WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаМіжнародні відносини, Міжнародна економіка → Митний контроль - Курсова робота

Митний контроль - Курсова робота

 • найменування МЛС та його адреса для вивантаження товару.

У разі відсутності даних про експедитора-ТЕО та МЛС в товаросупровідних документах товар розміщується на МЛС з складанням ВМД типу ІМ-74 в загальному порядку.

Після оформлення ВМД типу ІМ-74 на консолідований вантаж, розміщений на МЛС, інформація по результатах проведення митного оформлення передається інспектору ВКДВ при даному ТВВ. Інспектор доповідає рапортом начальникам ТВВ за місцем оформлення ПП про номери ПП, по яким зняти з контролю вантажі, та номери ВМД типу ІМ-74 по цих вантажах.

У разі направлення вантажу з МЛС на адресу отримувача ТЕО, яке забезпечує доставлення вантажу до митниці призначення, несе відповідальність за доставлення вантажу в зону діяльності іншої митниці на адресу кінцевого отримувача, який був зазначений у гр.2 CMR при розміщенні вантажу на МЛС.

ВМД типу ІМ-74 знімається з контролю тільки при надходженні підтвердження про митне оформлення товару в митниці призначення. Ксерокопії документів, що підтверджують проведення митного оформлення додаються до ВМД типу ІМ-74, яка передається до архіву ТВВ.

3.16 Звітність про зберігання товарів.

Власник митного складу повинен на початку кожного місяця (до п'ятого числа) надавати до ТВВ КРМ, до зони діяльності якого входить МЛС, наступні звіти про товари, які зберігаються на складі:

а) Звіт про товари, які зберігаються на митному ліцензійному складі з відміткою про граничний термін зберігання. Під строком зберігання мається на увазі будь-який строк, що обмежує зберігання товару на МЛС: строк придатності товару (для товарів, які мають такий строк) та кінцевий строк зберігання (згідно договору на зберігання між власником МЛС та власником вантажу);

б) Звіт про товари, які зберігаються на МЛС та за зберігання яких власник товару не сплачує кошти власнику складу більше 3-х місяців.

У звіті повинні бути зазначені такі відомості:

- номер і дата ВМД при надходженні товару на склад;

- найменування товару та код товару згідно ТН ЗЕД;

- кількість товару при надходженні;

- кількість товару, випущеного зі складу;

- номер і дата ВМД при випуску товару зі складу або номер документа контролю доставки.

За наявності достатніх підстав митний орган може зобов'язати власника МЛС дати позачерговий звіт про товарообіг на МЛС, про що власник МЛС має бути повідомлений письмово.

3.17 Перевірка діяльності МЛС.

Перевірка діяльності митного ліцензійного складу здійснюється комісією, яка створюється на підставі наказу начальника Київської регіональної митниці. У разі необхідності можливе створення комісії на виконання розпорядження начальника підрозділу, в зоні діяльності якого розташований МЛС. Комісією по перевірці роботи МЛС проводиться перевірка наступних документів :

- пакету установчих документів на право відкриття та експлуатації МЛС;

- перевірка технічного стану складських приміщень МЛС на відповідність їх вимогам 'Положення про відкриття та експлуатації МЛС', наказу ДМСУ від 31.12.9бр № 592;

- перевірка складських документів : журналу реєстрації приймання вантажів на МЛС та випуску з нього, журналу відкриття та закриття складу;

- перевірка перерахування коштів на розрахунковий рахунок митного органу за митне оформлення вантажів.

- перевірка правильності декларування товарів митними брокерами МЛС;

- перевірка здачі звітності митниці (до 5 числа місяця, наступного за звітним) про товари, що зберігаються на МЛС.

- перевірка інших документів, що входять в компетенцію митних

органів.

За результатами перевірки складається Акт перевірки, який доводиться до власника МЛС та керівництва ТВВ, який контролює діяльність даного МЛС, під особистий розпис керівників.

Список використаної літератури.

