки таких товарів. Митні органи також здійснюють контроль за обов'язковим обсягом виходу продуктів переробки, що утворюються в результаті переробки товарів на митній території України. Дані про обов'язковий обсяг виходу продуктів переробки зазначаються в договорі (контракті) про переробку товарів на митній території України.

У разі вивезення за межі митної території України товарів, увезених для переробки на митній території України, чи продуктів їх переробки вони підлягають декларуванню митним органам з поданням окремого документа - митної декларації, у якій зазначаються кількість і вартість українських товарів, витрачених при здійсненні операцій з переробки товарів, що ввозилися для переробки. Митне оформлення українських товарів, використаних під час переробки товарів, що походять з інших країн, здійснюється в порядку, установленому Митним кодексом України та іншими законами України для митного оформлення експорту товарів українського походження.

Якщо умовами переробки на митній території України товарів, що походять з інших країн, передбачено проведення розрахунків частиною продуктів їх переробки, то такі продукти повинні бути оформлені як ввезені на митну територію України в митному режимі імпорту зі справлянням усіх належних податків і зборів та застосуванням відповідних заходів нетарифного регулювання згідно із законодавством.

Порядок застосування митного режиму переробки на митній території України затверджено наказом Держмитслужби України від 13.09.2003 № 609. Порядком установлено, що для отримання дозволу на розміщення товарів у митний режим переробки на митній території України підприємство подає митному органу за місцем державної реєстрації підприємства письмову заяву. Разом із заявою митному органу подаються:

• зовнішньоекономічний договір про переробку товарів, який, зокрема, містить відомості про обов'язковий обсяг виходу продуктів переробки, конкретний обсяг робіт і строк їх виконання;

• додаток до договору про переробку товарів, у якому наводиться технологічна схема переробки, що відображає всі основні етапи переробки й процес перетворення товарів, розміщених у цей режим, у продукти переробки, а також кількісні показники товарів, розміщених у режим переробки на митній території України, та інших товарів, що витрачаються підприємством на здійснення операцій з переробки, на кожному етапі переробки з обґрунтуванням виробничих утрат товарів, і втрат виконавця.

Підприємствам, які здійснюють регулярні операції з переробки, за зазначеною письмовою заявою може надаватися письмовий дозвіл на проведення операцій у кількості, визначеній зовнішньоекономічним договором (контрактом) про переробку. Строк дії дозволу не повинен перевищувати одного року. Порядком передбачено, що товар може бути розміщений у митний режим переробки на митній території України митницею поза місцем обліку підприємства в митному органі. Для цього дозвіл надається митним органом, що безпосередньо здійснюватиме оформлення ВМД, після подання йому листа-узгодження про проведення митного оформлення товарів у митному органі поза місцем обліку підприємства.

Для прийняття рішення про надання дозволу на розміщення товарів у цей митний режим митним органом розглядається можливість дотримання підприємством установлених законодавством умов переробки, у тому числі технологічні особливості процесу переробки та можливість ідентифікації перероблених товарів у продуктах переробки. Для цього митний орган може використовувати:

• рішення митної лабораторії;

• довідки та рішення митних органів про вартість товару чи його відповідність кодові за УКТЗЕД;

• висновки Мінекономіки України стосовно визначення операцій як таких, що належать до операцій з давальницькою сировиною, у разі здійснення операцій з переробки (у тому числі виконання кількох операцій з переробки кількома підприємствами) відповідно до Закону України "Про операції з давальницькою сировиною у зовнішньоекономічних відносинах".

Переробка на митній території України не обмежується товарами, безпосередньо ввезеними на митну територію України, а також допускається щодо товарів, які попередньо ввезені та розміщені в інший митний режим.

Відповідальність за дотримання митного режиму переробки товарів на митній території України несе підприємство, що отримало дозвіл митного органу на розміщення товарів у цей режим. Дозвіл на розміщення товарів у митний режим переробки на митній території України може бути скасований митним органом, якщо його надано на підставі недостовірних даних, що мали істотне значення для прийняття рішення про надання дозволу, або якщо підприємство, якому надано такий дозвіл, не дотримує положень Митного кодексу й інших актів законодавства України. Митний орган письмово повідомляє підприємство про скасування дозволу на розміщення товарів у цей митний режим із зазначенням причини його скасування.

У разі скасування дозволу на розміщення товарів у режимі переробки на митній території України, підприємство зобов'язане в строк, що не перевищує десяти календарних днів з дня скасування, заявити про зміну митного режиму з додержанням вимог Митного кодексу та інших актів законодавства України й зі сплатою всіх необхідних платежів, установлених законодавством. У разі зміни умов договору (контракту) про переробку товарів підприємство зобов'язане звернутися до митного органу із заявою про надання нового дозволу на розміщення товарів у митний режим переробки на митній території України.

Переробка за межами митної території України

Переробка за межами митної території України - митний режим, відповідно до якого товари, що перебувають у вільному обігу на митній території України, вивозяться без застосування заходів тарифного та нетарифного регулювання з метою їх переробки за межами митної території України та наступного повернення в Україну (стаття 237 Митного кодексу України).

Вивезення товарів для переробки за межами митної території України здійснюється з дозволу митного органу на основі положень Митного кодексу та інших законів України. Дозвіл на вивезення товарів для переробки за межами митної території України може бути скасований митним органом, якщо його надано на підставі недостовірних даних, що мали істотне значення для прийняття рішення, або якщо підприємство – резидент України, якому надано такий дозвіл, не дотримує положень Митного кодексу та інших законів України.


 
 

Цікаве

Загрузка...