WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаМіжнародні відносини, Міжнародна економіка → Митний контроль - Курсова робота

Митний контроль - Курсова робота

Строк зберігання товарів під митним контролем обчислюється з моменту складання першого Акта при розміщенні цих товарів на зберігання під митним контролем і не переривається при перевезенні та повторному розміщенні цих товарів на зберігання під митним контролем на іншому складі.

Перевезення товарів зі складу, де вони зберігалися під митним контролем, на митний ліцензійний склад у зоні діяльності тієї ж митниці здійснюється з дозволу вповноваженої посадової особи митниці за письмовою заявою підприємства або особи, що ним уповноважена.

При перевезенні товарів зі складу, де вони зберігалися під митним контролем, на митний ліцензійний склад строк перебування товарів під митним контролем закінчується датою митного оформлення ВМД відповідно до пункту 6 Порядку заповнення граф ВМД. При цьому сума митного збору за перебування товарів під митним контролем зазначається у графі 47 цієї ВМД.

Перевезення на інші склади, в тому числі на митні ліцензійні склади, в зоні діяльності тієї ж митниці здійснюється під контролем інспектора митного органу та у присутності представника підприємства, який має відповідні повноваження.

При перевезенні товарів, розміщених на зберігання під митним контролем, на інші склади, в тому числі на митні ліцензійні склади, в зоні діяльності тієї ж митниці не допускається подрібнення партії товару.

Перевезення товарів зі складу, де вони зберігалися під митним контролем, в інші митниці для митного оформлення відповідно до митного режиму імпорту або митного складу здійснюється із заповненням вантажної митної декларації, яка є документом контролю за доставкою вантажу в митницю призначення. При цьому в графі 'D' цієї вантажної митної декларації робиться напис 'Під митним контролем з __________' (дата початку перебігу строку перебування товарів під митним контролем для нарахування митного збору за це митницею призначення). Відомості про Акт вносяться в установленому порядку до графи 44 цієї декларації. При цьому зазначаються розділ документа '9' та код документа '9003'.

Строк зберігання товарів під митним контролем обчислюється з моменту складання першого Акта при розміщенні цих товарів на зберігання під митним контролем і не переривається при перевезенні в інші митниці.

При розміщенні товарів на зберігання під митним контролем в іншій митниці оформлюється нова декларація-зобов'язання разом зі складанням нового Акта.

При перевезенні товарів зі складу, де вони зберігалися під митним контролем, на митний ліцензійний склад у зоні діяльності іншої митниці строк перебування товарів під митним контролем закінчується на момент оформлення вантажної митної декларації відповідно до пункту 6 Порядку заповнення граф ВМД при розміщенні товару на митному ліцензійному складі в зоні діяльності іншої митниці.

При перевезенні товарів, розміщених на зберігання під митним контролем, в інші митниці не допускається подрібнення партії товару.

3 Типові процедури оформлення вантажів під митний контроль

3.1 Типова технологія оформлення вантажів під митний контроль (на прикладі Типової технології для Київської регіональної митниці).

Відповідно до 'Типової технології оформлення вантажів під митний контроль', затвердженої Наказом Київської регіональної митниці №82 від 16.02.1999р., вантажі, які розміщуютъся суб'єктами ЗЕД на зберігання під митний контроль , можутъ розміщуватись:

  • на митних ліцензйних складах

  • в митних зонах

  • у зонах митного контролю при транзитно-вантажних відділах

  • на складах підприємств

Якщо товари підлягають фітосанітарному, ветеринарному , екологічному, радіологічному та іншим видам контролю, то на момент вивантаження цих товаpiв подаються відповідні сертифікати та інші дозволи. У разі відсутності цих дозволів вантаж може зберігатись під митним контролем у транспортному засобі, який доставив їх на адресу одержувача.

3.2 Порядок оформления вантажів на власних складських приміщеннях підприємств під митним контролем

Суб'екти ЗЕД, при необхідності розміщення вантажу під митним контролем у власні складські приміщення, звертаються до оперативного підрозділу митниці зa місцем акредитації підприємства з заявою (форма заяви наведена у Додатку 2) на розміщення вантажу під митний контроль та зобов'язанням надати декларацію-зобов'язання у 15-денний термін.

До заяви, пpи нeoбxiднoстї, нaдaютьcя нacтyпнi дoкyмeнти:

- копії плaтiжногo дopyчeння пpo cплaтy пoдaтків тa зборів;

- зoвнiшньоєкономiчний контракт,

- тoвapo-cyпpoвiднi дoкyмeнти нa вaнтaж;

- paxyнoк-фaктypa (invoice);

- oблiкoвa карткa cyб'єктa ЗЕД;

- договір opенди cклaдy;

- дoговip зi складoм нa збepiгaння вaнтaжy;

- лист-yзгoджeння ,

-кoпiя пacпopтy вiдпoвiдaльнoї зa збepiгaння ocoби;

- кoпiя дoгoвopy нa дeклapyвaння вaнтaжy;

- пoпepедня aбo пoпеpедня ( aкцизнa ) вaнтaжнa митнa дeклapaцiя;

- iншi дoкyмeнти , нeoбxiднi для здiйcнeння митнoгo контролю.

