WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаМіжнародні відносини, Міжнародна економіка → Фінансовий менеджмент ЗЕД підприємства - Курсова робота

Фінансовий менеджмент ЗЕД підприємства - Курсова робота

Використовуючи цей показник, підприємство може придбати устаткування не тільки виходячи із найнижчої ціни, але й майбутніх експлуатаційних витрат.

Е2еф.і=

Де On— обсяг продукції, яка випускається на даному устаткуванні, у внутрішніх середньорічних цінах;

Ву — витрати на імпорт даного устаткування.

Показник Е2ефі повинен бути більший за 1. Він показує кількість продукції, яка випускається, на даному устаткуванні на 1 грн витрат щодо його придбання для підприємства.

На показник ефективності зовнішньоекономічної діяльності можуть впливати умови кредитування. Експортні операції, як правило, здійснюються на умовах кредиту. Тому важливо знати, наскільки вигідно підприємству реалізувати товар з відстрочкою платежу.

Для врахування умов кредитування в розрахунках ефективності зовнішньоекономічних операцій використовується коефіцієнт кредитного впливу (Ккр), який є відношенням сумарного значення валютних надходжень, зведеного до року поставки товару, до номінальної зовнішньоторговельної ціни цього товару.

Формули для розрахунку Ккр складні, тому на практиці користуються спеціальними таблицями, в яких наведено числові значення цього коефіцієнта.

Формули розрахунків ефективності зовнішньоекономічних операцій, які передбачають кредитування, такі:

а) ефект експорту:

Ес=(ВкхКвіхКкр)-Ве,

де Вк — сума виторгу від контракту; Кві — коефіцієнт переводу національної валюти в іноземну; Ве — витрати на виробництво експортної продукції.

б) ефект імпорту:

Ei = Zi -;

де Zj- вартісна оцінка придбаної продукції; Bі — витрати на імпорт продукції;

Кве — коефіцієнт переводу іноземної валюти в національну;

в) економічна (абсолютна) ефективність експорту:

Еек.е.=

РОЗДІЛ ІІ АНАЛІЗ ФІНАНСОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА ЗАТ "ТАЛАНПРОМ"

2.1 Аналіз основних показників діяльності підприємства "ТаланПром"

За допомогою коефіцієнтного аналізу ми розрахували наступні показники:

=9302,80/67000,00=0,14

= 5027,34/64500,00=0,08

Норма прибутку на власний капітал (рентабельність ВК)

Показник

0

1

абсол.в.

Індекс

Т росту %

ЧП

9302,80

5027,34

-4275,46

0,540

-45,959

ВК

67000,00

64500,00

-2500,00

0,963

-3,731

НПвк

0,14

0,08

-0,061

0,561

-43,864

Норма прибутку на власний капітал знизилася на 0,061 грн. або на 43,86 відсотки порівняно з минулим періодом. Це говорить про негативну тенденцію. Кожна гривня вкладених коштів приносила 14 коп. в попередньому періоді, а приносить 8 коп. прибутку за рахунок зменшення чистого прибутку на 45,95% та зменшення власного капіталу на 3,73 %.

Для того щоб визначити фактори впливу на динаміку рентабельності, а також вплив кожного структурного елемента на сукупний результат власного капіталу необхідно зробити фінансове розкладання:

, де

- коефіцієнт прибутковості продукції, відображає рівень ефективності виробництва −> max;

- коефіцієнт оборотності активів, який характеризує інтенсивність використання активів −> max;

– коефіцієнт заборгованості, який характеризує перевищення активів над власним капіталом, є характеристикою фінансової стійкості і незалежності (даний показник повинен знаходитися між 1 та 2).

Для розрахунків використовуємо дані з наступних форм:

В - ф.2 р.010, А – ф.1 р. 280,

ВК – ф.1 р. 380, ЧП - ф.2 р.220.

Показники

0

1

Абсол.в.