 1. 'КОНСТИТУЦІЯ УКРАЇНИ' Закон № 254к/96-ВР від 1996.06.28

 2. Митний кодекс України

 3. Про зовнішньоекономічну діяльність, Закон України

 4. "Порядок митного оформлення товарів, що переміщуються через митні ліцензійні склади транспортних та транспортно-експедиційних організацій", затверджений Наказом Державної митної служби України від 4 грудня 1999 року N792 "Про затвердження Порядку митного оформлення товарів, що переміщуються через митні ліцензійні склади транспортних та транспортно-експедиційних організацій ", Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 22 грудня 1999 р. за N 902/4195

 5. 'Про затвердження Положення про відкриття та експлуатацію митних ліцензійних складів', Наказ Державної митної служби України від 31 грудня 1996 р. N 592

 6. 'Щодо зберігання товарів на митних ліцензійних складах', ЛИСТ Державної митної служби України від 24.03.99 р. N 10/1-869-ЕП

 7. 'Про впорядкування діяльності митних ліцензійних складів', ПОСТАНОВА КМУ від 2 грудня 1996 р. N 1446

 8. 'Про впорядкування діяльності митних ліцензійних складів', ПОСТАНОВА КМУ від 14 серпня 1996 р. N 954

 9. 'Про терміни зберігання товарів на митних ліцензійних складах'Наказ Державної митної служби України від 29 травня 1997 року N 238

 10. ' Про затвердження Порядку заповнення граф вантажної митної декларації відповідно до митних режимів експорту, імпорту, транзиту, тимчасового ввезення (вивезення), митного складу, магазину безмитної торгівлі' Наказ Державної митної служби України від 30 червня 1998 року N 380, зареєстровано в Міністерстві юстиції України 22 липня 1998 р.

 11. 'Про затвердження Порядку справляння митних зборів, які нараховуються за вантажною митною декларацією',Наказ Державної митної служби України від 23 червня 1998 року N 363, зареєстровано в Міністерстві юстиції України 14 липня 1998 р. за N 443/2883

 12. 'Про затвердження Положення про порядок контролю за ввезенням на митну територію України окремих видів товарів',Наказ Державної митної служби України від 4 травня 1998 року N 267, Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 21 травня 1998 р. за N 339/2779

 13. Украинская таможня, справочник – 95, составление и общая редакция М.С. Муравьева, изд. 'Либра', Киев, 1995г.

 14. 'Про порядок відкриття митних ліцензійних складів у межах Києва', Наказ Державної митної служби України від від 25 листопада 1999 року N 763

 15. "Про сприяння зовнішньоекономічній діяльності", ПОСТАНОВА КМУ від 14 квітня 1999 р. N 593

 16. "Про порядок відкриття митних ліцензійних складів у межах Києва", НАКАЗ Державної митної служби України від 25 листопада 1999 року N 763

Додаток № 1 АКТ про прийняття-передання товарів (предметів) на зберігання під митним контролем

АКТ

про прийняття-передання товарів (предметів)на зберігання під митним контролем

N _______

від '___'__________ р.

Мною, _________________________________________________________________,

(посада, прізвище, ім'я, по батькові посадової особи митного органу; назва митного органу)

у присутності ___________________________________________________________ -

(посада, прізвище, ім'я, по батькові)

представника підприємства (або посередника) _______________________________,

(назва підприємства)

яке передає товари на зберігання під митним контролем,

_______________________________________________________________________ -

(посада, прізвище, ім'я, по батькові)

представника підприємства (власника складу) _______________________________,

(назва підприємства)

яке приймає товари на зберігання під митним контролем,

знято пломбу N ______ з ______________________, реєстрац. N ________________,

(вид транспортного засобу)

проведено митний огляд вантажу, який надійшов з ___________________________,

(країна відправлення)

за документом контролю доставки N ___, виписаним ________________ митницею.

При митному огляді встановлено, що кількість місць товарів

________________________ даним, зазначеним у

(відповідає, не відповідає)

товарно-транспортній накладній _______________________,

книжці МДП ________________________________________,

комерційному рахунку ________________________________.

Нижчеперелічені товари (предмети) прийнято на зберігання під митним контролем на склад за адресою:___________________________________ на строк до '__' _____________ р. за договором на зберігання товару від ________ N ____.

N з/п

Назва (особливі ознаки предметів)

Кількість (вага)

1

2

3

Примітка. ______________________________________________________________

Представнику підприємства _______________________________________________

(назва підприємства)

_______________________________________________________________________,

(прізвище, ім'я, по батькові особи, відповідальної за зберігання товарів)

який мешкає за адресою: ________________________________________________,

паспорт: серія ____ N ________, виданий ___________________'__'________ р. роз'яснено положення митного законодавства, що регламентують питання зберігання товарів (предметів) підприємством під митним контролем і відповідальність за порушення цих положень (статті 110, 111, 112 ____ Митного кодексу України).


 
 

Цікаве

Загрузка...