WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаМіжнародні відносини, Міжнародна економіка → Українсько-Словацькі відносини, історія і сучасність (магістерська робота) - Курсова робота

Українсько-Словацькі відносини, історія і сучасність (магістерська робота) - Курсова робота

Зазначалося також, що, виходячи з приєднання Словацької Республіки до держав Шенгенської угоди, суттєво зміниться характер сучасного стану охорони державного кордону з Україною. Комісія констатувала, що створення сучасної системи управління кордоном стане провідним фактором різкого прискорення економічного розвитку, активізації міжнародних відносин і регіональної співпраці.

Перспективи розвитку торговельно-економічних відносин між Україною і Словацькою Республікою лежатимуть у площині подальшого розвитку економічних відносин Україна — Європейський Союз. Входження словацької економіки до єврозони поступово накладатиме на український експорт всі європейські обмеження і квоти, особливо стосовно сталеливарних виробів, хімічних добрив, сільськогосподарської продукції.

Перспективним напрямком співробітництва в транспортній галузі є ефективне використання комбінованих перевезень, розвиток 5-го міжнародного транспортного коридору Європа-Китай.

З огляду на транзитне положення України і Словаччини обидві країни зацікавлені в утриманні та збільшенні обсягів транспортування енергоносіїв своєю територією, а також розширенні співпраці у цій важливій сфері двосторонніх економічних відносин. Тому одним із перспективних напрямків двостороннього співробітництва є реалізація проекту Євро-Азійського нафтотранспортного коридору.

Особливого значення набуває розвиток двосторонніх відносин з Словацькою Республікою в умовах її членства в Європейському Союзі та НАТО. Зі вступом Словаччини до цих організацій та віднесенням словацьким керівництвом українсько-словацьких відносин до пріоритетів зовнішньої політики Словацької республіки створюються передумови для якісно нового етапу розвитку двостороннього співробітництва, зокрема в контексті більш активної підтримки Словаччиною євроінтеграційних та євроатлантичних прагнень України.

У зв'язку з набуттям Словацькою Республікою членства в Європейському Союзі, до пріоритетних напрямків двостороннього економічного співробітництва на нинішньому етапі слід, насамперед, віднести прискорену адаптацію договірно-правової бази двосторонніх відносин до законодавства ЄС (з метою мінімізації можливих негативних наслідків вступу Словацької республіки до ЄС для двостороннього співробітництва); розширення економічного та збільшення обсягів торговельно-економічного співробітництва; сприяння розвитку міжрегіонального та транскордонного співробітництва; подальшу лібералізацію візового режиму

Динаміка економічних процесів у ЄС досить помітно вплине на економічний стан України — з огляду на високий рівень відкритості її економіки. Розширений за рахунок нових країн-кандидатів ЄС стане найбільшим ринком збуту українських товарів та джерелом українського імпорту. Велика міра впливу вимагатиме нових підходів до вироблення та реалізації економічної політики, з урахуванням тенденції розвитку світогосподарських зв'язків у цілому та економічної кон'юнктури в Європі зокрема.

Для українських експортерів більшість проблем, зумовлених розширенням ЄС, виникає через те, що Україна відстає від країн-членів у сфері ринково спрямованих соціально-економічних перетворень та за темпами економічної і технологічної модернізації. Звичайно, це впливає на конкурентоспроможність продукції наших виробників у відкритому ринковому середовищі.

Членство в Євросоюзі протягом останнього десятиріччя не створювало істотних перешкод для розвитку торгово-економічних зв'язків України з іншими країнами. Переорієнтація країн-кандидатів на співробітництво у цій сфері саме з членами ЄС переважною мірою вже відбулася (країни-кандидати є другим за обсягом торговим партнером після США, а на ЄС припадає понад 65% зовнішньої торгівлі цих країн). Отже, немає достатніх підстав вважати, що входження окремих країн, зокрема Словаччини, до складу ЄС призведе до згортання їхніх торгово-економічних відносин з Україною.

Але, з іншого боку, необхідно активізувати розвиток транскордонних зв'язків, а саме залучити для активного співробітництва західні області України в рамках Карпатського єврорегіону, надати державну підтримку розвиткові регіональної інфраструктури економічної та зовнішньоекономічної діяльності. Потрібно розробити спільно із словацькою стороною концепцію розвитку прикордонних областей із залученням фінансування з боку ЄС. Не варто відриватися від Словаччини — країни, співробітництво з якою є важливим кроком на шляху прискорення євроінтеграційних процесів.