Iнcпeктop oпepaтивнoгo пiдpoздiлy зa дoзвoлoм начaльникa TBB виїжджaє пo мicцю poзтaшyвaння cклaдy пiдпpиємствa i пepeвipяє yмoви зaбeзпечeння митнoгo кoнтpoлю.

Ocтaтoчне piшeння вивaвтaжeння вaнтaжy пiд митний кoнтpoль нa cклaди підпpиємcтв пpиймaєтьcя начальником Kиївcькoї регіональної митниці.

3.3 Пopядок вивантажeння вaнтaжy нa cклaди пiдприємства пiд митний контроль

При отриманні дозволу керівицтва КРМ на розміщення вантажу під митний контроль та наявності реєстраційного номеру загального відділу митниці, інспектор оперативного підрозділу виїжджає на догляд вантажу за місцем розташування складу підприємства.

Розміщення вантажу на складі під митним контролем фіксується в Акті (див. Додаток 1) та реєструється в журналі. Акт заповнюється у трьох примірниках і розподіляється таким чином:

- перший примірник залишається у митного органу;

- другий примірник призначений для власника складу;

- третій примірник призначений для підприємства (посередника).

Контроль за вантажем та оформлення декларації-зобов'язання здійснює інспектор оперативного підрозділу, призначений начальником відділу згідно своїх функціональних обов'язків.

Підставою зняття з контролю документа контролю за доставкою вантажу є оформлений у встановленому порядку Акт про прийняття-передання товарів на зберігання під митним контролем. На документах контролю доставки вказується вхідний номер заяви, зареєстрований у загальному відділі митниці.

3.4 Контроль за вантажами , що збергаються під митним контролем.

У випадках порушення терміну надання декларації-зобов'язання інспектор оперативного підрозділу складає протокол про порушення митних правил та передає матеріали у відділ по боротьбі з контрабандою та порушеннями митних правил.

З метою дотримання суб'єктами ЗЕД правил зберігання вантажу під митним контролем, начальник оперативного підроділу встановлює графік перевірки вантажів , які знаходяться під митним контролем та здійснює заходи щодо перевірки цих вантажів інспекторським складом підрозділу.

3а заявою підприємства зразки вантажу можуть бути видані заявнику для проведеная сертифікації у Державних органах сертифікації продукції на умовах подання до митниці листа-заяви та інших документів, передбачених діючим законодавством. При видачі зразків інспектором вносяться відповідні позначки до акту. При проведенні сертифікації з використанням руйнівних методів до оперативного підрозділу подається вантажна митна декларація, заповнена відповідно до митного режиму вільного використання , зі сплатою усіх митних платежів.

За два тижні до закінчення терміну зберігання, інспектор оперативного підрозділу, відповідальний за контроль за вантажами, що знаходяться під митним контролем, надсилає повідомлення за підписом начальника митниці на адресу підприємства, з попередженням про необхідність митного оформлення вантажу. У разі непроведення підприємством митного оформлення вантажу або незаявлення його до іншого митного режиму у встановлений термін, начальник оперативного підрозділу рапортом доповідає керівництву митниці про закінчення строку зберігання вантажу і такий вантаж передається на зберігання на склад митниці.

3.5 Технологія митного оформлення вантажів, що надходять та зберігаються на митних ліцензійних складах (на прикладі Типової технології Київської регіональної митниці).

'Тимчасова технологія митного оформлення вантажів, що надходять та зберігаються на митних ліцензійних складах' затверджена наказом Київської регіональної митниці за №803 від 03.12.1999р.

Згідно цієї технології ввезені на митну територію України товари можуть зберігатися в режимі митного ліцензійного складу протягом трьох років, з моменту первинного розміщенну на митний лщензійний склад. Якщо ж товари відносяться до категорії підакцизних (крім алкогольних напоїв та тютюнових виробів), термін їх зберігання в режимі митного ліцензійного складу складає не більше 90 діб з дати їх первинного розміщення в режим митного ліцензійного складу.

Товари, що вивозяться за межі митної території України, можуть зберігатися в режимі митного складу протягом трьох місяців.

Після закінчення терміну зберігання товарів на МЛС, вони мають бути передані на зберігання митниці або заявлені до іншого митного режиму.


 
 

Цікаве

Загрузка...