Індекс

Т росту %

В

148000,00

138600,00

-9400,00

0,94

-6,35

ф.2 р. 010

А

98230,00

88560,00

-9670,00

0,90

-9,844

ф.1 р.280

ЧП/В

0,06

0,04

-0,027

0,58

-42,29

max

В/А

1,51

1,57

0,06

1,04

3,87

max

А/ВК

1,466

1,373

-0,09

0,94

-6,35

1-2

НПвк

0,14

0,08

-0,061

0,56

-43,86

Для визначення максимального впливу показників на результуючий, необхідно застосувати прийом абсолютних різниць, де показники розраховуються наступним чином:

Показники

Абсол. вп.

Відносн. вп.

НПвк (ЧП/В)

-0,059

96,42%

НПвк (В/А)

0,003

-5,10%

НПвк (А/ВК)

-0,005

8,68%

НПвк

-0,061

100%(43,86%)

;

.

Висновок: рівень рентабельності власного капіталу зменшився на 43,86 % або на 0,061 одиниць. Для підприємства це спадання є негативним результатом, тому що рентабельність власного капіталу вважається найважливішим підсумковим показником, тут фокусуються всі результати всіх напрямків діяльності підприємства, в даному варіанті функціонування підприємства показники мають негативну тенденцію, тобто тенденцію до зменшення. З вищенаведених розрахунків можна дізнатися як впливають деякі чинники на зміну прибутковості власного капіталу. Найбільш вплинув показник рентабельності реалізованої продукції за чистим прибутком і складає 0,059 в абсолютному відношенні та 96,42% в відносному. Його зміна на 42,29 % спричинила зменшення НПвк на 0,059.Аналізуючи складові дюпонівського розкладання слід відзначити, що показник рентабельності зменшився на 0,02 пункти, що в порівнянні з відносно невеликою рентабельністю взагалі за попередній період, складає зменшення на 42,29 % . Оборотність збільшується на 3,87 %, що свідчить про позитивну тенденцію, але це не є визначальним показником, так як величина показника не велика і не є визначальною. Коефіцієнт заборгованості зменшився на 3,87 %, що є позитивним для підприємства так, як залежність від зовнішніх джерел зменшується. Також необхідно зазначити що кредит взятий підприємством є невигідним і має негативний вплив на загальну картину, так як відсоток під який ми залучаємо кошти на підприємство дорівнюють 20 %, тобто з кожних 100 одиниць отриманого маємо повернути 20 одиниць (з 1 гривні потрібно повернути 20 копійок). На підприємстві норма прибутку складає 0,14 та 0,08 за попередній та звітній період відповідно, тобто 1 грн. приносить 14 та 8 копійок, а повертати потрібно 20 коп. Отож, кредит є невигідним так як ставка зависока. Ці зміни наглядно можна зобразити на графіку:

1) Оборотність активів характеризує ефективність їх використання, показує, скільки разів за період відбувається повний цикл виробництва і обігу, що приносить прибуток. Даний показник розраховуємо за наступною формулою:

Показник

0

1

Абсол.в.

Індекс

Темп росту %

В

148000,00

138600,00

-9400,00

0,94

-6,35

ф.2 р.010

А

98230,00

88560,00

-9670,00

0,90

-9,84

ф.1 р.280

Коб

1,507

1,565

0,058

1,039

3,87

В/А

Зі зменшенням за звітний період активів підприємства 9670,00 грн., оборотність активів збільшилось 0,058 пункти або на 3,87 % . Це говорить про те, що кожна одиниця вкладених коштів приносить більше прибутку та відбувається зростання ефективності використання активів, необхідно звернути увагу на структуру запасів, їх раціональність використання, відбувається збільшення коефіцієнта оборотності, вірогідно політика яка була впроваджена на підприємстві за звітній період є ефективною, і слідує її притримуватися . Даний коефіцієнт відображає що всі активи підприємства обертається тобто переходять в продукцію і повертаються в грошову форму і становить 1,565 пунктів, тобто це кількість повних циклів виробництва та реалізації продукції, що здійснилось за звітний період.


 
 

Цікаве

Загрузка...