Висновки

Аналіз теоретичних та практичних основ україно-словацьких відносин дозволив зробити наступні висновки та обґрунтувати такі рекомендації:

1. Становлення і розвиток українсько-словацького міждержавного співробітництва мали системний характер, що проявилося в наступному: еволюція різних напрямків, форм і видів відносин між Україною та Словацькою республікою відбувалася під цілеспрямованим керівництвом держав і відповідних державних органів і в кінцевому результаті привела до формування цілісної системи двосторонніх добросусідських відносин та заклала основи стратегічного українсько-словацького партнерства у відносинах між двома незалежними державами. У цілому, міждержавні зв'язки України та Словацької республіки стабільно розвивалися як відносини міжнародного співробітництва.

2. В 1990-ті роки сформувалася системи ефективної взаємодії між основними державними інституціями України і Словацької республіки — парламентами і урядами, главами держав і урядів, міністерствами і відомствами та іншими структурами. Разом з тим, зв'язки суб'єктів — структурних елементів системи українсько-словацького міждержавного співробітництва мали різну інтенсивність: офіційні контакти президентів двох країн посилилися лише в 1999-2000 рр.; дещо раніше — в 1995-1997 рр. була започаткована принципово нова форма співпраці урядів — регулярні зустрічі і переговори міжурядових делегацій; з деяких питань недостатньою була координуюча спільна робота зовнішньополітичних відомств; тільки наприкінці ХХ століття більш інтенсивним стало двостороннє міжпарламентське і міжпартійне співробітництво.

3. Важливу роль у формуванні системи і координації українсько-словацького міждержавного співробітництва зіграла діяльність Міжурядової українсько-словацької комісії з питань торгово-економічного і науково-технічного співробітництва та Міжурядової українсько-словацької комісії з питань національних меншин, освіти і культури.

4. Складовою частиною — підрівнем міждержавного українсько-словацького співробітництва була взаємодія регіональних і місцевих органів державної влади і самоврядування України і Словацької республіки, транскордонна співпраця регіонів двох країн, у тому числі в рамках Карпатського єврорегіону. Впродовж 1990-х років створено широку договірно-правову базу українсько-словацького міждержавного співробітництва, яку складають понад 100 двосторонніх міжнародно-правових документів.

5. Чинники, які знижують ефективність українсько-словацького міждержавного співробітництва мають внутрішньо- і зовнішньополітичний характер. Зокрема, з-поміж зовнішніх — різне міжнародне (геополітичне) становище України і Словацької республіки, відмінність в зовнішньополітичній орієнтації, належність до різних інтеграційних структур; внутрішніх — характер правлячих політичних сил, державно-політичних еліт, різноманітних кіл і груп впливу, безпосередніх суб'єктів двосторонніх стосунків тощо. Словацька республіка об'єктивно зацікавлена в стабільному розвитку незалежної демократичної України, так само як і в економічному співробітництві з нею. Для країн Центральної Європи Україна залишається стратегічним транзитним шляхом до ринків країн СНД.

6. Визначальними в процесі розвитку співробітництва Словацької республіки з Україною є такі чинники: динамічний розвиток двосторонніх міждержавних стосунків, пошук можливостей регіонального інтеграційного зближення, інтенсифікація співробітництва в загальноєвропейських структурах. Політичне порозуміння між Україною і Словацькою республікою сприяє плідному розвитку економічних зв'язків.

7. Дуже важливе в політиці Словацької республіки щодо України є залучення її до регіональних інтеграційних процесів. Завдяки позиції Словацької республіки Україна в червні 1996 р. стала членом Центральноєвропейської ініціативи. Водночас, головним чином через глибоку економічну кризу в Україні, Словацька республіка дуже обережно ставиться до можливості приєднання України до центральноєвропейської зони вільної торгівлі.

Список використаної літератури

 1. Антюхина-Московченко В.И., Злобин А.А., Хрусталев М.А. Основы теории международных отношений: Учеб. пособие. — М.: Международные отношения 1980. — 292 с.

 2. Бурлацкий Ф.М. Некоторые вопросы теории международных отношений // Вопросы философии. — 1983. — №9. — С. 54.

 3. Буткевич В.Г., Мицик В.В., Задорожній О.В. Міжнародне право. Основи теорії: Підручник / За ред. В.Г. Буткевича. — К.: Либідь, 2002. — 608 с.

 4. Вiднянський С.В., Сергієнко Т.С. Українсько-словацькі відносини: здобутки і перспективи // Науковий вісник Дипломатичної академії при МЗС України. Випуск 7. — К.: Дипломатична академія України при Міністерстві закордонних справ України, 2002. — С. 221-229.

 5. Віднянський С.В., Сергієнко Т.С. Українсько-словацькі відносини: здобутки і перспективи. — К.: Основи, 2004. — 128 с.

 6. Візовий режим з Україною — якомога пізніше, членство в ЄС — якомога швидше // Дзеркало тижня. — 2001. — 17 листопада. — С. 19.

 7. Гершкова И.Н. Международные экономические организации. — М.: Консалтбанкир, 2000. — 167 с.

 8. Гожій С.Я. Транзитні можливості України дуже привабливі // Діловий вісник. — 2001. — №3. — С. 51.

 9. Грущинська Н. Головні аспекти транскордонного співробітництва між Україною та Словаччиною // Економічний Часопис. — 2002. — №2. — С. 29-32.

 10. Дахно І.І. Міжнародне економічне право: Курс лекцій. — 2-ге вид., стереотип. — К.: МАУП, 2003. — 206 с.

 11. Дідківська Л.І., Головко Л.С. Державне регулювання економіки: Навч. посіб. — 5-те вид., стер. — К.: Знання, 2006. — 213 с.

 12. Долішній М. Проблеми і перспективи транскордонного співробітництва в аспекті процесів європейської інтеграції. — Львів, 2000. — 92 с.

 13. Европейское право: Учебник для вузов / Под. общ. ред. проф. Л.М. Энтина. — М.: Норма, 2004. — 720 с.

 14. Єременко В.І. Зовнішня політика Словацької респуьліки у виборчих програмах політичних партій: Міжнародна безпека, інтеграція до НАТО, оборонна політика та армія // Політична панорама. — 2006. — №2. — С. 21-27.

 15. Єршов І.С. Україна та "Українське питання в політиці Чехословаччини. — К.: 2001. — 146 с.

 16. Іванишин М. Словацький референдум 1997. Виникнення, перебіг, наслідки: Діяльність недержавних організацій та громадських ініціатив // Політична панорама. — 2006. — №3-4. — С. 29-34.

 17. Каламкарян Р.А. Международно-правовое значение односторонних юридических актов государств. — М.: Наука, 1984. — 110 с.

 18. Капустин Б.Г. Современность как предмет политической теории. — М., 1998. — 106 с.

 19. Киссинджер Г. Дипломатия. — М.: Ладомир, 1997. — 344 с.

 20. Кукулка Ю. Проблемы теории международных отношений. — М.: Международные отношения, 1980. — 322 с.

 21. Курдюков Г.И. Государства в системе международно-правового регулирования. — М.: Изд-во "Сфера", 2001. — 256 с.

 22. Кучерів І. Досвід Словаччини для України // Плеяди. — 2005. — №2. — С. 40-42.

 23. Левин Д.Б. Актуальные проблемы теории международных отношений. — М.: Наука, 2004. — 62 с.

 24. Литвин В. Українсько-словацькі відносини: історія та сучасність // Голос України. — 4 жовтня 2003 р.

 25. Майер Томас. Демократический социализм — социальная демократия. Введение. — К.: Основні цінності, 2000. — 266 с.

 26. Матеріали, надані Посольством Словацької Республіки в Україні.

 27. Мєсєжніков Г. Словацький шлях до НАТО // Плеяди. — 2005. — №2. — С. 36-39.

 28. Міжнародне право: Основні галузі / За ред. В.Г. Буткевича. — К.: "Либідь", 2004. — 816 с.

 29. Міжнародні організації: Навч. посібник / За ред. Ю.Г. Козака, В.В. Ковалевського. — К.: ЦУЛ, 2003. — 288 с.

 30. Мірошниченко О. Словаччина // Юстиніан. — 2006. — №11. — С. 48-51.

 31. Мітряєва С. Нам варто уважніше придивитися до набутого Словаччиною євроінтеграційного досвіду // Закарпатська інформаційно-аналітична газета. — 25 лютого 2007 р.

 32. Мітряєва С.І. Українсько-словацький кордон у контексті розширення ЄС. // Стратегічна панорама. — 2002. — №4. — С. 99-103.

 33. Мітряєва С.І., Приходько В.О. Візовий режим і його вплив на становище національних меншин в Україні та Словаччині // Стратегічна панорама. — 2000. — №3-4. — С. 67-74.

 34. Новиков Г.Н. Теории международных отношений: Учебное пособие. — Иркутск: Изд-во Иркутского университета, 1996. — 298 с.

 35. Паньков А.А. Международный обычай // Сб. науч. трудов НЮА. — Вып. 6. — Новосибирск: Изд-во НЮА, 2003. — С. 139.

 36. Перегудов С. Западная социал-демократия на рубеже веков // МЭ и МО. — 2000. — №6. — С. 47-50.

 37. Пернатій О.Ю. Міжнародний договір та міжнародний звичай: шукаємо відмінності // Юстиніан. — 2004. — №6. — С. 29.

 38. Перспективи економічних відносин між Україною та Європейським Союзом // За заг. ред. Якубяк М., Колесніченко А. — К.: Центр соціально-економічних досліджень, 2006. — 84 с.

 39. Поздняков Э.А. Внешнеполитическая деятельность и межгосударственные отношения. — М.: Наука, 1986. — 416 с.

 40. Свечникова Л.Г. Понятие обычая в современной науке. Подходы, традиции, проблемы (на материалах юридической и этнологической наук) // Государство и право. — 1998. — №9. — С. 45.

 41. Сергієнко Т. Білатеральні зв'язки словаків та українців. Історія та сучасність // Міжетнічні відносини на Закарпатті: стан, тенденції і шляхи поліпшення. — Ужгород: ГРВВУСПІ, 2001. — C. 113-117.

 42. Сергієнко Т. Документальні джерела з історії українсько-словацьких відносин 90-х років ХХ ст. // Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія: Історія. — Ужгород: Вид-цтво В. Падяка, 2002. — С. 186-191.

 43. Сергієнко Т. Проблеми українсько-словацького співробітництва: погляд словацьких вчених // Регіональні студії. Науковий збірник. Випуск 4. — Ужгород: Ліра, 2002. — С.89-99.

 44. Сергієнко Т. Словацька національна меншина в двосторонніх українсько-словацьких відносинах // Carpatiсa-Карпатика. Випуск 17. Українсько-словацькі взаємини в галузі історії, літератури та мови. — Ужгород: УжНУ, 2002. — С. 122-129.

 45. Сергієнко Т.С. Українсько-словацькі відносини: формування системи міждержавного співробітництва // Автореф. дис... канд. іст. наук: 07.00.02. — К., 2003. — 18 с.

 46. Сотрудничество Украины и Словакии в области транспорта // Транспорт. — 2001. — №25-26. — С. 24-25.

 47. Стеченко Д.М. Державне регулювання економіки: Навч. посіб. — 3-тє вид., випр. — К.: Знання, 2006. — 262 с.

 48. Сурмин Ю.П. Теория систем и системный анализ: Учеб. пособие. — К.: МАУП, 2003. — 368 с.

 49. Тараненко І.О. Транспортний комплекс і конкуренція // Зовнішня торгівля. — 2001. — №1,2. — С. 4.

 50. Туристична Україна в цифрах // Дзеркало тижня. 2001. — 15 вересня.

 51. Фищенко Л.С. Явления наднациональности в деятельности международных организаций // Советский ежегодник международного права, 1987. — М.: Наука, 1999. — С. 54-58.

 52. Хохлов Н.Н. Обычай в международном праве // Юрист. — 2001. — №12. — С. 24.

 53. Циганкова Т.М., Гордєєва Т.Д. Міжнародні організації: Навч. посібник. — К.: Плеяди, 2001. — 291 с.

 54. Черниченко С.В. Нормы международного нрава, их создание и особенности их структуры // Советский ежегодник международного права, 1979. — М.: Наука, 1980. — С. 45.

 55. Шибаева Е., Поточный М. Правовые вопросы структуры и деятельности международных организаций. — М.: Изд-во МГУ, 1998. — 256 с.

 56. Шибаева Е.А. Создание Лиги Наций. — М.: Международные отношения, 1996. — 98 с.

 57. Шкунаев В.Г. Деятельность Лиги Наций: Вчера и сегодня. — М.: Международные отношения, 1989. — 138 с.

 58. Шлях Словаччини до НАТО. — К.: "Демократичні ініціативи", 2007. — 168 с.

 59. Шренлер Х.А. Международные экономические организации: Справочник. — М.: Международные отношения, 1999. — 362 с.

 60. Яшкина С.В. Преимущества "Дружбы" // ТЭК. — 2001. — №6. — С. 29-36.

 61. http://www.slovakia.kiev.ua // Офіціцний сайт посольства Словаччини в Україні.

 62. Serhijenko T., Sjusko I. Проблеми оптації в контексті сучасних українсько-словацьких відносин // Čo dala — vzala našim rodakom optacia / Zbornik z medzinrodnej konferencie. Ed.M. Gajdoš. — Košice-Prešov: EXCO, 2002. — S.50-58.

 63. Villiger M.E. Customary international law and treaties — Dordrecht, 1985. — P. 37, 299.

 64. Virally M. Sur la notion d'accord // Festschrift fur R. Bindschedler. — Bern. — S. 164-167.

 65. Zimanov S., Oeserov N. Qazaq aedet-ghuuryp zangdaryna shariattyng aeseri. — Almaty, 1998. — Р. 23.


 
 

Цікаве

Загрузка...